Jesus Genom John: Du är Fullständigt och Komplett Värdig att alltid Vila i Guds Närvaro, 8 oktober 2023

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg

 

Jesus Genom John: Du är Fullständigt och Komplett Värdig att alltid Vila i Guds Närvaro

8 oktober 2023

av John Smallman

https://johnsmallman.wordpress.com/

Mänskligheten är på gång! Ja, mänskligheten vaknar verkligen mycket snabbt nu. Och det här är inte på något sätt första gången jag berättar det här för er.

Emellertid har ni nu sannerligen fått nog av den illusoriska overkligheten av separation från Källan, och ni har valt att vakna tillbaka till den Verklighet från vilken ni aldrig för ens ett ögonblick har blivit separerade. Din omedvetenhet om din sanna natur kommer till sitt slut när din minnesförlust – en av de oundvikliga aspekterna av det illusoriska tillståndet – håller på att upplösas, vilket gör att du kan känna igen dig själv igen som den du verkligen är, samtidigt som du förblir i mänsklig form lite längre när du hjälper det mänskliga kollektivet att fullt ut engagera sig i uppvaknandeprocessen.

Som en människa i form kan det vara ganska förtjusande att väckas till liv, så fortsätt att återställa din dagliga avsikt att bara älska vad som än uppstår, och lita på att Moder/Fader/Guds plan utvecklas precis som Hon har för avsikt.

Du är högst älskad i varje ögonblick av din existens, och varje känsla av ovärdighet, otillräcklighet eller, Gud förbjude, syndfullhet som du kan känna uppstår inom dig är fullständigt ogiltig. Du är fullständigt och helt värdig att alltid vila i Guds Närvaro, vilket du gör i varje ögonblick, och utan avbrott. Kärlek ignorerar eller avfärdar aldrig, den välkomnar bara och alltid.

Kärlek är livskraften som stärker era kroppar, den är evig, den är ständig, den är den du verkligen är.

Medan, som ni väl förstår, era kroppar är mycket tillfälliga redskap för att göra det möjligt för er att uppleva livet i form som fysiska varelser, till synes separerade från varandra, är ni för närvarande inkarnerade eftersom ni har valt att delta så kärleksfullt och modigt i uppvaknandeprocessen.

Ni gör alla ett fantastiskt arbete, så bry er inte om bristen på positiv feedback.

Kärleksenergin som ni alla delar och förlänger har en enorm effekt över hela världen. Besök några av de sanna och äkta icke-vanliga webbplatserna som rapporterar om de många vackra saker som händer, mycket som ett resultat av att så många positivt deltar i den kollektiva uppvaknandeprocessen, och inse att din dagliga återställning av din avsikt att bara vara kärleksfull är en absolut nödvändig och oersättlig aspekt av denna process.

Hedra och lita på er själva, och vet, precis som ni gör djupt inom er själva, att ni alla är perfekta gudomliga skapelser av Moder/Fader/Gud som kraftfullt i varje ögonblick visar er djupa och intensiva kärlek till Gud och mänskligheten. Alla är Ett!

Som ett kollektiv kan mänskligheten inte undgå att vakna; mänsklighetens uppvaknande är oundvikligt eftersom det är er kollektiva avsikt, och Guds, att ni gör det.

Men många individer använder sin fria vilja och väljer att skjuta upp sitt uppvaknande eftersom de helt och hållet har accepterat sina egons rädslodrivna övertygelser som talar om för dem att den materiella miljön är den enda verkligheten.

De tror också att det är en plats där de ständigt måste vara på alerten antingen för att undvika eller förhindra att livshotande situationer uppstår som kan skada eller döda dem. De kommer till och med att attackera andra som absolut inte erbjuder något hot ifall de andra kanske lurar dem eller ändrar sig.

Människor i ett så intensivt tillstånd av rädsla, som de gör sitt bästa för att dölja genom att sätta på sig en mask av styrka och oövervinnlighet, har ännu inte blivit medvetna om kärlekens enorma kraft och avfärdar den därför som svaghet och dårskap.

Men Kärlek är Allt, och därför kommer dessa, i ögonblicket för deras oundvikliga fria viljas val att göra det, och äntligen tillåta sig själva att finna en intensiv gnista av Kärlek inom sig som kommer att leda dem ut ur rädslan.

Ingen kan möjligen gå förlorad eller överges eftersom alla är eviga varelser, och era kärleksfulla avsikter, som ni så vackert återställer minst en gång dagligen, sipprar definitivt genom de block och barriärer som dessa rädda har byggt inom sig själva för att skydda sig själva från – som de ser det – kärlekens svaghet. Men det är deras försvar som är svagt, och det kommer att kollapsa.

Så påminn er själva ofta om att er sanna och enda natur är Kärlek, och bara genom att göra det bjuder ni in den i era hjärtan och låter den sedan flöda genom er med total frihet att engagera och interagera med alla ni någonsin kommer att tänka på för även de kortaste ögonblick.

Bara genom att finnas till delar du och sprider Kärlek så att den kan penetrera och lösa upp de barriärer som de rädda har byggt runt sig själva.

Dessa rädda vill verkligen bara bli älskade. Men någon gång i sitt mänskliga liv har de blivit mycket illa traumatiserade och har kommit att tro att de är helt oälskvärda. Med en sådan tro, även om den är djupt begravd under deras nivå av medveten medvetenhet, skapar den inom dem ett djupt känt behov av ilska, hat och förbittring, som de sedan projicerar på andra.

Detta ger dem en kort känsla av tillfredsställelse när de ser andra lida, samma lidande som de vägrar att erkänna inom sig själva. Dessa människor behöver din kärlek, så undanhåll den inte från dem som de gör från andra, det gör inte och kan inte ge dem någon varaktig frid eller tillfredsställelse, medan dina kärleksfulla avsikter kan och gör detta.

Ni, som läser eller lyssnar på detta eller andra liknande budskap följer absolut de vägar ni planerat för er själva med gudomlig vägledning innan era nuvarande inkarnationer.

Lita på er själva och er intuition eftersom den gudomliga vägledningen är med er i varje ögonblick. Om ni gör just det – och ni gör det genom att bara vara ännu mer effektiva än genom varje annat slags och kärleksfullt arbete som ni väljer att engagera er i – kommer ni att ge stor tröst till alla som ni interagerar med, ens på det minsta sätt, och ni kommer att enormt hjälpa de fruktansvärt traumatiserade som lever i ett tillstånd av nästan konstant men fullständigt och komplett ogiltigt självhat och rädsla.

Ni är alla Kärleken inkarnerad, som ni väl vet, och genom att hedra och lita på er själva bara genom att vara er själva fyller ni er gudomliga Moder med glädje, och ni fullföljer verkligen på ett fantastiskt sätt era förplanerade jordiska uppgifter att hjälpa till i mänsklighetens oundvikliga kollektiva uppvaknande.

Och naturligtvis kommer ni också att vakna, och med oförminskad förvåning, in i förundran och insikten om vilka ni verkligen är.

Er kärleksfulla bror, Jesus.

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *