Sananda via James McConnell, 4 mars, 2018

JAG ÄR Sananda

Och mina vänner, mina kära bröder och systrar, vi skulle vilja säga vid denna tidpunkt i denna tid i dessa ögonblick att ni har kommit fram. Ni, som ett kollektivt ni, planetens medvetande har kommit fram. Ni närmar er alla den mållinje som jag har talat om många gånger. Och det är dags för många av er, om ni inte redan har gjort det, att börja korsa den här mållinjen.

Men vet att när ni korsar den här mållinjen, kommer ni att vända och gå tillbaka och hjälpa alla de som kämpar bakom er. Vet att många av er är förutbestämda för detta. Många av er kommer att välja det precis som ni valde att komma hit, för länge sedan. Precis som du valde att offra ditt väsen och varande till att vara en del av detta uttryck, detta experiment, denna nivå av medvetenhet.

Du valde att vara här och många av er kommer att välja att komma tillbaka igen för att fortsätta med denna utveckling här i denna planet, i och på denna planet. Andra av er kommer att välja att fortsätta, för det är ert val. Det här är en fri viljazon och ni har alla tillgång till fri vilja. Ingen kan förneka dig det. De tider när andra kommer att vara i kontroll kommer snabbt till ett slut.

Frihet ligger framför er alla. Sann frihet! Frihet att veta sanningen … sanningen som uppenbaras över hela världen. Detta är vad ni rör er emot. Det här är vad ni finner när ni korsar mållinjen. Och alla de som har försökt hålla er tillbaka, för att hålla den planetariska uppstigningen tillbaka, upptäcker att de inte längre kan göra det. De finner att de hindras vid varje tur som de gör nu. Vad de än gör så är det av den gamla programmeringen; de försöker skapa samma scenario om och om igen men det fungerar inte längre för dem och det kommer inte att fungera för dem. Även förgiftningen av himlen som de har försökt göra kommer nu till ett slut.

Deras resurser minskar. De har inte längre ekonomi att fortsätta dessa operationer. Det kan finnas spår av detta än men för det mesta kommer detta program, detta geo-engineering program, det som ni kallar chemtrails till ett slut. Sanningen avslöjas på många sätt och från många olika håll och av många olika källor. Och det här kan inte stoppas.

Precis som ni inte längre kan stoppa en lavin från att komma ned från berget, kan ni inte stoppa Solen från att lysa sitt ”uppstigningsljus,”, sin uppståndelseskärlek. Det kan inte stoppas, det kommer inte att stoppas. Och alla försök som fortsätter att göras kommer att bli förgäves.

Många av dem som har försökt detta har nu vänt sig till ljuset. De har fått valet: Vänd er till ljuset eller konsumeras av ljuset. Och många väljer nu ljuset. Det finns de som fortfarande är envisa, som håller fast vid sin tro och sitt behov av kontroll och makt. Men kärlek till makt ersätts nu med kraften av kärlek. Och det finns inget de kan göra för att stoppa detta. De kan antingen följa med eller de kan tas bort.

Tiden är nu mina vänner. Ögonblicket är nu. Vi kan ännu inte säga exakt när Händelsen kommer att inträffa, när energipulsen kommer till planeten förutom att den redan gör det. Det finns vågor och vågor av energi som kommer in. Vågor av energi som ökar ditt medvetande, ögonblick för ögonblick; och ökar din förmåga att se multidimensionellt så att många av er nu inser att ert drömtillstånd är mycket mer verkligt än vad ni någonsin föreställt er. I många fall är ditt drömtillstånd mer verkligt än ditt vakna tillstånd.

Så vet att när händelser – och jag talar nu i termer av plural – börjar hända mer och mer, att ni är på tröskeln till det stora uppvaknandet på denna planet. Det stora uppvaknandet av medvetandet inom er – eller ska jag säga det stora återuppvaknandet av medvetandet inom er.

JAG ÄR Sananda, Jag lämnar nu över till min maka, min tvillingflamma, Lady Nada.

 

 

Kanaliserat av James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Artikeln kan återges i sin helhet om författarskap och författarens hemsida klart framgår.

”Att tro är att se!”

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...