Sananda via James McConnell, 18 mars 2018

Sananda via James McConnell, 18 mars 2018

 

JAG ÄR Sananda.

Som alltid när jag kommer till er för att vara med er, med den här gruppen, med det här programmet, så ÄR JAG här för att fortsätta den här processen som vi påbörjade för så länge sedan. Och jag kommer nu att påminna er om de löften som ni gjorde som de frivilliga som ni är för att komma in i det här systemet, för att föra detta system framåt; att föra denna utveckling av människan framåt. Det är vad var och en av er här nu är här för att göra. Det här är det uppdrag ni kom för.

Många av er har ännu inte kommit exakt dit som ert uppdrag kommer att bli. Några av er har redan gjort det. Det handlar helt om en process som ni går igenom: att komma ihåg. Att komma ihåg de här tiderna, de erfarenheter som ni har haft i det avlägset förflutna. Att finna er här nu i detta ögonblick, det här ögonblicket som ligger direkt framför den Stora Händelsen när den kommer närmare och närmare till att bli förverkligad här på denna erfarenhetsnivån. Detta uttrycker medvetandet här på planeten.

Och de ögonblick som ni har väntat på och väntar på kommer nu i energivågor. Ni känner av dessa energier när de kommer in och rör sig genom er och höjer era vibrationer. Och när era vibrationer fortsätter att öka, kommer ni att upptäcka att vilka sjukdomar, åkommor, och illamåenden som ni kanske har haft, kommer de att släppas nu, eftersom dessa energier blir starkare och starkare och ni blir starkare för att kunna hantera dessa energierna.

Vi som grupp har förberett er för dessa tider. Ni har blivit sammanförda för att föra fram ert uppdrag som en grupp, som ett, som en familj, så att när dessa ögonblick kommer, när ni då blir kallade, när ert namn ropas ut – och vi alla känner ditt namn som din vibration, precis som du känner oss på våra vibrationer – och de erfarenheter som ligger framför er och de erfarenheter som ni redan har haft, har förberett er för allt som kommer nu just nu. För kom alltid ihåg att ni är här just nu. Det förflutna är bara det förflutna. Framtiden har ännu inte skrivits. Men i detta ögonblick skapar ni den kommande framtiden. Inte bara för er, var och en, men för det kollektiva dig, den kollektiva mänskligheten.

Detta är processen med er uppstigning. Och när ni fortsätter att röra er genom denna övergång – och detta är en övergångsperiodperiod – när ni flyttar från den gamla tredimensionella illusionen som skapats här, har ni haft en roll i skapandet. När ni flyttar från den till de högre vibrationerna i den fjärde och femte dimensionen kommer ni att upptäcka att era tankprocesser, era visualiseringsförmågor, allt detta kommer att skapa er nya värld som New Age, människans Nya Guldålder börjar.

Det här är tiden innan de stora förändringarna händer er. Och eftersom dessa förändringar blir allt mer framträdande; och ni blir mer och mer medvetna om energierna när de ökar runt omkring er, när allt fler av era trosbröder, era bröder, era systrar blir mer medvetna om dessa energier, kommer de att börja vakna precis som ni gjorde. Och när de vaknar kommer de att sträcka sig ut och behöver försäkras om att de inte är galna.

Precis som ni sträckte er ut när ni först började vakna och började er anslutning än en gång till era Högre Gudsjag, så kommer de också att göra det. Och såsom ni har nått till era Högre Jag, kommer de också att nå sina Högre Jag, och de kommer också att söka svar. Och ni kommer att vara där för att ge de svaren när de efterfrågas.

Jag är Sananda. Jag lämnar er nu med all min frid, min kärlek, att delas med er alla som Ett. För som ett är vi i detta tillsammans som alltid.

 

Kanaliserat av James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

 

Artikeln kan återges i sin helhet om författarskap och författarens hemsida klart framgår.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...