Jesus via Johan Smallman, 24 oktober, 2023

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg

 

Jesus genom Johannes: 

Uppvaknandet är den viktigaste händelsen som sker på jorden just nu 

24 oktober 2023 av John Smallman https://johnsmallman.wordpress.com/ 

Mänsklighetens kollektiva avsikt att vakna upp från drömmen eller mardrömmen – som ni för närvarande upplever. Den världsliga materiella verkligheten av extremt kaos, förvirring och konflikt – kommer oundvikligen att inträffa eftersom det naturligtvis också är Moderns/Faderns/Guds gudomliga vilja. 

Det är dags att vakna upp till Verkligheten, det tillstånd av Enhet som ni aldrig har lämnat, från den illusoriska miljö som ni har varit engagerade i under eoner när ni försökte bevisa för er själva att ni var autonoma varelser som kunde leva lyckligt och framgångsrikt åtskilda från Moder/Fader/Gud ert gudomliga Ursprung – KÄRLEK. 

Det var en galen tillfällig tanke som ni kokade ihop som den overkliga materiella miljön, till synes bortkopplad från Gud, i vilken ni upplever er själva som människor i form utan kunskap om er verkliga och sanna natur. Det är ett tillstånd av intensiv glömska – Amnesi – som nu håller på att upplösas. Sömn är inte längre ett alternativ, ni kommer att vakna upp till den verklighet som är den eviga och fulla medvetenheten om er enhet med Källan i varje ögonblick av er oändliga, eviga och mest glädjefyllda existens. 

Er Fader skyddar er. Ni är fullständigt säkra, och den dröm eller overklighet som ni har upplevt och valt att engagera er i under till synes eoner håller på att lösas upp, upplösas, falla sönder när ni väljer att inte längre tro på dess existens och istället återgå till full medvetenhet om Kärlekens Verklighet, Moder/Fader/Gud, den enda Verkligheten, och om er eviga närvaro inom den. 

Han hjälper er mäktigt i er kollektiva uppvaknandeprocess, liksom alla de i de icke fysiska världarna, och även många som för närvarande är i form enbart för detta ändamål – inklusive alla ni som läser eller lyssnar på detta meddelande. 

Uppvaknandet är den viktigaste händelsen som sker på Jorden just nu, och den kollektiva process som för den till en mycket strålande fullbordan hålls som en mycket kraftfull avsikt både av Gud, av oss i de icke fysiska rikena, och mest kraftfullt, av många miljoner människor. 

Energin i denna gudomliga avsikt är långt bortom era mänskliga förmågor att föreställa er, och jag fortsätter att påminna er om det eftersom ni så lätt blir distraherade av dagliga händelser i era mänskliga liv lokalt och runt om i världen. 

Men kraften i er individuella avsikt, såväl som er kollektiva avsikt att vakna – fullt och mest kärleksfullt stödd av Moder/Fader/Gud – är exceptionellt intensiv och kraftfull nu, och följaktligen är inget annat alternativ möjligt eller tillgängligt. 

Ni kommer Hem, och det är vad det verkar som, men naturligtvis har ni aldrig gett er av. I själva verket är ni naturligtvis redan Hemma, ni drömmer helt enkelt att ni inte är det, och att vakna är att frigöra er från den dröm som – genom ert eget val – har hållit er fångna, fullständigt fascinerade och skräckslagna under till synes eoner, och möjligen otaliga tidigare livstider som människor i form. 

Era sanna liv, era verkliga liv är liv i Moderns/Faderns/Guds eviga närvaro i yttersta och fullkomliga glädje. I er dröm saknar ni det mest desperat, ni saknar mest desperat att fullt ut uppleva den Kärlek som ni är i er själva och som Ett med Gud. Det är därför ni alla tillbringar så mycket av era mänskliga liv med att söka efter kärlek, söka efter kärlek i relationer med andra. Söker den kärlek som bara kan hittas i Enheten av er eviga Närvaro inom Moder/Fader/Gud. 

 Ibland hittar ni en partner som ni resonerar intensivt med, men hur intensiv relationen än blir så är det alltid något som saknas. Du kan komma att acceptera det och stanna kvar i förhållandet trots dess brist på perfektion, eller så kan du finna att du till synes inte har något annat val än att göra slut på det. 

Oavsett vilket alternativ du väljer är det bra så länge du behandlar den andra med respekt. Hur ni än väljer att hantera det kommer ni aldrig att dömas för er otillräcklighet eller oförmåga att få det att fungera, eftersom ni alla alltid gör ert bästa, även om andra antyder något annat, och Gud vet och hedrar er för detta. 

Ni är och kommer alltid att vara Hennes absolut perfekta skapelser, vackra förlängningar av Henne själv, individualiserade och differentierade från Henne genom ert val att vara i form, men ändå på samma gång alltid i förening med Henne. DET FINNS INGEN SEPARATION. 

Därför, under er absolut nödvändiga tysta och ensamma tid varje dag, när ni går inåt, till era individuella och heliga helgedomar, för att återknyta kontakten med vetskapen om att ni är Ett med och aldrig, inte ens för ett ögonblick, har varit skilda från ert gudomliga Ursprung, sätt avsikten att intensifiera denna djupa inre vetskap. Det är er rättighet att känna Gud i all Hennes härlighet, att veta att ni för evigt är Ett med Henne och att veta hur mycket Hon älskar er. 

De världsomspännande konflikterna, som orsakar den intensiva smärta och det lidande som ett stort antal människor upplever, gör det tydligt för miljarder av er att det är totalt vansinnigt att välja rädsla framför Kärlek. 

Kärlek är er eviga natur, och sanningen om detta blir alltmer uppenbar, trots den uppenbara tro som så många fortfarande klamrar sig fast vid och som skulle försöka övertyga er om att Kärleken är svag. Kärlekens styrka demonstreras tydligt om och om igen, och ni kan se detta och vara medvetna om det när ni observerar hur människor i krissituationer så villigt hjälper andra utan hänsyn till sin egen säkerhet. 

Att göra det är att leva som era sanna jag, istället för att gömma er bakom masker som så många har antagit för att dölja sin känsla av ovärdighet eller inkompetens från varandra. Ni är alla, varenda kännande varelse, fullständigt värdiga och kompetenta gudomliga varelser som följer jordiska vägar som ni planerade för er själva med gudomlig vägledning innan ni inkarnerade. 

Tyvärr har större delen av mänskligheten glömt denna gudomliga sanning, och er uppväxt i kulturer som är politiskt, etniskt, rasistiskt, religiöst och globalt dogmatiskt splittrande har uppmuntrat er att ständigt döma andra för att jämföra dem med era egna övertygelser, och sedan antingen välkomna dem till eller avvisa dem från er vänkrets eller från de nationer där ni är bosatta. 

Lita på er själva, lita på er intuition, och vet att ni alltid kan välja att leva utifrån den ärlighet och integritet som är en viktig aspekt av Kärleken, och därför av er. Släpp taget om alla behov av att ”lura systemet” för att det är orättvist, för att göra det förvärrar och multiplicerar bara antalet orättvisor som det ger upphov till. 

Ni är Kärlek, så visa det dagligen genom att vara sanna mot er själva i varje ögonblick – och genom att förlåta er själva för alla fel ni gör – och njut sedan av den helt giltiga känslan av självacceptans och självförtroende som uppstår inom er. 

Ni är alla uttryck för Gud i form, så släppp all rädsla för att avslöja sanningen om vem ni är. Hedra istället er själva som er gudomliga Moder gör, och var och visa era verkliga jag utan rädsla när ni lever era dagliga liv, för att göra det är en av de främsta anledningarna till att ni valde att vara en människa i form vid denna exakta tidpunkt. 

Er kärleksfulle broder, Jesus.

Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *