Sananda via James McConnell, 3 augusti 2021

Sananda
Via James McConnell, 3 augusti 2021
Jag är Sananda. Jag är här just nu, vid denna ganska lägliga tid, vill jag tillägga, eftersom saker och ting snabbt förändras, både internt och externt, kommer ni att bättre förstå era liv när allt kommer upp till ytan.
Det har sagts att de som lever i skuggan inte kan stå i ljuset, så de håller på att komma ut ur skuggorna och visa vilka de är, vad de representerar, eftersom de inte representerar Kärlek och Ljus. De representerar rädsla och mörker och försöker hålla fast vid det okända. Håller snarare fast er i det okända. Men inte längre, för det har bestämts att Ljuset ska segra. Och Ljuset har verkligen segrat. Det är bara små fläckar av mörker som fortfarande återstår.
I stort sett är mänsklighetens kollektiva medvetande upplyst. Inte alla, förstås. Men majoriteten av befolkningen i den här världen, på den här planeten, är nu i Ljuset. Det är bara en liten procent som fortsätter att försöka hålla kontrollen över den större befolkningen på planeten, men inte länge till, för ett stort tillkännagivande är på väg att komma fram. Ni har hört detta förut, och av olika anledningar har det blivit fördröjt, hållits tillbaka, skjutits upp. Men inte mycket längre nu.
När detta tillkännagivande kommer fram, kommer allt att avslöjas för dessa som fortfarande sover. Om det väcker dem eller inte är upp till deras livsplan. Men jag säger er nu, att detta stora tillkännagivande kommer att skaka om många, många över hela planeten. Inte bara här i det här landet, men över hela planeten kommer många att bli omskakade. De kommer att skakas ur sin sömnighet. Många kommer att vakna upp som ett resultat av det här. Många som har undrat och ”legat lite lågt” kan man säga, kommer inte längre att undra, utan gå över till andra sidan tillsammans med er. Men än så länge kommer många också att hålla fast vid allt det som är välkänt, för de kommer inte att vara redo att avstå från de saker som läggs fram, eller avstå från den trygghetszon som har skyddat dem från att veta de saker som tillkännagivandet för med sig.
Som alltid, fortsätt att ha tillit. Lita på er själva. Lita på dem som arbetar tillsammans med er. Lita på den Stora Planen, för den kan inte hållas tillbaka mycket längre nu. Krafter är i arbete. Ljusets Krafter arbetar. Och ni finner dem då, när ni öppnar er för möjligheterna, inte i skuggorna, utan mer och mer i ljuset; sanningens ljus, enhetens ljus och kärlekens ljus.
Tro på er själva, mina vänner. Tro på vilka ni är. Lita på dem ni är. Lita på att ni är de som stiger fram och går vidare, för ni kan inte, som ett kollektiv, hållas tillbaka mycket längre. Det skulle inte vara möjligt, för Ljuset har vunnit, planen är fastställd och kan inte göras ogjord. Ingenting kan stoppa det som är på väg.
Må all min frid och kärlek vara med er alla. Jag är Sananda. Jag älskar er alla djupt, bortom vad många av er kan förstå, och många av er har en stark förbindelse med mig och alla dem som arbetar med planen tillsammans med mig på den här planeten.
Må frid och kärlek vara med er alla.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...