Sananda via Jeanette Svärdby, 26 november, 2018

Ljusarbetarmöte i Delsbo 2018-11-26

Jeanette Svärdby kanaliserar Sananda

 

I denna kärleksfulla stund finns jag med Er alla, jag är Sananda och med den Galaktiska Federationen av ljus tillsammans är vi samlade i den här stunden.

Vi ser Er med glädje och med tacksamhet, hur Ni steg för steg tar Er framåt i Er egna inre utveckling, till att ta in mera ljus i Ert inre öppna Er för det ljus som Ni Är.

Allt som sker nu sker i en oerhörd hastighet, ett intensivt arbete med Ert inre, och för Era kroppar att absorbera allt högfrekvent ljus som strömmar till Er, allt för att mera väcka Er i Era hjärtan, till att minnas vilka vilka Ni Är, till att ledas utifrån Era hjärtans röst, i Er sanning leva, och utföra de arbeten och uppdrag som Ni åtagit Er innan Ni steg ned i den här inkarnationen.

Dessa åtaganden, om Ni inte idag är medvetna om vad de är, så vaknar det alltmera Nu i en högre hastighet upp för Er, för Er att bli synligt, för att agera i, och följa ert hjärta och dess ledning.

Att leva i Er sanning, utan någon rädsla som påverkar Er, rädsla och dramor som kan pågå runt Er, speglas utifrån Ert inre, allt för att Ni skall bli medvetna om vilka Ni Är, minnas att Ni Är kärlek, att inte låta dessa rädslor påverka Er idag, då dessa inte är av sanning.

Ni gör Er fria från gamla begränsande energier inom Er, gamla begränsande mönster, som lyfts upp för Er och förstärks i stunder, för att Ni skall kunna uppmärksamma dessa, för att Ni skall kunna göra nya val, att fria Er ifrån dessa gamla begränsande mönster,

Vanan att göra på ett sätt om, och om, och om igen men som inte leder någon vart iform av kärlek, glädje och lätthet, utan en form av stagnation i Ert liv, där Ni istället får uppleva denna händelse om och om igen, i olika former, för att se, för att kunna frias ifrån detta en gång för alla.

Ni friar Er ifrån mycket begränsande energier och lägre vibrerande energier i Era kroppar i Era system som Ni burit under lång, lång tid, många inkarnationer, som Ni i denna inkarnation har möjlighet att avsluta och bryta med en gång för alla.

Nya energier som strömmar till Er, som väcker på ett djupt plan, av Er existens, en djupare kontakt med Ert inre och Ert ursprung vaknar upp. Ni minns allt mera.

Nya människor som Ni förs samman med som vibrerar i Er vibration, Ni dras samman till att stötta varandra, samarbete, Ni känner igen energin av dem Ni förs samman med, som att Ni känner varandra på ett djupare plan, Ni vet vem det Är, utan att egentligen göra det på ett fysiskt plan. En djupare kontakt Är redan förankrad hos Er. Gynnsamma relationer öppnas för Er, som själsgrupper förs Ni samman. Några med olika uppdrag, att utföra i ett större perspektiv, men Alla lika viktiga.

Ni är nu i slutet av en tid, och i början av en ny tid, Ni är i en början av en början, en ny födelse.

Er verklighet blir mera klar, klarsynt, Ni hör mera, Ni ser mera och Ni känner mera. Kontakten till de högre dimensioner blir allt klarare, Ni som hört oss tidigare, kommer att höra oss ännu klarare, som att Vi står nära varandra, i en renare kommunikation.

Det arbetas intensivt med Era kroppar, med Era system. Vi säger det om och om igen att vikten av lyhördheten till Era kroppars behov Är stor. Likaså att Ni när Er med kärlek, tankar av kärlek, näring iform av kärlek i form av föda. När vi pratar om näring av kärlek så visar Er kropp vad den önskar. Lyssna till Er kropps språk, och utveckla den kontakten.

Mycket kan kännas i Era fysiska kroppar, vid den här tidpunkten, vid dessa starka processer som sker med Er.

Det är ett mycket intensivt arbete som sker med Era lägre chakran, för att rena och få dessa i balans, till att stärka upp Er kontakt med den jordiska energin. För att kunna hålla en högre nivå av energi i balans. De högre nivåer av energi som påverkar Er på olika sätt under Era dagliga stunder. Ni kan plötsligt känna Er oerhört trött, och behovet av vila kan komma väldigt plötsligt, Ge Er en stund av stillhet, om detta är något Ni upplever, för att kunna ta emot det ljus som påverkar Er.

Mycket sker med Era fysiska kroppar i den här stunden, Era fysiska kroppar som har former av ämnen som lagrats i den, olika former av toxiner som intagits på olika sätt. Här arbetas med att frigöra dessa toxiner ifrån Er fysiska kropp. Så tillför Er kropp vatten, och Ge Kärlek till detta vattnen som Ni skall intaga i Er kropp, Kärlek och Tacksamhet för att vattnet renar Er kropp, det hjälper Er, att föra med sig de ämnen som inte längre skall finnas kvar i Er fysiska form.

För att intaga det ljus som strömmar till Er, med större lätthet, så är väsentligheten av att Ni är i stillhet många stunder, utan prestation, utan Ge Er stunder av stillheten, där Era sinnen får vila. Där Ni endast Är, och när Ni Är, så står Ni i kontakt till Allt som Är.

 

 

Jag ber Er att Ni flyttar Ert fokus till Ert vackra hjärta, sluter Era ögon och tar några djupa andetag..

Ni känner kontakten i Ert hjärta med det ljus som Ni Är, Ert Ursprungs ljus, ert Gudomliga ljus..

Ni låter det här ljuset få expandera ut i hela Er fysiska kropp och Era energikroppar, och Ni låter det här ljuset söka sig ned till Moder Jords innersta kärna och kopplar ihop sig med den energin..

Ni står förankrade i Er stråle av ljus, i kontakt med Moder Jord..

Ni står förankrade med Källan, Ursprungskraften Allt som Är..

Ni tar kontakt med Ert energicentra som finns under Er navel..

I den här stunden så kopplar vi oss samman med Moder Jords energicentra, Moder Jords sakral chakra..

Ni kan känna hur den här kontakten; Era energier, Era energicentran stärks upp med Moder Jord i den här stunden..

Som att Ni är omsluten, och befinner Er i Moder Jords livmoder..

Ni känner Hennes hjärtslag..

Som Är Era hjärtslag..

Ni förs närmre i kontakt..

Ni fördjupas i den kärleken som Är Er emellan..

Helande energier som sänds till Er för största läkning, i detta Nu, om Ni så önskar att taga emot..

 

Energiöverföring…

 

Alla lägre vibrerande energier som funnits lagrade i detta område, omvandlas i största kärlek, detta som inte längre är gynnsamma för Er, som endast funnits som en tyngd i Er energi, som söker Er omfamning i största kärlek,

I största kärlek ber vi Er att omfamna den Ni Är, Allt Ni Är

Det som nu lyfts upp till Er yta för att omfamnas av Er, möt det, och släpp taget om det i största kärlek..

Förlåt Er, i största kärlek..

Förlåt Er näste, i största kärlek..

Finn förståelsen om vad Ni erfarit och varför.. och därmed den förståelsen Ni får för den situation Ni möter, så når Ni ett frigörande och ett växande, i kärlek..

Möt det som väntas möta Er i Er yttre verklighet, med kärlek.. och med en neutralitet..då mycket kommer att utspelas i Er yttre verklighet, då Ni alla omvandlat så mycket i Ert inre, och allt går väldigt fort nu..Då de yttre skeendena kan till synes vara av Icke kärlek, så ber vi Er att se, och möt det med kärlek, och stå i Ert ljus..

Vad Ni än möter.. vad Ni än hör, ser, så Sök Er Sanning.. för att bibehålla Er balans och Er kraft, och stå i Ert ljus.. Där arbetar Ni i största kärlek.. genom att förhålla Er neutrala i det Ni möter i er yttre verklighet..

 

Vi älskar Er,- och Vi önskar Er, Er kärlek

Tack

 

För kontakt: jeanette.svardby@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...