Sananda via John Smallman

Sananda, 4 november 2014

Via John Smallman

Kärleken som är er sanna natur kan inte längre döljas

Enorma förändringar är på gång, över hela planeten – er värld, Gaia. De kollektiva attityderna fortsätter att mjukna när Kärlekstsunamin strömmar in och omsluter er, intensivare för varje ögonblick. Den är totalt oemotståndlig, eftersom Den väcker er sanna natur, er Förening med Gud i Hans energifälts oändliga överflöd – vilket ni har fått höra så många gånger och som ni vet djupt inom er – är KÄRLEK. Det finns bara Kärlek, allt annat som till synes finns eller existerar är overkligt och illusoriskt.

Illusionen upprätthålls endast genom er kollektiva avsikt och ansträngning, men den avsikten håller stadigt på att försvagas, liksom styrkan i era kollektiva ansträngningar att fortsätta upprätthålla den, därför att fler och fler av er fokuserar på att bara vara kärleksfulla, eftersom ni inser att ingenting annat fungerar. Mänskligheten har just genomgått en stor förändring i medvetandet tack vare den insikten, och ni kommer inte att kunna falla tillbaka till ert gamla och kärlekslösa beteende, som i eoner har orsakat så mycket förvirring och oro i era liv.

Kärleken, som är er sanna natur, kan inte längre döljas under ett täcke av mörker, eftersom glansen i Dess briljans skingrar eller upplöser det mörka täcket. Sedan ni trädde in i illusionen och engagerade er i den har ni alla sökt efter Kärlek, men tills helt nyligen var ni inte riktigt medvetna om detta, eftersom illusionen dolde Kärlekens natur för er, och istället erbjöd en minimal form av acceptans eller godkännande om ni accepterade spelets regler – var och en får klara sig själv. Man måste vara stark för att överleva, och man måste förvänta sig att de svaga förgås – vilket ni gjorde – och sådana regler har, självfallet, orsakat mänskligheten oerhörd smärta och lidande under eoner.

Kärlekens Tsunami sattes i rörelse genom er intensiva önskan om att komma bort från konflikter, svek och lidande; en önskan som har byggts upp under lång tid och som kraftigt har ökat sedan slutet av ”Det Stora Kriget,” första världskriget, vilket många hoppades – när de såg den otroliga kostnaden i människoliv och umbärande – äntligen skulle få ett slut på alla krig. Det gjorde det inte! Men den djupa och ihållande misär den medförde för så många, ledde till en betydande omvärdering inom det mänskliga kollektivet ifråga om inställningen till vad som är rätt eller fel, och alltsedan dess har medvetenheten om den destruktiva galenskapen i det starka behovet av att ha rätt, som så många klamrar sig fast vid, vuxit.

Det kan tyckas att denna medvetenhet saknas på alltför många platser och i alltför många situationer, men tidigare – innan början av nittonhundratalet – var många absolut förvissade om riktigheten i sina egna övertygelser, i motsats till de övertygelser som andra anammat och det beteende som följde därmed. Övertygelser som de flesta av er numera ser med häpnad på, eftersom ni lever i en tidsålder där det anses som givet att upprätthållandet av mänskliga rättigheter respekteras över hela världen. Denna förståelse är ganska ny, och naturligtvis finns det fortfarande alldeles för många platser där det här inte förekommer. De flesta på Jorden är medvetna om att varje människa, utan undantag, bör ha tillgång till rent vatten, mat och tak över huvudet. Så var det inte för mindre än 100 år sedan. Stora framsteg har gjorts på mycket kort tid.

Var medvetna om de orättvisor som dagligen begås över hela världen, men ge det ingen uppmärksamhet, utan fokusera istället på Kärlek och på de underbara resultat som kärleksfulla människor över hela planeten uppnår, när de i handling visar kärlek i det dagliga livet. Kom ihåg att ni för in i era liv det som ni fokuserar er uppmärksamhet på – den så kallade ”Lagen om Attraktion”. Det spelar ingen roll om det är något ni önskar eller något ni absolut inte vill ha, den bara attraherar det som ni fokuserar mest på, eftersom det är dess syfte – att svara på era tankar och förverkliga dem.

Ni lever antingen med Kärlek i ert hjärta eller med rädsla. Rädslan har varit stark under eoner, det är en överlevnadsfråga för många som ständigt fylls på. Men nu har många släppt den och omfamnat Kärleken istället. Ni kan alla göra det på ett ögonblick, men rädslan har blivit så djupt inrotad i er att ni oftast väljer att inte göra det. Att känna tillit och kärlek är något ni är mycket försiktiga med, eftersom ni har så många minnen om svek. Men avsikten att Älska har nu blivit fast etablerad, och rädslan är på väg ut.

När fler och fler av er väljer att släppa rädslan och öppna ert hjärta för sårbarheten i Kärleken, kommer ni att upptäcka att Kärlek fungerar och att sårbarheten i Kärleken i själva verket är Dess största styrka. I Kärlekens närvaro försvinner rädslan. Hela mänskligheten är insvept i Kärlekstsunamin eftersom Den är allomfattande, och de enorma förändringar som detta orsakar kan ses över hela världen. Mänskligheten håller på att röra sig mycket snabbt mot uppvaknandet och dess naturliga och fullt medvetna tillstånd, Enhetens och Kärlekens tillstånd, i vilket ni alla skapades.

Låt er inte skrämmas av de olika nyhetsrapporterna om katastrofer och olyckor, inte heller av deras antydningar om stora möjligheter till fler hotande katastrofer av ännu mer katastrofala proportioner. Rädsla ska vara en tillfällig varningsklocka om ni känner er hotade till liv och lem, så att ni kan vidta omedelbara och lämpliga åtgärder för att avvärja faran. Ett tillstånd av ständig rädsla eller ängslan är onaturligt och tjänar bara till att tömma er på energi. Det är en metod som de mörka använder för att behålla kontrollen över människor, och det fungerar bara om människor tillåter sig själva att bli så skrämda.

Ni är, var och en av er, Kärleken förkroppsligad! Ni har i eoner valt att inte vara medvetna om det, men nu är det dags att öppna ert medvetande för er sanna natur, som många av er faktiskt håller på att göra. Gå till ert inre, till ert tysta inre rum, er heliga fristad, där Kärlekens Ljus brinner för evigt. Öppna ert hjärta för den ständiga värme Det erbjuder er, och gläd er i vetskapen om att Det visar sig för er när ni välkomnar Det in och låter Det fylla er med den mest underbara känsla av frid, trygghet och belåtenhet, en känsla som ingenting i illusionen någonsin kan ge.

Ni är alla gudomliga varelser på väg Hem. Ni är mycket, mycket nära, så gläd er i den vetskapen, vetskapen om att Guds Kärlek alltid finns där för er närhelst ni vänder er fulla uppmärksamhet mot Honom och tillåter er själva att vila där.

Er kärleksfulla broder, Jesus,

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...