Sananda via Inger Noren, 23 oktober, 2022

Från Sananda

Hösten framskrider med sitt bedrägliga lugn, fortfarande är det inte många bland befolkningen som har sett några förändringar på Jorden, trots att det kommer väldigt starka energier som höjer alla till en högre vibration. Denna vibration är det viktigt att hålla när det börjar blåsa hårt i den annalkande stormen som berör alla människor på olika sätt.

Denna storm som alla har talat om kommer som en stor våg och sveper över alla levande varelser i Universum och speciellt på Jorden. Alla drabbas och det är en välsignelse i denna våg som talar om vilka vi är och var vi kommer ifrån. Glädjen blir stor hos vissa, medan andra blir förskräckta och oförstående, vilket var väntat. Därefter blir väldigt mycket förändrat i livet för människorna. Det är så oerhört mycket som kommer hända inom kort och alla människor blir berörda på något sätt.

Det är äntligen en tid för förändring med mycket som måste rensas från Jorden i form av miljöförändringar och som inte längre berikar. Även de vilda djuren kommer att känna av dessa förändringar och har redan börjat förbereda sig för en ny verklighet. Deras rädsla har även minskat för människorna som många känner av när de möter vilda djur i naturen. De har förstått att de flesta människor inte är farliga för dem utan i stället hjälper dem om de har blivit skadade eller är sjuka på något sätt. Aldrig har det förekommit så många räddningsaktioner för vilda djur i världen som nu och det beror på deras tillit till människorna som är förändrad sedan en tid tillbaka.

De månader som är kvar innan årsskiftet kommer att vara någorlunda lugna eftersom Julen närmar sig och denna tradition är mycket utbredd över världen och som betyder att många människor kommer att hålla sig hemma för att hedra Jesus födelse och umgänge med familjen. Därefter börjar det nya året och mycket som har utförts under 2022 blir en effekt under året 2023. Det kan bli många obehagliga överraskningar över det resultat som utfördes under år 2022 och därför är det väldigt viktigt att se över vad man kan ha gjort för att minska den effekt som annars kan vara en otrevlig erfarenhet.

Grunden är att det från och med år 2023 blir ett år med rättvisa i världen och det avser alla människor och alla länder på Jorden. År 2023 blir det år som kommer att ge människorna en vägvisare om vad som är rättfärdigt i världen, som en påminnelse om vad som är avslutat i den tredje dimensionen. Det kan vara svårt att förstå vad som avses med denna rättvisa, men balansen mellan länderna och mellan män och kvinnor måste återställas för att allt ska kunna utvecklas vidare till uppstigningen. Det kommer att bli svåra perioder med mycket oroligheter, men det är nödvändigt med denna aspekt med rättvisa i alla avseenden i livet. Det kan inte fortsätta på detta sätt längre med att en del länder är så överlägsna i alla avseenden, framför allt fördelningen av medel som är så obalanserat i världen. Allt kommer att jämnas ut.

Även orättvisa behandlingar mot andra människor kommer att bli något som slår tillbaka mot de människor som inte har någon empati eller medkänsla för andras lidande. Denna rättvisa börjar nästa år och är en följd av många människors egoism som kommer att återbetalas enligt den Universella lagen. Det är det enda som kan fungera om all denna obalans ska upphöra och få människorna att se över hur de lever sina liv i fortsättningen. Lagar och förordningar ses över för att de i fortsättningen ska gälla med rättssäkerhet för hela befolkningen i världen. Allt måste fortsätta att utvecklas åt det hållet för att uppstigningen till en högre dimension ska bli med en starkare verklighet i fortsättningen.

Detta är absolut nödvändigt för att kärleken och tilliten till mänskligheten ska bli något som kommer att gå till historien om rättvisa och medkänsla för Jordens folk från Vår Fader GUD. Välsignade är ni för denna uthållighet och styrka som ni har för Jorden.

Er Sananda

Stort tack och i kärlek jag tjänar. JAG ÄR

Du gillar kanske också...