Sananda via James McConnell, 9 juli, 2017

Sananda

via James McConnell

9 juli, 2017

JAG ÄR Sananda.

Som alltid är detta en underbar möjlighet att få vara tillsammans med er, för att få dela med er och få uppleva med er. För när ni upplever allt detta så gör även vi det. Fastän vi förefaller vara högre upp än ni, så är vi bara högre i medvetande, högre i vibration och frekvens, men inte bättre än ni. Kom alltid ihåg detta.

För under de stunder när vi kommer samman som bröder och systrar, som vänner, var medvetna om att vi kommer samman på det sättet. Vi förväntar oss inte att ni ska lägga er ner och be inför oss. Vi förväntar oss att ni ska omfamna oss som vänner, som bröder och systrar. För vi är ni och ni är vi. Vi alla är ett igenom allt detta.

Många gånger är jag som Sananda tillsammans med flera av er, vid olika tillfällen. Många av er känner mig direkt, känner min vibration och ni vet av erfarenhet hur vi tillsammans är ett.

Dessa minnen kommer att återvända till er i den stund när energin kommer in till planeten såsom ’händelsen’ (event), eller som ’vändpunkten’, den puls av energi då många av er får era minnen att återvända till er; minnen av dessa stunder, dessa tider när vi har vistats tillsammans lekande på fälten, simmande i havet, vad det nu kan handla om. Vi har tillsammans upplevt flera av dessa saker. Inte alltid i den tre-dimensionella världen utan i de högre vibrationerna, i de högre dimensionerna. Där kände ni mig och jag kände även er, såsom jag nu fortsätter att känna er, varenda en av er.

Ni står mig alla nära och ni är kära för mitt hjärta och min kärlek. Vi har tillsammans delat denna kärlek, för tillsammans rör vi oss genom hela denna process. Ni har aldrig känt er ensamma och ni kommer aldrig att vara ensamma under allt detta. Vi finns blott på en visknings avstånd från er tröskel, ert medvetande.

Så många saker är i görningen och det förekommer mindre händelser som står i färd med att bli avfyrade, de står i startgroparna. Som ni många gånger har fått höra, så kan inget nu stoppa denna process. Den har endast tillfälligt blivit fördröjd. Allting befinner sig i rörelse och allting är redan på gång på de högre nivåerna, det behöver bara nu manifesteras genom slöjan in i denna tre-dimensionella upplevelse. Men när det materialiserar sig i den tre-dimensionella upplevelsen, var medvetna om att denna tre-dimensionella upplevelse håller på att skingras. Den är på väg bort och ni är på väg bortom den. För slutligen kommer det inte längre att finnas någon tre-dimensionell upplevelse kvar. Allting kommer vid det laget att vara fjärde- och femte- och även högre-dimensionellt.

Men som ni vet så existerar ingen tid. All tid är ett. Det förflutna, det som pågår och framtiden är alla ett. Och ni är på väg att förstå att mer och mer av er tid skenbarligen skyndas på, eller hur? All tid.

Tidvis kommer ni att känna er maktlösa för att kunna göra förändringarna, för att införa förändringarna till den värld som ni eftersöker, som vi alla letar efter. Men jag talar nu om för er, i egenskap av Sananda, ni är i färd med att göra dessa förändringar i varenda stund i era liv, när ni fortsätter att verka inom ’nuet’. Ni tar bort den tid som är det förflutna och framtiden – allt som blir kvar är nuet, så att när ni permanent har flyttat in i dessa högre vibrationer, in i den fullständiga högre fjärde och in i den femte dimensionen, så kommer tiden skenbart att stå stilla.

Som jag kort nämnde så är många mindre händelser i färd med att triggas igång. Ni får i synnerhet se mer och mer av det som kallas, har kallats, mass-arresteringar. De är omedelbart förestående. På många sätt har de redan påbörjats. Ni får se att dessa blir alltmer förekommande. När alltfler av kabalen avväpnas på alla möjliga olika sätt: finansiellt, emotionellt, religiöst, militärmässigt, allt detta är på väg att komma ner. För det måste komma ner. Det gamla måste vika undan innan det nya kan återfödas. Jag säger ’åter-’ för ni har haft Gyllene Tidsåldrar här på Jorden tidigare och ni står i färd med att flytta in i en ny Gyllene Tidsålder.

Ni är katalysatorn för denna nya Gyllene Tidsålder. Ni är de som får detta att förverkligas. Med vår hjälp, ja, med vår vägledning, ja, men det är ni som måste genomföra handlingen. Ni måste agera och såsom krigarna, som ljuskrigarna, har ni agerat alltmer, om det så är att arbeta direkt inom er själva för att röra er längs denna process, eller om det är att tillika arbeta utanför er själva, för att hjälpa till på alla sätt som ni kan. Ni är krigarna i detta uppdrag.

Snart, mycket snart, under ert nästkommande Kurstillfälle (Advance), ska jag dela med mig av mycket mer gällande dessa uppdrag och er runtomkring rådens bord, och hur allt ska komma samman.

Nu lämnar jag er, må all min frid och kärlek vara med er. Jag lämnar över detta till käre broder Aramda. Frid och kärlek vare med er alla.

 

 

Channel: James McConnell
http://www.meetup.com/ancient-awakenings – http://www.ancientawakenings.org
Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated. “Believing is seeing!”

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...