Jeshua via Pamela Kribbe, 14 maj, 2024

Jeshua via Pamela Kribbe

https://www.lightraisersworldwide.com/the-channel-to-the-primal-source-pamela-kribbe/

Kära vänner, jag är Jeshua, representant för Kristusenergin som nu föds på jorden genom er: individer som hittar sin väg på jorden genom att öppna sina hjärtan för sitt sanna öde. Det är allas kall att förbinda sin själ med jorden. Då frigörs en kraft som följer med dig och lyfter och hjälper dig att vara ditt sanna jag.

I dig bor ett frö, en låga, ett unikt bidrag som är ditt att leverera till helheten. Du är här för att på djupet känna den unika energin som är din på jorden – det här är din roll. Men på din väg i livet är du ofta alltför hämmad av rädslor. Man lär sig att inte vara sig själv, så man anpassar sig till sociala fördomar och önskemål. Och på grund av det håller många människor sin själs energi fängslad i sig själva och uttrycker den inte i sina dagliga liv, i sitt arbete, i sina relationer, och detta orsakar lidande och smärta.

Din själ vill inget hellre än att bli känd för dig, att presentera sig för dig genom dina känslor och genom dina önskningar. Genom dina djupaste passioner vill själen låta dig veta att den finns där och vill flöda ut i den jordiska verkligheten. Men genom dina mentala processer och dina förvirrade känslor blockeras det flödet utåt. Du kommer då att känna dig vilsen och ensam, och du förstår inte meningen med livet eller vart det leder. Denna ensamhet och förvirring är aktiv hos de flesta människor; därför finns det en kollektiv atmosfär av rädsla och förvirring på jorden.

Vid denna tidpunkt finns det frön av medvetande för en ny början, och du är involverad i denna process och vill bidra till den. Det finns ett minne i din själ eftersom du inte är här för första gången, och den här gången vill du hålla fast vid detta själsminne och inte glömma det medan du vandrar på jorden. Du är här för att ta din själs resa, som på sätt och vis är att återvända till början, till ursprunget från vilket du kom.

Föreställ dig att du föddes från en ofantlig sol av odelbart ljus, en oändlig källa till liv, styrka och glädje. Livskraften i den källan, den solen, var så stor att den var tvungen att explodera och expandera, så att säga, till många små partiklar, som var och en har potentialen att bli som solen själv. På så sätt ökar skapelsen genom att ge bort sig själv i det oändliga och så ut sig i universum, in i tomrummet, in i intetheten.

Var och en av er är en gnista av ljus född från denna sol. Om du kommer från denna sol, bär du solen inom dig, du är en del av solen; du är inte olik den, du är densamma, men samtidigt står du ensam. Du har något som är unikt och inte kan jämföras med någon annan gnista från solen. Kan du föreställa dig hur magiskt och fantastiskt det är? Du bär i dig solens väsen och samtidigt något nytt som bara är du. Det är ditt öde att uttrycka det som är nytt, att undersöka och utforska det samtidigt som du förblir kopplad till solen, med ditt ursprung.

Det är detta ursprung som man ofta glömmer: det faktum att man är ett med livets källa. När du glömmer detta ursprung, källan som kopplar dig till Den Enda, då är du ensam och du vill inte alls vara unik; du vill hålla kontakten med det du är mest bekant med, med det du har känt till. Och i jordiska termer betyder det att du vill anpassa dig och att inte vara annorlunda, du vill tillhöra den kollektiva helheten, vilket återspeglas i de sätt att tänka och de övertygelser som finns på jorden. Den kollektiva helheten återspeglar dock inte ditt ursprung, solen. Det är en väldigt dålig version av vad sann koppling och enhet är, eftersom mycket av det är baserat på rädsla och överlevnad och det är inte den sanna helheten, helheten som du verkligen tillhör.

I ditt väsen vet du att du har kommit hit för att ta med något nytt. Att du har kommit för att skaka om och väcka den kollektiva helheten på Jorden och för att upplysa den med ditt unika bidrag. Konkret, vad detta betyder är att du är annorlunda, att du har tagit på dig en viss ensamhet och att du behöver ansluta till din egen gudomliga kärna. Du måste föra tillbaka solen mitt i en verklighet som inte direkt reflekterar eller ger näring åt dig. Av denna anledning har jag stor respekt för dig. Jag är medveten om den ensamhet som du kan uppleva på jorden: förvirringen och kylan.

Jag vill berätta för dig idag att det finns en varelse, en kraft, som ovillkorligt stödjer dig på din väg här på Jorden mot att minnas ditt sanna jag, den ursprungliga gnistan. Denna varelse är Moder Jord. Hon är mycket direkt observerbar omkring dig, hon är närvarande i naturen. Men jordens ande finns också i dig, i din kropp, i alla dina celler. På grund av de många falska idéerna i samhället ser du inte längre din Moder Jord som en levande varelse, som en själ, utan snarare som ett dött ting som kan användas endast för industri och konsumtion.

Genom att döda jordens ande gör ni det också mot er själva, för genom naturens livlighet och inspirationen däri upplever ni direkt samband med den ursprungliga källan, ljuset, livet. Jorden är en budbärare för den ursprungliga källan. Jorden, som en planet, fångar solljus och genom det livet självt. Jorden är i nära relation med solen och den relationen är mer än bara fysisk. Den symboliserar också förhållandet mellan Gud och människor, solen och en inkarnerad människa.

Skapa en förbindelse med jordens själ; hela din kropp är utrustad för att göra det. Genom dina sinnen, ditt hjärta och dina känslor kan du känna själen hos alla levande varelser omkring dig, deras ljud och färger och skönhet. Öppna dig för jordens hjärta! Känn att du kommer hem. Kom ihåg en plats i naturen som du tycker mycket om eller där du är glad och avslappnad; minns atmosfären i det. Se om du kan hitta en plats vid havet eller i skogen som tilltalar dig. Bry dig inte om detaljer, utan känn atmosfären, lugnet och den inre visdomen i naturen – hon är en levande varelse. Se sedan din egen kropp som en del av den platsen, av den atmosfären.

Din kropp bär också visdom inom sig; fast inte mentalt, inte i ord. Det är en ström, ett flöde av mjuka knuffar som hjälper dig att ansluta till din själ och med enhetens fält. Anslut nu till den där underströmmen i din kropp. Din kropp känns inte separerad från Källan. Precis som djur och växter, vet din kropp; det känns kopplat till helheten, till solen. Du är den som tvivlar, inte din kropp. Känn jordens kraft i din kropp, i dina ben och dina muskler.

Låt nu denna kraft ge dig ett budskap, en signal som kommer upp från din kropp om vad du behöver i ditt liv. Det behöver inte komma till dig i ord, du kan också plötsligt få en längtan efter något, eller en påminnelse kan dyka upp, eller en bild kan dyka upp. Låt det utvecklas tyst. Lita på Moder Jord; hon känner dig mycket väl. Kroppen som du lever i är en unik fusion mellan din själ och Moder Jord. Det är en värdefull gåva, en källa till kunskap, så respektera din kropp. Var säker på att du kan hitta din väg utanför den väl upptrampade stigen. Du kommer inte att passa in i många sociala system; din väg kommer att vara annorlunda och det är syftet, men känn stödet från Moder Jord.

Titta igen med din uppmärksamhet, med din medvetenhet, inuti ditt hjärta. Där hittar du en direkt koppling till vem du är som själ. Och vem du är som själ förblir dig väldigt nära; den lever i alla dina kroppsceller. Du kan inte komma till din själ med ditt huvud, bara med dina känslor. Det är nödvändigt att du släpper allt och blir väldigt stilla inombords och helt enkelt säger ”ja” till din själ. Om du ger dig själv tillåtelse, kommer du att hitta ett sätt för din själ att manifestera mer fullständigt genom dig. Känn solens ljus i ditt hjärta. Du är aldrig ensam; du är alltid ansluten till källan.

Tack så mycket för din närvaro.

Översättning; Marie-Anne

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *