Sananda via James McConnell, 17 september 2017

Sananda via James McConnell, 17 september 2017

 

JAG ÄR Sananda.

Och vi undrar nu, när vi ser ner på er alla från vår sittpinne, som ni kanske säger, uppe på våra skepp. Vi ser ner och vi ser allt som händer, allt medvetande som skiftar och förändras. Och vi undrar nu, känner ni det? Känner ni det här nya uttrycket komma in i dig? Känner ni detta medvetandeskifte? Känner ni känslan av förväntan som kommer över många över hela världen?

Börjar du se och känna mållinjen som ligger precis där framför dig? För den är precis där framför dig.

Många av er har haft en känsla av munterhet, kanske ni säger, säkert en känsla av förväntan, att allt kommer till ett crescendo. Många saker håller på att skifta. Och ni känner den här känslan, ni känner slutet på vad ni kom hit för. Med andra ord har ni arbetat mot denna tid under en mycket lång, lång period. Ni har arbetat mot denna förskjutning av medvetandet, denna frekvensrörelse under mycket lång tid. Förvänta er detta.

Ni kom in i denna speciella livstid och ni vet att det är det här livet, detta är det. Och det är här mållinjen finns. Och ni kan titta tillbaka på många av de liv där ni har undrat, närhelst en medvetenhet kom över er för ett ögonblick, när kommer det att bli? När kommer vi till slutet? När kommer vi till mållinjen?

Och vi kan nu berätta att ni har nått detta mål. Det är där nu. Det krävs bara lite mer för att knuffa er över. Vi talar inte bara om uppstigningen utan om den övergång som ni rör er igenom nu och denna övergång driver många, så många själar över den här mållinjen eller närmar sig den. Och ni är de som behöver fortsätta att arbeta med detta.

När ni börjar se och känna och känna till de energier som vaknar över hela världen, de energier som vaknar i djuren och insekterna som ni har talat om. De är här.

De är en del av Elementalernas Kungarike. Trollsländorna, kolibrierna, fjärilarna, alla visar sig nu för er på olika sätt. De visar sig inte som de är ännu, men de visar sig på sätt som ni kan förstå, på sätt som ni har möjlighet att uppfatta, och där ni kan förstå och känna energianslutningen med dem. Och de kommer också att accelerera denna process. Många av er, många fler kommer att uppleva detta.

Och när du känner en fjäril, när du känner och upplever att en kolibri kommer nära och du ser att den försöker kontakta dig, öppna dina ögon, öppna öronen och låt denna process hända eftersom de har mycket att ge dig. För dig personligen, inte för kollektivet som vi gör här, men personligen för varje enskild person, kommer de att börja kommunicera mer och mer med er. Eftersom tiden är nu för att detta ska hända. Tiden är nu för att dessa energier ska öka, för att frekvenserna skall öka över hela världen och inom er själva, var och en börjar känna dessa frekvenser mer och mer så att ni upplever allt som är möjligt i det ögonblick som ni kan uppleva det.

Det finns så mycket som är på gång. Ja, du hör många saker. Du använder ditt omdöme i alla dessa situationer så att du vet att allt som händer nu händer av en anledning. Så många saker som ska skiftas och förändras med dina, de mörka krafterna, de du kallar kabalen, de har kommit till ett slut. Du hör det här mer och mer men du ser det inte ännu. Du ser det inte med dina ögon, ännu, att de har slutat, eftersom du fortfarande ser vissa tecken på himmelen. Du ser vissa saker som händer i dina nyhetsreleaser. Du ser säkert stormar som kommer över dig. Men du börjar också förstå mer och mer att dessa stormar, dessa tecken som visar sig och som har visat sig i åratal, under år och år och även livstider, nu visar sig som mycket mindre än vad de var förut eftersom programmeringen har minskat mer och mer och löser upp slöjan. Löser upp sig och försvinner helt.

Och min kära Nada säger att det inte finns någon slöja. Och det är sanningen: Det finns ingen slöja. Den är bara där i din fantasi eller snarare i din programmering. Den är bara en del av illusionen.

Så vet att eftersom allt omkring dig är en illusion, börja se igenom den illusionen mer och mer. Och när du gör det kommer du att kommunicera med de andra krafterna där ute, speciellt elementalkrafterna.

Du kommer att börja uppleva kontakt och kommunikation med dessa sländor och dessa fjärilar och trollsländor och allt detta. Du kommer att börja uppleva och kommunicera mer med dem eftersom de är där. Och de är medvetna om dig. Och de är redo att välkomna dig till sin värld.

Och det är viktigt att veta, eftersom du flyttar ut ur denna värld. Inte att du ska lämna planeten, hoppa av planeten och gå till andra planeter – även om det är möjligt när tiderna och frekvenserna är rätt. Men i detta ögonblicket, vet att du utvecklas. Du utvecklas till en högre livsform och denna högre livsform kommer att ta dig in i denna nästa Guldålder.

JAG ÄR Sananda. Jag njuter alltid av dessa gånger när jag kan vara med er och dessa gånger kommer att öka allt mer när vi som kollektiv börjar arbeta med er mer och mer direkt, mer och mer individuellt. Ja vi jobbar med er som en grupp men vi börjar börja arbeta mer med er som individer för att börja förbereda er på det som kommer snart, där de av er som har kommit hit och har era uppdrag klara framför er kommer att börja jobba mer på dessa uppdrag. Och ni kommer att börja veta och förstå exakt vilka de här uppdragen är.

Må hela min frid och kärlek vara med er alla nu när jag tar mitt farväl.

 

»Källkälla 2 – Kanal: James McConnell

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

Du gillar kanske också...