Sananda via James McConnell, 2:e april 2017

SANANDA

 

JAG ÄR Sananda.

Som alltid är det underbart att vara med denna grupp, med alla er som ansluter sig till oss. Vi rör oss mot så mycket. Så mycket som händer, men jag ska inte gå in på det. Jag kommer att lämna över det till vår käre vän och broder St. Germain. Men vet att när vi fortsätter att gå vidare genom denna process, denna uppstigningsprocess, denna övergång som ni alla är vid, som också alla vi på ett eller annat sätt har gått igenom på många olika och skiftande sätt. Och ja, även ni har genomgått denna process med uppstigning, om inte många gånger så åtminstone minst en gång tidigare, så det är inget nytt för ert hjärta, det är endast nytt för ert sinne. Men det är ert sinne som skapar allt som händer i ert liv. Det skapar er existens. Men om det är anpassat till ert hjärtas center då jobbar sinnet från detta centrum och från det höga hjärtats centrum. Det är dit ni alla går. Det är det som tar er till de högre vibrationerna, till de högre frekvenserna och ja, till de högre dimensionerna. Det är ert hjärtas sinnes anslutning som gör det.

De som blir kvar inom sinnet kommer att kvarstå i den tredimensionella upplevelsen, men de som flyttar in i sina hjärtan och låter hjärtat vägleda dem; och tillåta att de små viskningarna från era Högre Gudssjälv vägleder er, då kommer ni att vara de som blir upphöjda, och ni stiger till den högsta himlen för er varelse när ni fortsätter igenom processen. Och sedan när ni väl kommer till det sista ögonblicket då ni rör er helt genom uppstigningen, och är helt infångade i den femte dimensionen och ovanför, då kommer ni att förstå, då kommer ni att minnas helt vilka ni är och vad ni kommit hit för att göra.

Ni hade en diskussion tidigare om tvillingsjälar. Då kan jag berätta för er att – det är inte viktigt att direkt få veta vem som är er tvillingsjäl, (några av er blir medvetna om det), men tänk på att de är aspekter av er själva. De är aspekter av era Högre Själv. Så det kan finnas många Sananda, många Yeshua, många Lady Nada, många St. Germain, etc. Det finns inte bara en. Men det finns bara en tvillingsjälsaspekt, det är korrekt. Men det finns många nivåer inom denna aspekt. Ert sinne kan inte förstå detta just nu. Ert tredimensionella sinne kan inte förstå det. Precis som att ert tredimensionella sinne inte kan förstå tanken på en Primär Skapare, en Skapares Källa, men ert hjärtcenter tillsammans med er hjärna, börjar förstå det. Och det är dit ni alla är på väg. Det är vad alla dessa sammankomster handlar om. ”Där två eller fler är samlade i mitt namn, kommer jag också att vara.” Det sades av en anledning så att ni skulle förstå multiaspekterna av era själv, och hur det relaterar till en återanslutning eller återinsikt av anslutningen med ert Högre Gudssjälv.

Så bekymra er inte, eller bli inte uppslukade av tanken på vilka ni är, eller vilka ni kanske har varit, utan förstå att när tillfället kommer, kommer allt att avslöjas av det som behövs. Och som alltid, ni är alla på rätt plats vid rätt tidpunkt i det perfekta ögonblicket. Så snälla, bara fortsätt att förstå att allt detta håller på att utspelas mitt framför era ögon.

JAG ÄR Sananda. Jag kommer att lämna över till St. Germain nu.

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...