Horus via Elaine DeGiorgio, 5 juni 2017

Horus via Elaine DeGiorgio

5 juni 2017

Horus: Ni Är De Heliga Ni Väntar På

Jag, Heru, talar genom min älskades hjärta till er allas hjärtan.

Jag talar med er om kärlek och medkänsla vetande vilka prövningar och vedermödor ni alla står inför. Ha styrka, ha stor styrka … Ni är de Heliga ni väntar på…

Sträck ut er till varandra. Sträck ut er nu och rör personen vid er sida, och vet att det inte finns någon separation, att ni alla är samman, att ni är ett; en morot i en rad av morötter, åtskilda av jorden emellan, närda av solen och vattnet och luften, alltid av den Enda.

Gröna är ni. Gröna av avund och girighet, och ibland okunnighet. Och detta är masker. Och detta är symptom. Och det finns apati, och lättnad. Och vi kommer för att hjälpa er att växa i er visdom och ljuset som nu skiner på er alla. Det skiner i en fotosyntes av liv som ert ljus kan möta; som ert ljus kan känna igen, att känna det som en del av er.

Och vi ser att ni tittar, söker, väntar på den Helige, under tiden inte vetande att ni är han, och hon, och mellan platserna, alltid helig. Ja, det är ni. Vill att ni vet det. Världen av ert materiella vetande skulle vara annorlunda, skulle verka annorlunda för er, skulle upplevas på ett sätt så att harmoni råder, för det skulle inte finnas behov av något annat; inget behov av hunger, inget behov av våld; inget behov av försoning, för ni skulle veta att nätet av ljus är ni och ni, och ni som är Jag, det JAG ÄR av den Ende.

Och den Kristuskraften kommer nu för att hålla upp er, att höja er så att ni kan se detta. Och ni får kalla det vad ni vill. Ni kommer att kalla det vetenskap. Och ni kommer att kalla det filosofi. Och ni kommer att kalla det religion. Och ni kommer att kalla det synkronicitet. Och ni kommer att kalla det för tro. Och ibland kommer ni att kalla det vansinne för ni känner igen det även om ni inte behandlar det väl. Och vi vet och vi ser. Och här kommer det. Här kommer det, på en våg av skatter, på en våg av skuld för insikten kommer sent, men aldrig för sent. Och upprördheten lägger sig för allt är väl i denna domäns värld. Och vi reser er upp så att ni kan se den. En fyrbåk i fyrhuset, aldrig för många, aldrig för mycket. Aldrig för ljust, och alltid styrande det ljusets väg som är denna kraft.

Vet det. Känn det. Sitt i tystnaden och se på er själva, och då, känn kärlek, känn kärlek för er, för ni Välsignade varelser, ni är miraklen på jorden. Ni stjärnbarn är änglar inom. Ni är de ni väntat på. Ja, det är ni. Omfamna er själva. Omfamna er själva och vet att ni är älskade, att ni är sedda; att ni är hållna i åldrars visdom och har detta inom er. Ni måste bara sträcka er efter det, be om det, veta det, och det ska komma. Visst gör det.

Öppna dörren som om ni skulle gå genom den med rak rygg och stort vetande. ”Detta är den jag är”.

”Detta är vad jag gör och för till världen. Ja, det är det. Och jag är stolt. Jag är stolt och ödmjuk och tillmötesgående, men jag är ljus och kärlek och älskad.” Alla ni, alla vi, om ni bara kunde känna det. Sträck ut er hand och jag möter er. Ja, det gör jag. Och andra också. Och i mötet med oss möter ni er själva, och vilken lysande fyr ni kommer att se.

Håll om er själva. Håll om er själva och väx. Lägg rädslan åt sidan. Lägg smärtan åt sidan. Lägg rädslan och tvivlen åt sidan och ni blir inte kvar i förvirringen, att på detta sätt hållas tillbaka. Det går inte. Och ni går framåt. Och ni går alla framåt. Jo, det gör ni. Ingen lämnas kvar. Alla skiftar. Floden flyter med alla och för alla. Och några ser det och några vet det, inte alla, men floden flyter ändå för dem, för de som inte ser och inte kan möta mig i sina sinnen, i sina visioner, i sitt vetande. Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll vad ni kallar det; floden flyter ändå. Tidvattnet går in och ut, in och ut, fortfarande med er måne, och allt påverkas, allt påverkas i ljuset. Det är så det sker. Det är så ni gläds i vetskapen, i känslan av frigörelse. Om ni kan resa er över farkosten och dväljas i enheten av denna kärlek, hur skulle ni kunna återvända till något annat? Det är inte lätt att göra så. Ni kommer att hitta ett sätt att föra detta till världen.

Kom ihåg, ni är kärlek, Ni är Ljus, Ni är ETT.

JAG ÄR HERU och jag talar idag genom Elaine.

Channel: Elaine DeGiorgio – Posted per request via email – http://www.EraOfLight.com

 

Översättning: Markku Pärssinen – www.st-germain.se

You may also like...