Kristus via Jahn Kassl, 19 maj, 2023

 

 

Idag handlar det om att inte gå vilse i snåren av åsikter och diffusa energifält, det handlar om att stanna med sig själv. Det handlar om att uppleva de återstående dagarna i det gamla vimlet i klarhet och sinne. Du kommer att uppnå detta om du förblir bunden till Guds navelsträng. Denna anslutning ges till varje person från födseln, men många människor glömmer det hela livet. Den som lever i detta sammanhang är verkligen välsignad, och opåverkad av dagliga händelser, denna person ritar sina tidlösa cirklar. Ingen och ingenting kan komma ur spåret av en person som odlar en livsviktig kommunikation med GUD.

Guds rustning
När blir allt bra?

Älskade människor,

dagarna går och du frågar dig själv: När kommer allt att bli bra igen, när blir det LJUST och LJUST?

Sannerligen, jag säger er: Sanningens dag är nära! Dagen då du kommer att se din egen sanning och förstå din egen verklighet är nära – mycket nära.

Så jag inbjuder dig att gå full av mod till alla levande och att inte längre uppmärksamma de oerfarna – att leva med självförtroende och att vara en människa människa genom GUD.

Idag handlar det om att inte gå vilse i snåren av åsikter och diffusa energifält, det handlar om att stanna med sig själv. Det handlar om att uppleva de återstående dagarna i det gamla vimlet i klarhet och sinne.

Guds navelsträng
Du kommer att uppnå detta om du förblir bunden till Guds navelsträng. Denna anslutning ges till varje person från födseln, men många människor glömmer det hela livet. Den som lever i detta sammanhang är verkligen välsignad, och opåverkad av dagliga händelser, denna person ritar sina tidlösa cirklar.

Ingen och ingenting kan komma ur spåret av en person som odlar en livsviktig kommunikation med GUD.

På denna djupt vibrerande nivå av vara är denna navelsträng den osynliga tråden till GUD – din enda livförsäkring.

Att upprätthålla denna förbindelse med ande under alla omständigheter, det är vad den här tiden handlar om – en fantastisk läroupplevelse som många människor är redo för idag. För i slutändan kommer du att bemästra denna nivå av vara. Slutet på den här lektionen är när du kan besegra tvivel och alltid uppfatta dig själv som en del av något mycket större.

Du är levande genom förbindelsen med GUD, du är helig genom enheten med GUD och du är perfekt i perfektion med GUD.

Att hålla denna universella sanning levande som en inre längtan är en persons huvuduppgift. Många uppfyller dessa krav, många återvänder till förvecklingens värld.

Vad letar du efter?
Efter en väg ut ur Tårarnas dal – är du redo för uppgången till ljusets verklighet? Kom och gå sedan! Ta mod till dig alla dagar och i alla frågor!

Jorden går in i läkningsfasen. Nu väcks mänskligheten och är medveten om dess innebörd. Redan händelserna pekar i denna riktning och framtiden kan avläsas från nuet. Allting förändras.

Att vara förberedd på detta är din huvuduppgift – och det betyder: ATT BÄRA GUDS VASKAR.

I oändlig kärlek
KRISTUS

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *