Änglarna via Ann Albers, 27 oktober 2018

Änglarna, 27 oktober 2018

Via Ann Albers

Idag har vi Närvaron här igen. Jag kände en enorm värme komma över mig tillsammans med en känsla av livets inneboende ordning och perfektion, och att det Gudomliga försöker be oss att omfamna …

Era olikheter på denna jord är här för att visa kontraster och för att hjälpa er att växa i förståelsen för vad ni vill skapa – både i livet och inom er själva. Ni kan lättare fokusera på det ni vill när ni ser exempel på det i världen, eller exempel på dess polära motsats.

Vattnet, till exempel, tar en mer fokuserad riktning när det skvalpar upp mot kanjonens väggar, som faktiskt tjänar till att leda det nedströms. Så är det för er också, för när ni stöter på något som ni inte önskar leds ni mer tydligt i den riktning som ni tar.

Jag finns i alla varelser och alla ting, oavsett om de vet om det eller inte. De som har sårat er visar er områden av er egen smärta och missförstånd. De som har hjälpt er visar er områden av ert eget ljus. De som har avvisat er är bara symboler längs vägen som säger: ”Det här är inte den väg ni vill gå. Jag kan inte ge er vad ni vill ha.”

Alla varelser, även om de har glömt det, existerar i en dans. Jag kommer att vägleda alla hem till medvetenheten om sin sanna natur. När ni stöter på dem som är otrevliga och som inte erkänner ert ljus, eller helt enkelt inte ser er som de ni verkligen är, var då medvetna om att ni har blivit omdirigerade som vattnet har blivit av kanjonens väggar, mot en vänligare och lättare existens.

Hellre än att försöka få uppskattning, bevisa ert värde, eller gör en manipulativ dans när ni stöter på dem som ni inte kommer överens med, bara se till att vara trogna mot er själva. Lyssna till ert hjärta och säg vad ni behöver säga i kärlek, eller gå därifrån.

Jag skulle aldrig förvänta mig att hjärtat skulle vara benet eller att benet skulle vara hjärtat. Inte heller skulle jag någonsin förvänta mig att ni skulle bli hårda när ni vill vara mjuka, eller mjuka när ni vill förbli bestämda. Jag önskar bara att ni ska vara trogna mot er själva. I den verkligheten skulle ni alla sortera ut er själva i grupper som älskar att arbeta och leka tillsammans, på samma sätt som cellerna i er kropp organiserar sig naturligt till organ och system som arbetar tillsammans.

Var sanna mot er själva, kära förkroppsligade varelser av min kärlek. På detta sätt kommer ni att finna ert hjärta, er stam, er glädje och er frihet. Ni kommer att förena er med dem som ni är i resonans med.

Genom att ge er själva frihet att vara er själva, ger ni även andra tillåtelse att vara trogna mot sig själva. På så sätt blir var och en av er en cell i Kristi kropp, förenade men ändå unika, i en harmonisk och underbar dans av växande kärlek.

Jag älskar er. JAG ÄR.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

You may also like...