Sananda via John Smallman, 11 juni, 2017

Sananda, 11 juni 2017

Via John Smallman 

Fokusera på Kärlek och glädje i den frid och tillfredsställelse som kommer upp inom er.

 

Det finns bara KÄRLEK! Jag kommer att fortsättas att upprepa denna gudomliga Sanning, eftersom den behöver upprepas.

De mänskliga situationer som ni alla är engagerade i och involverade med i ert dagliga liv, ger sällan utrymme för er sanna natur att uttrycka sig, därför att ni i allmänhet är så upptagna med de problem och känslor som uppstår där.

Ni måste ta er tid varje dag att gå till ert inre, till ert heliga inre rum, och förnya er avsikt om att vara kärleksfulla och bara kärleksfulla, oavsett vilka situationer som uppstår. Ni kan göra det, men ofta väljer ni att inte göra det eftersom ert ego uppmuntrar er att agera defensivt och aggressivt för att ”vinna” den diskussion, argumentation eller förändring som har er fulla uppmärksamhet. Som ett resultat brukar ni finna er själva i ändlösa och upprepande spiraler och spela samma gamla smärtsamma spel. Efteråt undrar ni varför det alltid verkar bli så.

Ni kan ändra på det. Kärlek fungerar. Det betyder inte att ni låter er trampas på, eller får ert personliga utrymme invaderat. Ni måste använda ert omdöme för att bestämma huruvida det är klokt att stanna kvar i en till synes omöjlig situation, där samarbete inte sker och inte verkar vara ett lönsamt alternativ. Att vara kvar i en situation där den andra deltagaren, eller deltagarna, inte kommer att diskutera problemen på ett fredligt sätt, är samarbete meningslöst. Fram till dess att de inblandade inte är beredda att prata och lyssna på varandra, kommer inga framsteg att nås.

Det här är inte detsamma som att ge upp. Det är att tillåta de andra att få sitt utrymme och vara i konflikt när det är deras val.

En konflikt kan bara upphöra när de som är inblandade gör ett mycket medvetet val. Att dra sig ur en konfliktsituation hjälper ofta människor att ta sitt förnuft till fånga, när de upptäcker att det inte finns någon som är villig att gå in i en dispyt med dem. En konflikt kräver en konflikt för att upprätthålla den, och om människor verkligen vill ha fred, kommer de inte att engagera sig i konflikter. Och eftersom konflikt är en rädslobaserad aktivitet som försöker skada andra, kan den aldrig användas för att skapa fred.

Om den är tillräckligt kraftfullt kan det leda till ett tillfälligt eldupphör, men ilska och förbittring kommer att kvarstå i avvaktan på en möjlighet att vända situationen och återuppta konflikten, och hävda att orsaken till detta återupptagande, för att försvara det, skiljer sig ganska mycket från vad som orsakade den i första hand.

Men det finns aldrig någon ursäkt för att starta eller starta om en konflikt. Konflikt är en flykt från Kärlek. Det finns bara Kärlek eller rädsla, men rädslan är overklig, så i själva verket finns det bara Kärlek. Att fly från Kärlek orsakar för det mesta skam och en känsla av värdelöshet, och en intensiv känsla av att vara oacceptabel och oälskad, ett tillstånd som de flesta inte medvetet kan kännas vid, eftersom det är alltför smärtsamt. Naturligtvis är det helt osant. Varje människa är ett oändligt älskat barn av Gud, och det kan aldrig förändras.

Separationsspelet, som mänskligheten valde att uppleva genom att konstruera och leva i illusionen, känns skamligt därför att det tyder på ett fullständigt tillbakavisande av Guds oändliga och fullständigt villkorslösa Kärlek för var och en av er. Ett tillbakavisande som bara ni själva kunde välja att göra. Men det var lika overkligt och påhittat som själva illusionen. Att avvisa Guds Kärlek för er är omöjligt, eftersom Den är den livskraft som flyter genom er i varje ögonblick av er eviga existens. Ni lever, alltså är ni Kärlek, och eftersom ni är det, kan ni inte ha avvisat Den.

Det här låter väldigt paradoxalt och förvirrande för er, eftersom det inte finns någon logisk mening i det, men illusionen är ologisk, därför att den faktiskt är vansinnig, och därför att det är ett försök att inte existera! Som människa föds ni, växer upp, blir gamla och dör. Men ni är eviga varelser som är helt integrerade och förenade med Gud som är Helheten. Det betyder att ni aldrig kan dö, det vill säga att ni aldrig kan sluta existera.

Ni är för evigt älskade och skyddade, därför att ni är Ett med Gud. Det finns ingenting att frukta. Vad ni fruktar är orealistiskt men, på grund av era briljanta förmågor, framstår den illusion ni har skapat onekligen som verklig för er så länge ni finns i era mänskliga kroppar som, vilket ni är mycket väl medvetna om, kan känna intensiv smärta när den skadas. Ni använder den begränsade intelligens ni har fått som människa, vilket verkar vara resultatet av de kemiska interaktionerna i era hjärnor. Men den begränsade intelligensen är INTE NI!

Ni är så oändligt mycket mer, så oändligt mycket mer omfattande än den mänskliga kropp ni har valt att ockupera. Denna kropp har en mycket begränsad livstid, som ni till slut lägger av och ser er själva som de ni verkligen är – evigt medvetna livsformer av ren Kärlek. Och det är en anledning att fira.

Smärta och lidande är en del av illusionen, och är knutna till era fysiska kroppar. När ni lägger av kroppen, genom döden, kommer ni återigen att finna er själva omslutna av det Kärleksfält som ni har dolt, och den upplevelsen är underbar och kan inte uttryckas i ord. De som har haft en ”nära döden upplevelse” har försökt att beskriva det fantastiska med den, samtidigt som de betonar att det är omöjligt att förklara glädjen och den lycka och Kärlek som omslöt dem medan de var i det tillståndet. De återvände levande till sina mänskliga kroppar och all deras rädsla var borta, det var bara Kärlek som kvarstod.

Men varför vänta på er mänskliga död för att uppleva undret med att vara till fullo levande? Föreställ er och tillåt er själva att vakna upp ur mardrömmen medan ni fortfarande finns i era kroppar, och upplev Himmelriket på Jorden. När ni väljer att hedra er sanna natur, som är Kärlek, och engagerar er fullständigt med Den, kommer er uppfattning om livet som människa att förändras. Ni kommer att vara i världen, men inte av den!

Kom ihåg att Gud inte skapade världen och placerade er i den, det gjorde ni, och ni kan välja att uppleva Kärlek eller rädsla medan ni är på Jorden. Ni känner alla till att det finns vänliga, generösa och kärleksfulla människor som är nöjda och lyckliga med sina liv och som accepterar vad som än uppstår medan de erbjuder medkänsla, helande och Kärlek till alla som de träffar. Var och en av er kan välja att göra detsamma, allt som hindrar eller håller er tillbaka, är ert individuella val att engagera er. Det är helt och hållet ert val och ert beslut vad ni vill fokusera er uppmärksamhet på. Fokusera på Kärlek och glädje i den frid och tillfredsställelse som kommer upp inom er.

Er älskade broder, Jesus

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...