Sananda via James McConnell, 2 december, 2018

Sananda via James McConnell

2 december 2018

Jag är Sananda.

Då dessa vågor fortsätter att strömma in i planeten, då ni fortsätter att känna dessas energier, dessa nya högre energier som verkligen bombarderar planeten nu, och som går in i er alla. Alla livsformer upplever nu dessa energier som ett resultat av inkörsvägar som har öppnats, som har öppnat en portal, kan man säga, för dessa högre energier att föras in i planeten. Men inte bara på denna tredjedimensionella nivå, utan också på de högre dimensionerna här.

Därför att innan något kan ske här på er tredjedimensionella nivå, måste det först ske på de högre dimensionella nivåerna. Och de säger verkligen att händelsen redan har inträffat, den HAR inträffat. Den HAR inträffat på de högre nivåerna och, och för att den ska manifesteras i er tredjedimensionella medvetenhet, måste ert medvetande som helhet, som ett kollektiv, höjas, fortsätta att stiga, och vi som ser energierna som kommer till planeten och människorna, vi ser att livsformerna på planeten ökar sin vibration som ett resultat av dessa inströmmande energier.

Ni är de som är katalysatorer för att denna händelse ska komma närmare och närmare er verklighet. Och den ÄR på väg till er verklighet. Ni kanske inte ännu ser detta då det sker många förändringar i och på er planet. Många förändringar som sker inom var och en av er. Och, förstås, då dessa förändringar sker inom er genljuder de också utom er, och genljuder till nästa, och till nästa, och till nästa. Och det är på det viset dessa energier fortsätter runt planeten. Ni är katalysatorerna för detta. Vi har sagt er det många gånger. Ni, Ljusarbetarna, -krigarna, Ljusbärarna och -delarna: ni är katalysatorerna för dessa energier, för att detta medvetande ska stiga mer och mer över hela planeten.

Som ni många gånger hört: ”ni är de ni väntat på”. Ni väntar inte på att de utanför planeten ska komma och rädda er. Det kommer inte att hända.

Men det som kommer att hända är att Kallelsen går ut mer och mer till dem som är här för att hjälpa där de kan. Och de har gjort det ett tag. Men nu, då ni också hör mer och mer, kommer de närmare. Galaktikerna kommer närmare. De i Agartha från djupt under jorden kommer också närmare ytan.

Allt detta skapar ett tryck här på planetens yta: det kommer från ovan, det kommer underifrån, det trycker ihop allt som kvar av det som är känt som de mörka. För de mörka tas bort nu.

I denna stund tas de bort från planeten. Ni har hört talas om dem som gått vidare från sina fysiska kroppar, och de har hållit fast de mörka krafterna här. De har hållit den mörka energin inom sig, och de lämnar nu planeten på olika sätt. Vissa tas bokstavligen bort av skeppen. Några flyttar bort genom dödsprocessen. Men flyttar gör de, och kommer att fortsätta göra det. Därför att, för att Händelsen ska kunna inträffa, för att vibrationerna ska kunna fortsätta stiga på planeten och föra er från denna tredjedimensionella illusoriska värld till den fjärde, och högre till den femte, och bortom dimensioner, måste det ske ett avlägsnande av de krafter som fortsätter att hålla ned er, hålla ned er även på en omedveten nivå.

För många på planeten är inte medvetna om det vi säger nu, är inte medvetna om det vetande ni har inom er. Men de håller själva på att börja vakna upp mer och mer tack vare de energier som strömmar in i planeten, och tack vare de insatser ni alla gör för att sprida ljuset, att dela ljuset varhelst ni kan.

För, mina vänner, mina bröder, mina systrar, det handlar allt om ett uppvaknande här. Det handlar om uppvaknandet på jorden, om Gaias uppvaknande, att förstå hennes fulla potential som en högre dimensionell kropp, precis som det handlar om att ni vaknar upp till potentialen inom er, att veta att ni är en varelse av högre vibrationell frekvens – att ni alltid varit det, och att ni alltid kommer att vara det.

Det är bara sinnet som saktar ned er, som håller er kvar i leran och dyn i den tredjedimensionella illusionen. Jag använder nu begreppet medvetet, ”leran och dyn” därför att den håller verkligen ned er, så som kvicksand skulle göra. De mörka krafterna har försökt skapa världen som en kvicksand ni alla ska fastna i. Men ni frigör er själva nu. Vi frigör er inte, ni frigör er själva. Och ni kommer att fortsätta med det.

Och med vår hjälp, med vår hjälp närhelst vi kan, och vår hjälp blir starkare och starkare nu. Allt eftersom ni fortsätter att höja era vibrationer kan vi komma närmare er, för ni stiger för att komma närmare oss.

Jag är Sananda. Jag kommer nu att lämna över till en annan som helt kort vill tala med er. Han har kommit mer och mer för att vara med er på grund av förändringarna, på grund av tiderna som nu råder.

Må all min frid och kärlek vara med er alla.

Sananda

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...