Jesus Genom John: Ni är Alla Kärlek och Bara Kärlek, 29 juni 2023

 

Jesus Genom John: Ni är Alla Kärlek och Bara Kärlek

29 juni 2023

av John Smallman
https://johnsmallman.wordpress.com/

Det finns mycket ilska, dvs rädsla, som flödar fritt genom det mänskliga kollektivet för närvarande, mest för att bli igenkänd, förlåten och släppt, och ni hjälper alla till att släppa den med tack när ni praktiserar att bara vara.

När jag och andra fortsätter att påminna dig, är BARA VARA ett extremt effektivt och kraftfullt sätt att tillåta kärlek att flöda genom dig för att hjälpa till kraftfullt i uppvaknandeprocessen. Du valde den här vägen innan du inkarnerade, och du följer den extremt bra.

Stanna där, ni gör ett mycket viktigt arbete, och ni får mäktigt stöd av oss här i de icke fysiska världarna. ALLT ÄR BRA för er och för mänskligheten. Fortsätt att lita på Guds kärlek till er alla. Dessa extremt oroliga tider kommer att passera! Och ni kommer att vakna.

Att skapa Himlen på Jorden är mänsklighetens allt starkare avsikt när fler och fler exempel på världsomspännande kaos, konflikter, förvirring, korruption och allmänt kriminella aktiviteter släpps till det offentliga området.

Människor är naturligtvis chockade över dessa till synes oändliga nyhetsartiklar och artiklar som läggs ut för alla för att se den pågående bristen på integritet och den endemiska oärligheten hos så många regeringar och stora multinationella organisationer tillsammans med dem som kontrollerar eller dominerar dem.

Människor kräver stora förändringar och de kommer att levereras. Det som sker nu är en viktig del av er uppvaknandeprocess – avslöjande och frigörelse – så att människor tillåter Kärlek att fylla deras hjärtan vilket uppmuntrar dem att avstå från behovet av att fördöma och straffa de som anses vara ansvariga, den sortens rädda överreaktion som har varit mänsklighetens vansinniga och ineffektiva modus operandi i evigheter.

Kärlek är ALLT som finns, allt som inte är i linje med Kärlek kommer bara att falla bort när fler och fler av er omfamnar er sanna natur, som ni alla vet är Kärlek.

Himlen på Jorden är Kärlek uttryckt. I evigheter har människor levt i rädsla och blockerat Kärleken från deras medvetna medvetenhet, eftersom deras individuella egon och det kollektiva egot försäkrade dem att livet på Jorden var mycket farligt, och att de behövde vara ständigt på alerten eftersom en katastrof kunde inträffa när som helst.

Som ett direkt resultat kom dessa övertygelser till stånd och verkställdes. Nu inser människor överallt äntligen att det inte är något sätt att leva. I själva verket har många under de senaste decennierna bildat eller flyttat in i kärleksfulla och samarbetsvilliga gemenskaper, och dessa gemenskapers höga energiinflytande, vilket är enormt, känns och upplevs över hela världen, och hjälper i hög grad i mänsklighetens uppvaknandeprocess.

Kom ihåg att du aldrig är ensam! Att vara ensam är omöjligt eftersom ni var och en, i varje ögonblick av er eviga existens, är oskiljaktigt Ett med Moder/Fader/Gud. Det finns bara Moder/Fader/Gud, den Enda, Kärleken, och varje kännande varelse är ett med den gudomliga, oändligt visa och kärleksfulla Källan. ”Jag och min Fader är Ett” är ett sant uttalande som var och en bör göra minst en gång dagligen för att på ett kraftfullt sätt påminna sig själva om Sanningen om vem de verkligen och sannerligen är, för evigt.

För att upprepa: Separation från Källan är omöjlig eftersom det inte finns någon annanstans som någon skulle kunna vara. Ni är alla Guds gudomliga barn, hållna för evigt i Hans oändligt kärleksfulla famn, men medan ni i mänsklig form upplever den totala overkligheten i en tillvaro som till synes är helt skild från Honom. Denna overklighet kommer att lösas upp och ni kommer att vakna till – i mänskliga termer – ofattbar lycka.

Ni är alla mycket medvetna om att de liv ni lever som människor är liv som ni planerade med stor visdom innan ni inkarnerade, så att ni kan hjälpa till massivt i denna magnifika uppvaknandeprocess. Och jag försäkrar dig att det är precis vad du gör, även om du får väldigt lite känsla av det, eller ingen alls.

Kom ihåg att denna miljö, när du upplever den med dina mänskliga kroppsliga sinnen och känslor, är overklig.Och när ni påminner er själva om denna gudomliga Sanning, sätt eller återställ avsikten att öppna era hjärtan för Moder/Fader/Gud, och i det ögonblicket bjud in Henne mycket bestämt för att trösta er.

Utan din fria vilja kan hon inte göra det. När du gör det kommer du att känna kärleken med vilken Hon omsluter och omfamnar dig, löser upp dina tvivel om Hennes existens, och även alla tvivel du kan hysa om din värdighet att ta emot Henne eller vara i Hennes Närvaro.

Hon längtar efter att ni ska bjuda in henne i era hjärtan eftersom Hon längtar efter att omfamna er. En mor vill alltid omfamna sina barn eftersom de för alltid är en del av henne, de växte inom henne, helt beroende av henne för livet, och även efter födseln förblir de ett med henne, även när de blir vuxna och har sina egna familjer.

Ni är alla Ett, ni är alla sammanlänkade, och detta separationsspel som ni har spelat är och har varit extremt splittrande på grund av era behov av att bedöma andra kulturer, etniciteter, hudfärg och religiösa eller politiska övertygelser utifrån ert eget individuella och mycket snäva perspektiv.

Dessa ger dig en oändlig lista med kontroversiella och störande skäl att se dig själv som separat, som rätt medan andra har fel, och uppmuntrar dig att gå i konflikt med dem du vet har fel! Nu är det dags att erkänna er Enhet med varandra.

Ni söker alla kärlek utanför er själva, och därför är ni alltid besvikna, för när ni tittar utanför er själva efter vad som finns inom er ser ni splittring.

Kärlek är vad och vem du är och den finns inom dig och väntar på att du ska bli medveten om att du aldrig har blivit separerad från Den. När du väl kan komma till full självacceptans kommer denna insikt att gå upp för dig, och när du sedan börjar hedra dig själv som Gud gör, kommer du att finna en djup känsla av frid inom dig när det intensivt kända behovet av att söka det ni är utanför er själva bara faller bort.

Ni är kärlek, varenda en av er, och i sin mest intima form finns den där inom er och väntar på er insikt och acceptans. Om du inte älskar dig själv kan du inte älska andra. När ni helt och villkorslöst accepterar er själva kommer ni att känna Kärleken inom er istället för att blockera er medvetenhet om den, och därefter expanderar hela ert energifält och omfattar alla som ni interagerar med. Detta är hur ni vaknar. Och det är så här som ni kraftfullt hjälper andra att vakna. Tänk bara på det:

Ni är ALLA Kärlek och endast Kärlek, och Kärlek är det oändliga fältet av gudomlig energi där allt som existerar är för evigt omslutet. Du är ALLT och därför är alla dina behov ständigt uppfyllda.

Så var snälla och kärleksfulla mot er själva, ta in glädje i er dagliga tysta stund ensamma när ni bjuder in Moder/Fader/Gud att fylla era hjärtan med den kärlek som Hon är.

Ni är ALLA fullständigt och ytterst värda Guds kärlek till er, och fullständigt och ytterst värda att vila i Hennes Närvaro.

Allt du behöver göra är att helt acceptera dig själv precis som du är. Gud gör det, så varför skulle du inte göra det?

Er kärleksfulla broder, Jesus.

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *