Yeshua om Klichéer och Stereotyper, 1 august, 2021

Yeshua
Vår Gemensamma Uppstigning (Klichéer och Stereotyper om Kausalkroppen)
Våra-gemensamma-uppstignings-klichéer-och-stereotyper-av-kausalkroppen. Hälsningar, mina kära älskade själar!
Idag skulle jag vilja avsluta vårt samtal om kausalkroppen och berätta om dess andra egenskaper.
Och så är det.
Trots att man har en kropp av ganska höga vibrationer, innehåller kausalkroppen ibland en samling klichéer och stereotyper. Men de har en annorlunda karaktär än de i de lägre kropparna. De kan kallas ”andliga stereotyper.”
Det hänför sig till religiösa dogmer, filosofiska läror och moraliska principer – med andra ord, allt som är relevant för den moraliska sidan av mänskligt liv. Men trots det är de fortfarande stereotyper, eftersom de begränsar det mänskliga medvetandet med snäva gränser och inte låter det höja sig till den nya högre nivån.
Varför händer det?
Som regel börjar en person sin andliga utveckling baserad på läror från kända filosofer, religiösa figurer, historiker eller andliga ledare, där personen hittar tydligt utformade begrepp och grundvalar.
Om sådana figurer är ganska kända och respekterade i samhället, litar en andlig sökare villkorslöst på dem och accepterar allt som sanning från dessa högre auktoriteter. Om han är speciellt intresserad av någonting, börjar han leta efter annan litteratur i samma ämne, och försöker omedvetet hitta fler bevis på den teori han tycker om.
Och så småningom börjar han själv vara följare och förespråkare för en eller annan lära. Det är vägen för nästan alla människor som försöker komma bort från det materiella livet och finna en högre andlig mening med sitt liv.
Men ni måste komma ihåg följande, mina vänner.
Alla andliga läror, utom de som har mottagits direkt från Högre Makter, har skapats av människor, vilket betyder att de har en underkuvande karaktär och att de ofrivilligt ger ett intryck av personlighet, mentala egenskaper och den andliga nivån hos personen som har skapat dem.
Och sedan har hans mentala reflektioner och medvetande plockats upp och kontinuerligt upprepats av andra människor, och med tiden blivit förvandlade till klichéer och stereotyper som har samlats i hans anhängares kausala kroppar.
Och jag kommer att ge er flera råd om hur ni ska undvika ert beroende av andras åsikter, och hur ni börjar utvecklas självständigt. För det första, kom ihåg detta uttryck: ”Skapa inte en avgud åt er själva.”
Det innehåller ett mycket djupt budskap, eftersom det är just ”en avgud” som kan skapa andliga slavar av dem som inte kan tänka självständigt. Blind tro på något eller någon är det som skapar fanatism i alla dess uttryck.
Kom ihåg hur mycket blod som har spillts för ”religiösa övertygelser,” och hur många krig som har startats i ”Gud namn,” vilket betyder att många ”klichéer” har samlats i människors kausala kroppar. Undvik därför alltid människor som är fanatiska, oavsett under vilka fanor de gömmer sig.
För det andra, tro på er själva, på er Själ och ert hjärta!
Prata oftare med dem. Plocka upp sann Gudomlig kunskap från djupet av ert minne, som finns inom var och en av er. Försök inte att omfamna det obegränsade. Att vara spränglärd, fylld till brädden av andlig kunskap, är inte detsamma som att vara en andlig person.
Det är möjligt att utstråla stor visdom och Ovillkorlig Kärlek som skulle räcka för hundra människor, utan att ha läst en enda bok; därför att ni har all kunskap inom er som bara väntar på att ni ska öppna upp från djupet av ert hjärta.
Och det här är inte bara vackra ord.
Observera människor, natur, växter- och djurriken!
Dra era egna slutsatser, lyssna mer på er inre röst än på vad andra säger, ofta i syfte att tvinga på er sin egen syn på världen.
Och slutligen, argumentera aldrig med någon för att envist försvara er egen syn på saker och ting. Låt andra människor har sin åsikt som kanske inte är mindre värdefull, även om den inte sammanfaller med er. Lyssna uppmärksamt på den, den kanske låter er öppna nya horisonter och genom att göra det kanske ni undviker era egna stereotyper, som kan vara samlade i er kausalkropp.
Försök att hitta en gyllene medelväg i allting, som gör att ni naturligt kan kombinera andra människors erfarenheter med era egna, och kom alltid ihåg att utvecklingen av er Själ och expansionen av ert Medvetande verkligen är OBEGRÄNSAT!
Yeshua, som älskar er av hela sitt hjärta, har talat till er.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...