Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 18:e mars, 2018

Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel,
18:e mars, 2018

Gabriels meddelanden #3

Ett sätt att komma i Harmoni är att minnas vilka ni är hela tiden … ett Gudomligt Uttryck av det Andliga förkroppsligat.

 

Kära Ni,

Ni är så mycket mer än en kropp i den materiella världen. Själva essensen är en del av en större helhet – Gud, i vilken ni lever, rör er och har ert varande, Källan för allt Liv. Denna Närvaro som uttrycks genom er, är er gåva till världen.

Föreställ er hur Jorden skulle vara, om alla människor mindes att de är den Gudomliga Essensen, uttryckt i en fysisk värld. Det skulle vara så mycket mer kärlek, och så mycket mindre rädsla. I Guds Essens, finns det ingen uppdelning av ras eller religion. Det finns ingen separation av något slag. Det är bara en stor ansluten Helhet.

När ni kommer ihåg att ni verkligen är Andliga, och att er uppgift är att föra fram Gud genom er i den fysiska världen, då kan olika val göras. I en värld av Anden, är kärlek, medkänsla och tillit viktiga delar. I en värld av Anden, existerar glädje, harmoni och fred i alla situationer. Det finns Frihet i ert hjärta, när ni tillåter denna sanning att komma i förgrunden av er medvetenhet.

Släpp behovet av att tro som andra gör. Var den som minns Gud och talar sanning. Var den som välsignar världen genom kraften i ert minne. Om det inte är på sin plats att tala om denna sanning, välsigna tyst alla människor och situationer, när de kommer till er medvetenhet. Ni kommer att vara en kraftfull styrka för det Goda.

När ni hittar andra som tycker som ni, och som känner till sanningen om sina Gudomliga Uttryck, be tillsammans. Kraften av att minnas sanningen när två eller flera samlas, skapar ett exponentiellt språng för Guds Kärlek och Ljus i världen. Gå samman i en konspiration av Kärlek och välsigna alla människor och situationer, där rädslan är den dominerande känslan.

Många tror att det finns bättre sätt att kunna leva, än det som finns i städerna i världen. Många har dragit sig tillbaka, för att leva mer avskilda och lugna liv. Men, tvivla aldrig på kraften från dem. En person kan vara enormt bra för världen, när den utstrålar Ljus från medvetenheten av en större sanning och kärlek.

Energin i kärleksfulla böner och välsignelser, stärker länken som alla människor delar – enigheten med Gud. När fler människor skickar kärlek, välsignelser och böner till andra, höjer sig själva vibrationen på planeten. En höjning av vibrationerna stimulerar styrkan i det Universella Ljuset.

Harmoni, Frid och mer kärlek genereras sedan. Detta är sättet för att heala världen – ögonblick för ögonblick, och varje person som välsignar andra, för in Guds Kärlek till varje situation, i stället för rädsla.

Dessa handlingar hjälper inte bara alla varelser, de förnyar vår tro på en välvillig och kärleksfull Närvaro i allt. Härifrån healas allt.

Kom ihåg meddelandet från Ärkeängeln Gabriel idag:


Ett sätt att komma i Harmoni är att minnas vilka ni är hela tiden … ett Gudomligt Uttryck av det Andliga förkroppsligat.

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

Copyright © Shanta Gabriel. These messages can be shared as long as they are used in their entirety and proper credit is given for the work. I love people to be able to share the work with others. www.thegabrielmessages.com.

 

 

Du gillar kanske också...