Sananda via James McConnell, 7 oktober 2018

Sananda via James McConnell

7 oktober 2018

Jag är Sananda.

Det är alltid ett nöje att på detta sätt vara med er, för att fortsätta arbeta med er, för att fortsätta kunna uttrycka en ny högre nivå av medvetande som ni alla går mot, som ni alla förbereder er för.

Vi har talat om stormen. Många har talat om stormen nu. Den storm som fortfarande ännu närmar sig. Innan en storm anländer finns det alltid ett lugn före stormen. Ni är i det lugnet nu. Liksom innan en jordbävning inträffar ligger det ett kusligt lugn över allting, alla livsformer. Så är det nu också, det lugnet har vi nu. Jag säger er nu: när detta lugn lyfter och stormen till slut kommer, då kommer ni att veta det. Ni kommer att veta det då de många sanningarna uppenbaras: inte bara i det här landet, utan över hela planeten, nästan som om en våg av sanning spred sig runt.

Vet att ni – var och en av er – är den vågen av sanning. Ni är katalysatorerna som för fram sanningen. Ni är de ni har väntat på. Ja, ni får mycket hjälp. Mycket hjälp från ovan, mycket hjälp nedifrån. Mycket hjälp även från planetens yta, många har kommit fram för att sprida ljuset. De gör det. Ni gör det.

Det finns fortfarande fickor av mörker. Det finns fortfarande de som försöker motverka det oundvikliga, hålla mot stormen som kommer. De vet att de inte kan göra det mycket längre. Många har redan överlämnat sig. Många har vänt sig till ljuset. De finns fortfarande de, de envisa, som håller fast och tror att de på något mirakulöst sätt kommer att räddas. Men tyvärr, det kommer inte att ske. De har nästan nött ut sitt välkomnande. Och när saker slutligen börjar gå mot fullbordan, blir avslöjade, kommer de att stå där utan något som kan hjälpa dem längre. Ingen kommer längre att lyda dem. Så snart de inte får något stöd är deras tid ute. Detta är på väg.

Avslöjanden om sanningen är på väg. Förändring av ert finansiella system är på väg. Många tillkännagivanden förbereds nu. På många olika sätt och många olika sorter. Ja, även era bröder från ovan, i skeppen, förbereder sig för den tid då de kan komma och visa sig, inte bara för er som redan kunnat se dem, utan för hela mänskligheten. När det är säkert för dem kommer de att visa sig. Men som Ashtar och Aramda har sagt, de är redan igång med en process att visa sig för många, många fler. Många nya observationer kommer att ske. För detta kan inte stoppas.

De som innehade makten har det inte längre. Det bara förefaller vara så fortfarande. Men deras tid är nästan över. Er har precis bara börjat.

Jag är Sananda. Jag har alltid varit med er, jag är med er nu, och kommer alltid att vara med er, ända till tidens ände så som ni känner till den.

Må frid och kärlek vara med er alla.

 

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

“Believing is seeing!”

 

 

Översättning: Markku

You may also like...