Sananda via Linda Dillon, 31:e mars 2018

Sananda via Linda Dillon, 31:e mars 2018

 

 

JESUS SANANDA ~ MIRAKLET MED ER UPPSTÅNDELSE

 

Idag på Långfredagen, är jag vägledd att förmedla detta budskap till er, med påminnelsen om vår möjlighet att ta oss in i tomrummet, och återuppstå. xxxx Linda.

Hälsningar, jag är Jesus Sananda, jag är Yeshua. Jag är Yeshua, broder av magenta, broder av peridot. Jag kan vara vilken stråle eller färg ni vill, men jag delar min passion med magenta och medkänsla med var och en av er idag. Men jag kommer inte den här gången för att tala om död eller förstörelse, utan om uppståndelse, återfödelse, nystart, uppstigning och hur ni hittar balansen mitt i det.

Jag kommer till er som en bror och vän, och jag kommer till er som Mästaren av Kärlek, som Bringaren av Kärlek; Jag vill duscha er i Kärlek. Kära vänner, ni har gjort ett mirakulöst arbete och ni har försökt och varit sanna och ni har varit ärliga och beundransvärda. Har ni haft mörka nätter i själen precis som jag? Ja. Men ni vaknar också till en ljusare ny dag.

Jag vill helt enkelt beröra en sak: Har ni någonsin undrat vad som hände vid min fysiska död … och det råder inget tvivel om den, men det har funnits många myter som sagt att jag inte dog på korset … men jag kan försäkra er mina vänner, det gick inte snabbt, men jag dog verkligen. I er verklighet, i det fysiska begreppet, så tog mitt liv slut. Dog min själ? Dog min ande? Aldrig! Men det är inte det jag vill prata om, eftersom detta inte är en sorgens tid. Det är en tid för exceptionell glädje och fulländning!

Men har ni någonsin undrat vad jag gjorde mellan Fredag och Söndag? Var det bara en lögn som väntade? Jag vet hur ni upplever det när ni är i uppehållet, men så var det inte för mig. Under den tiden var jag närvarande och jag lyftes upp, (i det ni kanske tänker som en initial uppstigning) och jag badades och återvände totalt till Kärleken. Jag fick glädjen och upplevelsen av att återvända och att vara Kärleken.

Som människa var jag lycklig, eftersom slöjan inte existerade för mig. Jag visste vem jag var och jag kände Kärleken som bar mig, delandet av Kärleken, att jag var Älskad och Älskvärd, och att mitt uppdrag och syfte för Modern, för min Mor, för er Mor, var förankringen av Kärlek. Inte så att jag inte var som en människa, att jag inte hade ögonblick av rädsla eller ångest eller ilska eller kände frustration eller glädje eller lycka på något annat sätt. Det gjorde jag. Men under detta uppehåll, under den härliga Lördagen som ni säger, blev jag helt enkelt återigen, ett med Kärleken.

Ni tänker ofta på Kärlek, men ni tänker inte på vad det verkligen är. Ni beskriver de Gudomliga Egenskaperna som: Kärlek är glädje; Kärlek är fred; Kärlek är medkänsla; Kärlek är sanning. Allt detta är sant. Eller så beskriver ni det av att ni älskar någon, att ni är älskade, att ni har upplevt Kärlek, att ni älskar Gud, att Gud älskar er, Modern älskar er, Jag älskar er. Så det finns mycket av fram och tillbaka i denna Kärlek, eller hur?

Men vad är Kärlek? Vad är det? När jag säger att jag återvände till Kärleken, gick jag in igen, jag sammansmälte med Modern/Fadern/Ett/Källan, Allah, Yahweh, allt ni tänker på som Ett. Vad är kärlek? Det är Källan, det är essensen, Allt av Modern/Fadern/Ett. Nu dog jag för att uppnå den återföreningen och ni, mina älskade, har fått denna Kärleksgåva med den 13:e Oktavens gåva. Jag påminner er om det. Ja, det har förekommit en hel del diskussioner om den 7:e dimensionen av Kärlek, det jag ibland anser som “hemmabasen”. Men om ni verkligen vill bli återförenade, att vara Kärleken, så ta min hand och kom med mig till den 13:e Oktaven.

Och, varför talar jag om detta, i anslutning till var jag fanns den där omtalade Lördagen? För, älskade ni, det liknar mycket det ni gjort och det ni gör. Ja, ni har rensat; ni har tvättats, rensats och fyllts med Moderns Kärlek, med hennes essens, med upplevelsen av Kärleks. Och hon har planterat själva Kärleken inom er. Hon har fått den att spira. Det är vad som händer nu, men fröet såddes för eoner sedan.

Ni har gjort er Uppstigning till Kärleken. Ni har förankrat, integrerat Kärleken, tillåtit blomningen, låtit utsädet spira, förankrat de Gudomliga Egenskaperna och förankrat Kärlekens upplevelse. Är ni nu redo att uppriktigt förankra er och stiga ner i kroppen, så som jag gjorde till kroppen som ligger där i graven, i gravkammaren?

Varför kunde jag stiga upp till Himlen? För att jag var son till den Ende? Nej, inte precis. Jag kunde gå upp för att jag var återansluten, fylld, fullbordad och återförenad. Jag blev återigen renheten av Kärlek. Modern har gett er renhetens gåva. Så, precis som jag är ni redo att stiga upp, men behöver inte lämna den här älskade planeten, som jag värnar så mycket om. Uppriktigt sagt, kan jag knappt vänta med att återvända, för att vara med er, bryta bröd med er och skratta med er.

Uppstigningen betyder inte att ni måste ge er av, att ni måste ta er kropp och gå hem; Modern kallar inte på er på samma sätt som hon gjorde med mig. Er uppstigning, er uppståndelse, er återfödelse, är på så många sätt mer mirakulös än min, för att ni förblir på söta Gaia som Kärleken, som gudomligheten av de ni är, i alla era aspekter och med alla talanger uppväckta!

När Jag återvänder, väljer jag att ha ett liknande, men uppdaterat utseende, så att ni kommer att känna igen mig som Yeshua, som er Yeshi. Men jag kommer inte att vara samme man som levde för tusentals år sedan. Ni har möjligheten, har blivit inbjudna, har energin, har Kärlekens hela rike förkroppsligat och kan bara fortsätta. Ni kan dö när ni väljer, men det var också en överenskommelse. Att poppa in och ut är det som gäller för er; Det är därför ni tycker att det blir enklare att hoppa från dimension till dimension. Detta poppande in och ut, att vara där ni väljer, är grunden i de ni är; Det är en del av ert andliga och fysiska DNA.

Så jag kommer idag som en bror och vän, en som älskar er så djupt. Jag kommer att bjuda in er till er uppståndelse. Kan ni vara snälla och förena er med mig? Inte nästa år, inte nästa vecka. Åh, jag tar er när jag kan, men inbjudan gäller just nu, för att bli badade, för att förenas med Kärleken och vakna pånyttfödda imorgon.

Jag älskar er. Farväl.

 

Översättning: Maggan och Hasse

 

 

Channeled by Linda Dillon

© 2015 Council of Love, Inc.

This channeled material is protected by copyright. We invite you to share it on condition that it is used in its entirety, that no alteration is made, that it is free of charge, and that the copyright notice, channel credit, website link, and this statement are posted.

 

You may also like...