Sananda via John Smallman, 21 december, 2018

Sananda

via John Smallman

21 december, 2018

”Kom ihåg att ni är KÄRLEK!”

 

Juldagen, min födelsedag, närmar sig i snabb takt, så sätt i gång med FIRANDET!

Enorma förändringar äger rum överallt på planeten när ögonblicket för ert uppvaknande närmar sig. Och det är en anledning till att fira! Ja, det finns många som befinner sig i smärttillstånd och många som lider och ett mycket effektivt sätt att hjälpa och stötta dem är att ha avsikten att sända dem kärlek och healing. För många av er är detta det mest effektiva ni kan göra, för ni befinner er inte fysiskt i deras närhet. Om ni är i en position där ni fysiskt kan närvara hos någon som befinner sig i smärta och som lider och er intuitiva vägledning är att närvara hos dem, gör då det fastän ni fruktar att göra det.

Rädslan kommer från egot, så tala om för det att ni förstår dess oro och att ni vet att detta är vad ni behöver och har för avsikt att göra, så kommer rädslan i hög grad att minska eller så viker den helt och hållet undan. Detta är en säsong för givande och medan många av er uppenbarligen engagerar er i materiellt givande av gåvor – och det är bra – men att ge av er själva, er närvaro, genom att umgås med vänner, familjen samt nära och kära, är den viktigaste och mest perfekta gåvan som ni möjligtvis kan erbjuda till någon annan. Och på grund av att nära familjerelationer kan vara mycket stressfyllda, se till att då ha för avsikt att mycket bestämt enbart engagera er kärleksfullt, tillika med avsikten att uppmärksamma all ilska som uppstår utan att projicera den utåt. Ifall ilska uppstår i andras närvaro, avlägsna er diskret och så snart som möjligt, till badrummet eller en annan lämplig plats där ni kan vara ensam i några minuter för att ta en ”time-out”.

Det finns ingen som inte har reagerat ilsket när man började trycka på deras knappar och som inte senare har fått spendera en hel del tid för att få genomlida den intensiva smärtan av enorm ånger. Så, innan ni besöker människor som ni älskar och som kan åsamka er stress eller ilska, ta åtminstone tio minuter i stilla meditation med avsikten att enbart vara kärleksfulla vad som än uppstår. Ni kommer att märka att detta är ett mycket effektivt sätt för att säkerställa, när ni anländer till deras hem eller hälsar på dem när de anländer till ert hem, att era varma hälsningar då blir fullständigt hjärtliga och på grund av att de känner friden i er välkomnande närvaro, så löser det upp all stress eller oro som de kanske känner.

Om någon ”missköter” sig under helgdagarna, var då lite mer överseende med dem, för det är tidvis så att de flesta människors osäkerheter eller brist på självkänsla mest framträder och sannolikt driver dem, utifrån skam och fruktan, till att säga eller göra något sårande. Kom ihåg att ni är KÄRLEK! Och Kärleken accepterar utan dömande, den erbjuder tröst, medkänsla och hjärtligt stöd. Ifall ni har haft upplevelser av mycket smärtsamma sammankomster och bekymrar er över att någon av era sammankomster under dessa Jul-helgdagar skulle kunna urarta till ett smärtsamt spel av skuldbeläggande, så är det absolut livsnödvändigt att ni i förväg förbereder er själva genom att ta den där stunden av tio minuters ”time-out”. Ni kommer att finna att den är till stor hjälp och den kommer, kanske oväntat, att bringa er en hel del frid och glädje till möten som ni inte helt och hållet har sett fram emot.

Denna tid på året är en tid för firande och de flesta av er genomgår stora ansträngningar för att göra så för era barn eller barnbarn, medan ni håller fast vid oförrätter som ni känner gentemot olika vuxna med vilka ni samverkar – makar, föräldrar, syskon, chefer, medarbetare osv. Under denna Julhögtid, när ni raskt rör er mot uppvaknandet, var därför medvetna om agg och förbittring vilka har vidhäftat er eller ni till och med har blivit beroende av, och ha så bestämt och kraftfullt ni kan för avsikt att förlåta alla ni ser som en fiende eller en opålitlig vän eller släkting. Som Gandhi sade: ”Var den förändring som ni vill se i världen”.

Ni har ofta blivit påminda om att ni endast kan förändra er själva och detta stämmer verkligen, men i och med att ni gör det så kommer även andra att förändras. Detta är ert uppdrag på Jorden just nu. Ni valde att inkarnera för att hjälpa till med mänsklighetens storslagna uppvaknande och när ni gjorde detta val, så var ni fullständigt medvetna om att ni hade mänskliga lärdomar att lära er, nämligen att villkorslöst förlåta alla som sårade eller förorättade er samt att erbjuda dem villkorslös kärlek. Detta är vad vår himmelske Fader gör, ständigt har gjort och alltid kommer att göra.

OCH, vilket ni alla är medvetna om, för att ni så ofta har fått höra det och för att denna sanning för evigt ligger djupt inom er, så vet ni att Gud skapade er till att likna Sig Själv. Det finns inget annat sätt på vilket Han skulle kunna skapa er. Det betyder inte likadana som Han själv. Ni och Gud är Ett och därför är ni och varje annan kännande varelse Ett. Det finns endast En. Därför betyder det att när ni dömer, skuldbelägger, fördömer eller skämmer ut någon annan, så gör ni det i själva verket för er själva.

Att vakna upp är att medvetet veta att man är Kärlek, Ett med Källan och att glädjefyllt leva ut denna gudomliga sanning i vartenda ögonblick, oberoende av vad som kan uppstå. Svaret på varje fråga eller problem, vilket ni ständigt blir påminda om, är alltid KÄRLEK!

Och var kan ni finna Kärlek? Ingen annanstans än inom era underbara själv. Vi talar här inte om skönhet i en kropp utan om skönhet i den Enda och detta är utan undantag, var och en av er. Varhelst ni ser eller upplever fulhet – i naturen, andra människor, beteenden, attityder, tankar, ord, eller gärningar – så ser ni bara bilder av er själva. Overkliga bilder som ni har konstruerat inom det spel som utgör illusionen och där ni engagerar er närhelst ni märker att ni råkat in i något slag av konflikt. Alla konflikter sker med er själv, för det finns ingen annan!

Under dessa Julhelger, kom ihåg detta! Kom ihåg att ni är Ett och att ni är den enda eller de många med vilka ni har en konflikt, eller med vilka ni befinner er i Kärlek. Det är alltid ert val – konflikt eller Kärlek. Och ni vet, medvetet, att den enda vägen framåt leder genom Kärlek. Problemet är att ni har väntat på andra för att få demonstrera detta. Ni ville inte vara den första, för ni var rädda att ni skulle göra er själva sårbara, vilket ni ser som en inbjudan till smärta och lidande, eftersom andra skulle komma att välja att utnyttja er. Nåväl, vissa, ett fåtal kommer att utnyttja er. Men den största majoriteten kommer att bli upplyfta och inspirerade när de får uppleva er som någon som är fullkomligt sårbar och kärleksfull, och de kommer att svara an på ett liknande sätt. Och ni kommer att upptäcka att det att vara sårbar är fullkomligt tryggt, för i det tillståndet märker ni att ni inte har någonting som ni behöver skämmas för, inget som ni behöver dölja. Ni kommer att märka att ni känner er friare än hur ni någonsin har känt er.

Kärleken är fri och i Sin sårbarhet är Den fullkomligt osårbar. Och detta är vilka och vad ni är, alltid har varit och för evigt kommer att vara!

Jag önskar er en mycket strålande Jul,

er kärleksfulle broder Jesus.

 

Sananda via John Smallman, December 21st, 2018

 

Översättning: Aslög

 

 

 

You may also like...