Jesus via John Smallman, 15 september 2021

 

Jesus via John Smallman, 15 september 2021

Ert naturliga tillstånd är att Vara, Vara Ett med Källan.

15 september 2021 av John Smallman

 

Mänskligheten vaknar, nu! Det är den gudomliga Viljan som vill det, när ni bestämmer er för att inte längre engagera er i egots spel av separation, kollektivet har fattat det beslutet och därför sker nu ert uppvaknande; tecken på denna viktiga händelse dyker upp i hela världen. Ett enormt antal människor har förstått att livet som människa, är ett fantastiskt tillfälle att utvecklas andligt och att befria sig från att reagera med obetänksamhet på de frågor som livet presenterar för dem hela tiden, på grund av deras egos skräckslagna vägledning eller direktiv. Fler och fler människor blir medvetna om att deras egon alltid uppmuntrar dem till reaktioner genom rädsla, som inte tjänar själens bästa. När ni slutar tillåta rädslan (egot) att motivera er, eller vara den motiverande faktorn som styr era tankar, ord och handlingar, kommer ni att tycka att era liv flyter smidigare och kärleksfullare, och med ökad frekvens kommer friden och acceptansen att ersätta, eller åtminstone minska, era bekymmer och ångest.

Ni är alla Guds älskade barn, och ert naturliga tillstånd är att leva tillsammans med varandra i harmoniska relationer, i kärleksfulla samarbetsvilliga samhällen, njuta av samarbetet med varandra i spännande och mycket stimulerande kreativa projekt, eftersom ni är eviga gudomliga kreativa varelser, och göra det som är mest glädjefyllt och angenämt för er alla, och naturligtvis också för er alltid kärleksfulla Fader. Livet är Kärleken i handling, när ni väljer att släppa era anknytningar till rädslan!

Rädslan tjänar er inte, den är extremt splittrande, vilket får er att se på er själva som separata varelser, vilka kämpar och tävlar med varandra om begränsade resurser, som ni tror att ni måste ha, för att härda ut i den osäkra världsliga miljön ni lever i; en miljö där vilken de allra flesta av er ser er själva som bortkopplade, behövande varelser, som kämpar för att överleva. Naturligtvis försöker era egon dölja det skrämmande ​​för er, och försöker då övertyga er om att ni med deras hjälp kan erövra och dominera den världsliga miljö ni befinner er i, eller åtminstone förbli skyddade – tills dess nästa hemska ofrånkomliga problem uppstår, för att konfrontera er.

Problemet handlar INTE om överlevnad! Ni är alla eviga gudomliga varelser som upplever en mycket tillfällig och fullständigt overklig upplevelse av separation från Källan, Moder/Fader/Gud, Kärleken, eller den etikett ni väljer att använda, när ni använder mänskligt språk för att namnge ALLT. Som ni gång på gång fått höra av så många från de andliga rikena: ”Det finns bara EN!” Därför är ni alla, varje kännande livsform, Ett med den Enda. Det finns INGET sådant tillstånd som separation, och det finns därför INGEN möjlighet att någon individ någonsin skulle kunna separeras från ALLT.

Onödigt att behöva säga, att när ni upplever livet i kroppar som fysiska varelser, även om det skenbara tillståndet är illusoriskt, overkligt, omöjligt, så uppfattas det verkligen som mycket reellt för den individ som upplever det. Det bästa sättet att massivt minska den känslan av separation eller övergivenhet, är att gå inom sig. När ni går inom er, till era inre helgedomar och bestämt att avsikten är att lära känna er själva så som ni verkligen är – EN – och sedan tillåta och bjuda in Kärleken till era hjärtan, då kommer ni att känna den, och uppleva det lugn och den tröst som Kärlek är. Den kommer inte att ha Kärlekens fulla intensitet, eftersom era fysiska kroppar inte tål den energins kraft, men ni kommer att veta att Kärleken omfamnar er. Ni kommer att känna närvaron, om ni tillåter den att omfamna er, och samtidigt släpper alla förväntningar på hur det ska eller bör kännas. Alla förväntningar av den sorten är ett egobehov, som aldrig kan tillgodoses eller upplevas, eftersom era egon fruktar Kärlek, fruktar Verkligheten och blockerar den.

Era egon har ett intensivt behov av att ha rätt, ett intensivt behov av att bevisa att ni är ovärdiga Guds kärlek, så att de kan fortsätta hålla er i ett tillstånd av rädsla, för att kunna styra och dirigera era tankar, ord och handlingar. Som ni alla vet, genom bitter erfarenhet, så leder era egon er ständigt till att säga och göra saker som ni senare ångrar, vilket leder till en intensifiering av era känslor av ovärdighet.

Därför, SLAPPNA AV när ni går inom er! Ja, det är lättare sagt än gjort, för era egon vill alltid att ni ska tänka – tankar av klagan och missnöje – vad ni ska säga och göra. Att slappna av i ett djupt meditativt tillstånd skrämmer dem, eftersom de behöver LJUD som stör, någon form av distraktion som utesluter lugn och ro. Att göra – tänka, prata eller agera – är egots naturliga tillstånd.

Ert naturliga tillstånd är att Vara, Vara Ett med Källan.

Därför, när ni väljer att gå in i era inre helgedomar och känna Kärleken som väntar där för att omfamna er, slappna av och stilla sinnet. Ja, tankar och måsten kommer att flöda genom era hjärnor, men låt dem bara flöda. . . ge ingen uppmärksamhet till dem, för det finns verkligen Inga Måsten! Att göra det är den inbjudan Kärleken väntar på, och den kommer att omfamna er, och ni kommer att känna det!

Er kärleksfulla broder, Jesus.

 

 

Översättning: Maggan

You may also like...