Jesus via John Smallman, 16 maj 2022

 

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg

Jesus via John Smallman

16 maj 2022

Mänskligheten har nått de sista stadierna i den kollektiva uppvaknande-processen. Ni har alla utfört ett otroligt arbete, individuellt och kollektivt, för att få till detta, och ni kommer att bli enormt hedrade för det arbete ni utfört, ett absolut nödvändigt arbete som bara ni kunde utföra. Alla är Ett, så varje individuell tanke eller avsikt att alltid bara vara kärleksfull, kombinerat med alla andras med samma avsikt, intensifierar enormt och målmedvetet de slutliga stegen i er kollektiva uppvaknande-process. Tvivla aldrig på den oerhörda kraften i era individuella avsikter att vara bara kärleksfulla, för den är massiv, varande fullkomligt integrerad med och i linje med Guds Vilja.

Ja, ni är människor i form och upplever dagligen begränsningarna i det tillståndet, men er sanna natur är Kärlek, och Dess gudomliga energi flödar genom er i varje ögonblick och expanderar utåt som en enorm ocean av Kärlek som omsluter allt kännande liv, och gör det till Ett. Ingen av er är ineffektiv eftersom er sanna natur, oavsett hur förminskade ni tror att ni är, verkligen mycket positivt påverkar alla ni på minsta sätt interagerar med. Ni valde alla att vara inkarnerade vid denna punkt i mänsklighetens resa mot uppvaknande, precis så att ni kunde addera er kraft och avsikt till dess fullbordan, och ni gör detta så här långt mycket mer effektivt än ni, i ert mänskliga begränsade tillstånd, någonsin kan förstå.

Inte någon enda av er är överskott mot kraven! Guds planer är alltid totalt effektiva, med precis vad som krävs av fokuserad uppmärksamhet och avsikt för att bringa dem att bära vacker frukt vid exakt rätt ögonblick av nu som Han valt. Hans skapelser inkluderar alltid era individuella men enade och integrerade formuleringar och idéer, eftersom Alla är Ett i perfekt gudomlig harmoni och sammanslagning. Verkligheten är perfekt glädjefylld och harmonisk, inget annat tillstånd är möjligt, medan ni väljer att uppleva begränsningarna av livet i form som verkar vara ett omöjligt tillstånd att få till förening och integration i, där konflikter eller någon form av disharmoni inte kan finnas.

Verkligheten är Kärlek, det är ert naturliga tillstånd av varande, och ändå verkar ni vara separerade från den, så ni söker den hos andra, och andra söker den hos er – ingendera kommer att hitta den där! Den är ni, den finns inom er, men är dold för er genom er mycket kraftfulla övertygelse om er syndfullhet, er ovärdighet, er obetydelse, i det enorma universum i vilket själva er överlevnad alltid är osäker och hela tiden hotad. Som individuella varelser i form, mycket små i jämförelse med er miljö och mänskligheten i stort, är det svårt att förjaga dessa ogiltiga övertygelser om er själva, då ni bedömer och antar att en individ – jag – praktiskt taget har noll effekt på helheten. Ja, ni kanske ibland tycker att några briljanta individer haft en enorm, kraftfull och fantastisk innovativ effekt som lyft upp mänskligheten – Buddha, Jesus, Mohammed, Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr, Moder Teresa, för att nämna några – men chanserna för mig att åstadkomma något av verkligt värde för mänskligheten är, tror ni, mycket små, långt bortom avlägset.

Så jag bringar återigen till er uppmärksamhet att ni är Ett med Gud i varje ögonblick av er eviga existens. Inom er alla finns hela Guds makt i väntan på att ni ska acceptera, hedra och dra nytta av den. Emellertid, medan ni är form har ni bara tillgång till en starkt reducerad nivå av detta oändliga energifält, på grund av begränsningarna i ert mänskliga tillstånd, men när ni väljer att använda den, och välj att bara vara kärleksfulla vad som än händer, är den förunderliga effekt den har på er omgivning och på mänskligheten enorm, precis som nämndes i det föregående stycket om dem som valde att lägga sin fullkomliga tillit på Moder/Fader/Gud.

Och varför lägger ni inte er fullkomliga tillit på Moder/Fader/Gud? Det beror på att era egon hela tiden arbetar på att distrahera er från era kärleksfulla avsikter genom att rikta er uppmärksamhet på frågor och situationer som väcker osäkerhet och rädsla i era hjärtan. Då ägnar ni omåttlig tid åt att tänka, analysera och bekymra er för dessa frågor och situationer, och glömmer inte bara er avsikt att bara vara kärleksfulla vad som än händer, utan också hänger er åt dömande och beskyllningar mot dem som MSM och andra informerar er är ansvariga för det världsomfattande kaos, den förvirring, sjukdomarna och konflikterna som påverkar världen. Den splittrande propaganda ni många gånger dagligen utsätts för ökar ytterligare er osäkerhet och rädsla.

Det är dags att sluta ge uppmärksamhet åt de distraktioner som era egon hela tiden bombarderar er med. Ni vet genom direkt erfarenhet, om ni valt att vara medvetna, att den stora majoriteten av negativa frågor och möjligheter som tidigare bekymrat er, generellt sett inte har blivit materialiserade. Ni vet verkligen att när ni går djupt inombords, till era heliga fridfulla fristäder, och ber om hjälp och vägledning från era andliga stödteam, får ni alltid precis det ni behöver i stunden … OM ni lyssnar uppmärksamt.

Att lyssna är viktigt, men inte till MSM och social media som är drivna av mänsklighetens kollektiva ego, lyssna istället till detta djupa och kloka inre vetande ni alla har tillgång till. Ofta lyssnar ni på och hör briljant vägledning, men sedan övertygar ert ego er om att ni måste vara mer aggressiva eller defensiva än er vägledning föreslår. Så ni går i linje med era egon, går till fullo med på deras okloka och splittrande förslag, och finner att frågorna och situationerna inte bara förblir olösta, utan kan också mycket väl ha blivit mer problematiska. Ni kommer då sannolikt att minnas att ni valde bort er kloka intuitiva vägledning, och fylls av ånger.

Sannerligen, Kärlek är alltid vägen framåt, och ni vet detta eftersom det är er sanna natur. Så släpp all ånger eller skuld för misstag eller fel ni tror ni begått – om lämpligt, gottgör dem ni kan ha sårat – och ta den läxa ni lärt till ert hjärta med kärleksfullt tack.

Kom ihåg, alla mänskliga upplevelser erbjuder er en lektion, och den lektionen är alltid: ”Bara Kärlek kan lösa alla frågor, eftersom Kärlek är ALLT!” När ni förminskar eller avfärdar er sanna natur – medan ni är i form presenterar den sig med många harmoniska mönster, såsom vänlighet, medkänsla, ärlighet, integritet, sanningsenlighet, tillitsfullhet, hjälpsamhet etc. – tillåter ni er bara att vara egostyrd.

Att vara egostyrd är att glömma att ni befinner er i en illusorisk miljö, spelande spelet av separation, och ägnar er åt att antingen försöka kontrollera och manipulera andra i eget syfte, eller att skänka bort er makt, er självständighet, till andra och spela ett hjälplöst offer för omständigheterna, som ni uppfattar ligger bortom er kontroll. Att göra det är att vara fullt sovande och drömma som i en dagdröm eller en mardröm. Ni valde alla mänskliga livsvägar innan ni inkarnerade, som skulle ge er de lektioner ni ville lära er, och ni visste att det skulle bli svårt, på grund av den minnesförlust ni skulle födas med, men ni visste också att ni skulle bli fullt stöttade i varje ögonblick. Nu när ni är i form är er minnesförlust väletablerad, MEN ert andliga stödteam är med er i varje stund, precis som planerats, erbjudande er lämplig vägledning närhelst ni efterfrågar den. Allt faller tillbaka på att fråga och sedan välja att Lyssna!

Detta är orsaken till att ni ska gå djupt inombords varje dag, till er heliga inre fristad, och ägna stilla tid i ensamhet åt att tona in på de andliga sfärerna, så ni får tillgång till och tar emot den kärlek, visdom och vägledning som finns tillgänglig i varje ögonblick ni tillåter er vara medvetna om det. Ni planerade detta innan ni inkarnerade, för att försäkra er om att ni skulle ha förmåga att följa era valda livsvägar, och ta emot och lära de lektioner som presenteras er. Det finns ingen slump, varje händelse och upplevelse har ett syfte, och det är att hjälpa er och dem ni interagerar med att vakna upp. Och just nu vaknar ni verkligen upp.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...