Rapport av Lisa Renee, 13 september, 2019

Rapport av Lisa Renee

Tidslinjer

13 september, 2019

”Ifall vi inte rensar tidigare problem som finns registrerade på vår tidslinje, så kommer vi att upprepa samma mönster tills vi lär oss den andliga lärdomen, eller rensar traumat från den ursprungliga händelsen. Allt upprepar sig självt på en persons tidslinje, tills ens själ löser upp den energimässiga konflikten eller traumat som finns lagrat i minnena i medvetandet. När vi rensar och sålunda förändrar den tidigare tidslinjen i det pågående ögonblicket, så förändrar vi den nuvarande tidslinje på vilken vi för närvarande färdas. Detta möjliggör skapandet av en ny tidslinje och att medvetandet får en framtida färdriktning.”

~Lisa Renee

 

Inom de skapande mekanismerna i den holografiska strukturen som manifesterar de Harmoniska Universumen, så finns det två tidslinjer i varje dimensionell oktav. Därmed har vi inom de tre dimensionerna (1-3D) sex olika tidslinjer inom vårt Harmoniska Universum (se Universal Time Matrix), vilket 3D-Jordens verklighet har bildat. När vi utvecklas energimässigt och stiger i oktaver, samt initieras till högre frekvenser, så exponeras vi för fler dimensionella oktaver och därmed fler potentiella tidslinjer. Inom dessa dimensioner i de framtida tidslinjerna finns ”identitets-stationer”, vilka allmänt kallas ”själen”, översjälen”, det ”högre självet” och som består av delar av kroppen eller hela andliga kroppar i våra bortglömda själv. Dessa är andliga energikroppar som innehåller vårt medvetandes intelligensmatriser, våra sinnesmatriser, vilka bildar vår andliga identitet och från vilka vi ska återta de andliga energibitarna medan ”tidslinjerna kollapsar”, vilket sker under Uppstigningscykeln. Detta är varför alla på den andliga uppstigningsvägen ständigt upplever en energimässig healing genom att möta de cellulära minnena som kommer upp till ytan, på evolutionens olika stadier inom de multipla tidslinjerna. Att förmå tona in sig på dessa olika tidslinjer och förnimma händelser eller identiteter som existerar på dessa tidslinjer, är en definition på att man står i färd med att bli multidimensionell.

Vi måste ta oss igenom serierna av tidslinjer inom varje dimensions-oktav och återta vår identitet medan vi kodar om och förändrar det som är förlegat, de Falska Tidslinjerna eller en falsk verklighet som har ingripit i vår pågående andliga tillväxt. Likt en triatlon-atlet, som springer och hoppar över hindren, förenar vi oss med våra förlorade aspekter för att smälta samman med dessa tidsfält, i och med att vi återtar och samlar ihop våra andliga kroppar, rensar Negativa Former och Kloner, för att kunna ta oss fram till den planetariska uppstigningens mållinje. Det som under den andliga uppstigningsprocessen har uppnåtts, i synnerhet nu med uppstigningslinjen för ’Guardian GSF’ (Guardian Space Fleet/Den Övervakande Rymdflottan), är att mänskligheten måste ta sig igenom hela det artificiella maskineriet, de o-organiska tidsfälten eller Artificiella Tidslinjerna. Dessa är de Negativa Utomjordingarnas Tidslinjer med deras o-organiska och artificiella Hologram-Inlägg som programmerar deras AI-programmering för tankestyrning (mind control) för att förespråka NAA:s (Nibiruan Annunaki Aliens) agendor för ett mänskligt förslavande. I och med att vi rensar de Falska Tidslinjerna och den o-organiska arkitekturen från att få trycka ner och skada vårt medvetande, så tar vi ut programmeringen av utomjordiskt förslavande, Utomjordiska Implantat och Tankestyrning, för att kunna förkroppsliga vårt sanna inre Kristusmedvetande och återgå till Nollpunktsfältet, hjärtat i Guds Port som leder till de sju högre universumen.

 

O-organiska Tidslinjer

För att den ursprungliga 5D-planen inte var genomförbar, (se False Ascension Matrix), så krävdes det att vår planetariska evolution skulle ta sig genom de många tidsfälten i en snabbare hastighet, för att röra sig genom flera o-organiska tidslinjer som befinner sig inom de Harmoniska Universumen, där Jorden har historier och minnen, för att drastiskt snabbas på inom vår upplevelse av tiden. Effekten av detta är en förstärkning av världens krafter som radikalt förstärker polariteterna på Jorden. Så för många av oss gäller att vi har blivit kallade till att vara till service på Jorden i egenskap av Polaritets-Integrerare. De varelser som väljer att tjäna ’Lagen om Den Enda’ rör sig genom extrema mängder av sammanställda framtida tidslinjer, får observera deras kollaps, för att komma fram till Nollpunktsfältets Port-Oktav där det Organiska och eviga ljuset dominerar kopierade NAA:s utomjordiska kodningar.

När man återtar sin andliga kropp och dess identitet på en förlegad, falsk eller o-organisk tidslinje, så rör man sig genom denna tidslinje till följande tidslinjer i dimensions-oktaverna, för att upprepa processen medan man rör sig uppåt längs tidsspiralen. När vi rör oss uppåt längs dimensions-oktaverna (eller skalan) till en högre frekvens, blir vi även medvetna om framtida tidslinjer. Att röra sig genom oktaver i dimensionella frekvenser är synonymt med att röra sig framåt i tiden. Den planetariska Uppstigningscykeln är slutet på en 3D- kombinerad tidslinje och planeten rör sig in till en högre frekvens av framtiden, en framtida dimensionell oktav. Detta hoppar över det planetariska medvetandefältet, därmed människorna och deras medvetande, till framtiden och rymdfält som har mycket högre dimensionsfrekvenser.

Eftersom många olika människor på 3D-Jorden existerar på olika nivåer på den andliga evolutionsskalan, så kommer deras riktning och framtid bestämmas av var deras frekvens vistas och stabiliseras, om de så är personligen involverade i detta beslut eller inte. Om en person initieras till sina Själs-Matris-kroppar (4D-5D-6D) och träder in i frekvensen för det följande Harmoniska Universumet genom att förkroppsliga sin själsfrekvens, så kommer man att exponeras för ytterligare potentiella sex tidslinjer (totalt 6D=12 tidslinjer). Nästa Harmoniska Universum, den parallella 5D-Jorden, har dessa följande sex potentiella tidslinjer och de entiteter som har en 5D-agenda, arbetar för denna agenda. (Detta är en invasion av Nibiruan Annunaki Alien – ’NAA-invasion’ – och en efterföljande senare tidslinje, det Svarta Sol-Programmet från Orion Zeta-Draco Invasionen av 5D-Jorden. Tillsammans kontrollerar dessa Negativa Utomjordingar mänsklighetens tankar via o-organisk Utomjordisk Mekanik som projicerar arketyper från den Falska Kungen av Tyranni.)

Om en person initieras till sina kroppar (7D-8D-9D) i översjälen (Monaden) så inträder man i nästa Harmoniska Universums frekvens och man exponeras för ytterligare sex potentiella tidslinjer (totalt i 9D=18 tidslinjer). När man exponeras för dessa tidslinjer blir de aktiverade med cellulärt minne som rensar eller minns dessa tidslinjer, för att man ska kunna återta de identiteter som existerar inom dessa tidslinjer. Detta är en direkt väg i samtliga varelsers andliga uppstigningsprocess, för att på nytt integrera alla sina själv. Översjälens Harmoniska Universum, den parallella 7D-Jorden, har följande sex potentiella tidslinjer och de entiteter med en agenda som verkar i 7D, arbetar för denna agenda. (Detta är de varelser som i den Nya Tidsåldern är kända som de Uppstigna Mästarna, eller Chohan, vilka tjänar Alpha Draconis/Orion Gruppens Agenda.) När man initieras till Kristus Avatar Kroppen (10D-11D-12D) så får man tillgång till ytterligare 6 tidslinjer (Totalt i 12D=24 Tidslinjer).

Det pågår en kamp om denna naturliga och organiska evolutionshändelse, med territoriala konflikter inom de multipla tidslinjerna med omedvetna 3D-människor som har fångats mitt bland den. Kunskap ger ett beskydd medan Ignorans är skadligt. 5D-Tidslinjerna (en Falsk Uppstigningsmatris) – detta var den ursprungliga Uppstigningsevolutionens tidslinje för 3D-Jorden, som nu har aborterats av Väktar-Grundar-Raser och de Stjärnfrön som inkarnerade på 3D-Jorden för att tjäna den GSF-Kosmiska Suveräna Lagen eller den Organiska Uppstignings-tidslinjen, ’Lagen om den Enda’.

Alla suveräna och framtida avancerade raser som har en grundläggande förståelse gällande skapelsens naturliga fysik, väljer att leva i harmoni med varandra, såsom inom principerna för ’Lagen om den Enda’. När vår nuvarande 3D-Jord med tiden utvecklades (därmed genom en dimensionell rymd): i slutet av denna evolutionsvända (varje 26.000 år kallas ’precessionen av dagjämningar’) genom att ta sig in till följande oktav, så kommer planeten och dess invånare att ”uppstiga” till följande dimensionella rymd. Nästa dimensionella rymd, eller Harmoniska Universum, innefattar 4D-5D-6D, vilket är den mänskliga själs-matrisen (där den mänskliga själens identiteter och själskroppar existerar). Tillsammans bildar dessa tre dimensioner följande Harmoniska Universum i den 5D-parallella Jorden. Vid slutet av denna evolutionscykel/Planetariska vända som avslutades den 21 december 2012, så finns tidigare och framtida tidslinjers kollapser, vilka korsar denna pågående uppstigande verklighet. Mänskligheten smälter samman till följande oktav-lager genom att leva ut alla potentiella sex tidslinjer i den 3:e dimensionen, till att fullborda minnet och de följande serierna av framtida tidslinjer öppna för att ta vid i nästa cykel.

 

Att förlika sig med Minnen inom Tidslinjerna

När vi inser att konsekvenserna av våra handlingar idag blev ett resultat av otillförlitliga beslutstaganden som gjordes i det förgångna (när vi projicerade en mask av svek), så kan detta ögonblick av insikt vara smärtsamt. Varje liten händelse sammanlänkas genom de gyllene trådar som är vävda under all tid och finns synliga för oss. Vissa av oss kan spela ut dessa tidslinjers minnen eller händelser vilka blev lagrade i tiden, medvetet eller omedvetet. Nu krävs det av oss att vi ska förlika oss med förfädernas minnen som har sparats inom tidslinjerna i något slags format; i och med att de kommer upp till ytan så presenterar de oss med en uppgift eller en konflikt som måste lösas. Många av oss förlikar oss med tidigare eller framtida tidslinjer, såväl som frågor som presenteras för det individuella självet, självet från förfäderna, det karmiska självet eller det kollektiva planetariska självet och så vidare. Vi kan ha ett ögonblick av att ”Komma till Jesus” i vårt liv och tvingas se den smärta och skada som vi har förorsakat (eller som våra förfäder har förorsakat) för oss själva och andra, genom tidernas upptecknade historieberättelser. Vi kan ha tillåtit en annan person eller sak som vi älskar få auktoriteten i vår livsinriktning och påverka vår tidslinje och vi kan nyligen ha fått höra att de har förvanskat sig själva. Oberoende hur denna illusion har uppstått; om vi har baserat vårt liv på en grund av själv-bedrägeri (via maskerande identiteter), så krymper denna illusion undan under våra fötter och det kan kännas skrämmande. När vi förlorar vad vi kan ha trott att var grundvalen för vår identitet, så kan Egot/Personligheten, bristen på en förstärkning av denna identitet, bidra till en känsla av förlust av klarhet eller tillit till livet. Att visa medkänsla och erbjuda vänlig förståelse för att stötta alla i denna situation behövs i hög grad idag.

 

Stanken av Dött Ljus i Tiden

Många av dessa konflikter och trauman har i eoner av tid burits i våra kroppar såsom förfäders minnen från andra tidslinjer. När dessa minnestrauman förblir osedda och o-healade, så förvandlas de till dött ljus (svart energi, frysta eller statiska fält). Detta döda ljus skapar energiblockeringar och en förvrängning som även kallas Miasma/Stank. (När man diskuterar förlikandet av förfädernas minnen, så refereras även till blockeringar av Död Energi i registrerade förfäders individuella kroppar. När vi rensar ut stanken och dess spår från vår individuella kropp, så hjälper vi till med att rensa det större makrokosmoset. (Se Miasma, Planetary).

 

Triun-Skalan i en Partikelbaserad Tid

Den första sektionen i Triunen är Partiklarnas Universella Tidsskala. Detta är den externa realitet som vi upplever i fysisk materia på 3D-Jorden, inklusive naturen hos tidslinjerna som existerar på nivån av Partikel-Universumet. Vi kan kalla detta partiklarnas tidslinje. Den andra sektionen i Triunen är Anti-Partiklarnas Universella Tidsskala. Detta är det Parallella Universumet som innehåller en antipartikel-spegel (eller dubblett) av vårt Partikel-Universum. Den parallella Jorden eller Jorden för anti-partiklar håller den exakta spegeln mittemot de tidscykler som vi har på partikel-Jorden. Vi kan kalla den anti-partiklarnas tidslinjer eller tidslinjerna i ett Parallellt Universum. Den tredje sektionen i Triunen är de Universella Inre Världarnas Tidsskala eller Rymderna Mittemellan. Detta är domänerna för de Inre Världarna som korsar mellan Partikel-Universum och Anti-Partikel-Universum. De Universella Inre Världarnas Tidsskala håller både arkitekturen i partikel-tidslinjerna och anti-partikel-tidslinjerna. Detta betyder att bägge tidslinjer kan nås från de Inre Världarna, såsom den Inre Jordens Domäner. Vid vissa punkter i tidscykeln när en sammansmältning sker, kan nya arkitekturer skapas vilka påverkar fältet för partiklarna och anti-partiklarna. Denna tid äger nu rum. (De Inre Världarna är åtkomstnyckeln för att skapa den Universella Uppstigningstidslinjen som är känd som Uppstigningen Plan B.)

 

Varje sektion i Universumens Triuner korsar vid en 45 graders vinkel i respektive partikelsnurrning som rör sig diagonalt. Detta skapar vanligen en buffert mellan dem, vilket håller utrymmena stängda. Men denna buffert löses upp och under den fasen smälter Universumens Triuner och deras Tidslinjer samman. Detta skapar ”ingångsställen” i flera skikt i tidsfältet eller det dimensionella planet som kan korsas, för vårt intresse till att skapa navar för Krystal-Stjärn-Värdars handslag i tidigare avstängda utrymmen. (Ett nav för handslag är en Station för Triad-Kommunikation som är länken uppåt och en specifik levande geometri som förenar sig till Krystal-Värden). Detta är ett fenomen som endast inträffar under en viss fas av tidslinjen inom Uppstigningscykeln. För dem av oss som är energirutnätsarbetare, tillhandahåller denna sammanslagning en fördel för att kunna skapa några vidsträckta förändringar och korrigeringar i energi-arkitekturen, vilket påverkar tidigare och framtida tidslinjer. Detta är ett möjligheternas fönster.

Det finns inter-dimensionella pelare (Krystal-Stjärn-Spiror) som finns utplacerade i de planetariska instruktionsuppsättningarna och som anpassar sig till vår partikel-tidslinje för att stabilisera och sammansmälta med de andra tidslinjerna. Denna sammansmältning av tidslinjerna har skapat en åtkomst till andra verkligheter och har gjort det möjligt för andra verkligheter att komma in i vår 3D-verklighet av materia. Detta har gett tillgång till en åtkomst till rymder som tidigare inte varit tillgängliga för både positiva och negativa entiteter. Vissa av dessa utrymmen som öppnas upp omfattar mycket högre frekvenser (med kortare våglängder) vilka när de exponeras för vår verklighet börjar förändra Jordens lägre atmosfär.

 

Att reparera Tidslinjer

I och med att de Galaktiska tidslinjerna öppnades upp och en ny inkörsport uppstod (cirka 2008), så är Melchizedeks Grupper av Väktare de grupper som övervakar och leder de planetariska reparationsprojekt vilka specifikt leder till att förvrängda tidslinjer kollapsar och rensas; det förvrängda historiska mänskliga förflutna som har skapat skador på DNA i gångna tider, för närvarande och i framtida tidslinjer. (Vänligen notera att Melchizedeks värdskap över cykeln avslutades i slutet på den planetariska cykeln den 21 december 2012 och Krystal-Stjärn-värdskapet för följande evolutionscykel inleddes.)

Det är dessa Väktar-Grundar-Raser som verkar med den Universella holografiska arkitekturen för att reparera dess strukturella integritet åter till GSF-Uppstignings-Tidslinjen (Uppstigningens Plan B). För oss på marknivå, är det första steget att bygga upp en personlig platina 12D-Sköld och sedan lära oss hur vi ska expandera den till att skapa pelare av grupper, på samhällsnivå, planetariska nivåer och så vidare, för att slutligen bygga uppstigande knutpunkts-nätverk. På de begynnande stadierna lär man sig att acklimatiseras till frekvensen genom en visuell signal av att vara förenad med den externa 12D-källans knutpunkt, tills man växer in till förståelsen om att frekvensen är tillgänglig inifrån ens egen kropp. Slutligen, när er Ljuskropps integritet expanderar, så blir hela er vertikala Hara-linje (chakrakolumnen) en jättestor stråle av platina med en vit-guldfärgad väv av kristallin frekvens. Vid denna punkt av aktiverande är er 12D-Sköld permanent och ni kallas till att snurra fälten till större sådana, ända inifrån er egen kropp och ert energifält. Er kropp är en teknologi av Gudsmedvetande som kan påverka större planetariska fält genom att stabilisera disharmoniska miljöer på de ytliga rutnäten. Detta innebär bokstavligen att ni kan välja att ta användning av ert Gudagivna Kristus-Ljus för att på ett perfekt sätt samt gudomligt viljemässigt omdirigera katastrofer, rensa tidslinjer, skapa harmoniska mönster osv. Vid denna nivå av Ljuskropps-aktiverande är er inflytelsesfär och inverkan på de planetariska fälten mycket mer expansiva och omedelbara. I och med att vår inflytelsesfär växer i fältet, så inleder detta en nödvändig studie till att arbeta etiskt, till lärdomarna om att bygga en stark moralisk karaktär för att förkroppsliga Krystiska Dygder vilka behövs för att man ska ta sig in i högre medvetandetillstånd. Den Krystiska källans medvetandefält är kapabelt till att rikta kraftnivåerna i frekvenser som kan öppna portaler, förflytta entiteter genom Moder Arc, samt hantera tidslinjer.

 

Väktar-Kontext vid Reparation av Tidslinjer

Väktar-perspektivet är att många av nivåerna i Hologrammet (modellbeskrivningen av manifesterandet i 12D-Rutnätet) var förvrängda till ett sådant oskick att en nära förestående destruktion av den ursprungliga gudomligheten i 12D-blåkopian högst antagligen stod utan ett direkt ingripande. Ett Ingripande i Medvetandet var planerat under Uppstigningscykeln och endast möjlig om Stjärnsådda Varelser och Indigo-Raser från andra världar skulle anlända för att bli förkroppsligade i den mänskliga kroppens mallbeskrivning för att reparera och koda om sin DNA-genetik, både på individ- och planetarisk nivå. På det sättet skulle det inte vara ett intrång på skapelsens fria vilja, eftersom det förkroppsligade Stjärnfröet skulle vara fysiskt manifesterad såsom en jordisk människa och sedan genetiskt bli aktiverad till att minnas att ”Kalla på Hjälp från Ljus-Styrkorna och Stjärnfamiljerna”. Under denna sista mörka cykel, hade de flesta människor glömt bort sitt gudomliga uppdrag och kallade inte på Guds-Styrkorna eller på evolutions-stöttning. Mänskligheten var och är ytterligare genom agendor för bio-neurologi och tankekontroll, vilka härstammar från NAA:s mer teknologiska avancerade extra-dimensionella raser (vilket inte betyder andlig utveckling), utsatt för andligt förtryck och förslavande, utan att de medvetet inser det eller behöver ge informerat medgivande. Detta har resulterat i skadat och avvikande DNA som har krävt återställande och rehabilitering för att kunna bli aktiverat och befriat under Uppstigningscykeln.

 

Hantering av Tidslinjer

Vi måste ta oss genom serierna av tidslinjer i varje dimensionsoktav och återta vår identitet medan vi kodar om och förändrar den förlegade eller falska verkligheten från att ingripa med vår fortsatta andliga tillväxt. Ifall vi inte rensar de tidigare problemen som finns lagrade på vår tidslinje, så kommer vi att upprepa samma mönster tills vi lär oss de andliga lärdomarna eller rensar traumat i den ursprungliga händelsen som stod som orsak. Allting upprepar sig inom en persons tidslinje tills själen hos personen löser den energimässiga konfliktfrågan eller det trauma som finns lagrad i medvetandets minnen. När vi rensar och sålunda förändrar den tidigare tidslinjen i det pågående ögonblicket, så förändrar vi den nuvarande tidslinje längs vilken vi har färdats. Detta möjliggör skapandet av en ny tidslinje och en framtida riktning längs vilken medvetandet kan färdas. När vi rensar det förflutna, så flyttar vi oss utanför traumats tidslinje och detta förändrar personens tidslinje för framtiden, vilket vidare förändrar möjligheten för en framtida tidscykel.

 

LISA RENEE – Timelines – via Circle of the Dolphins

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

Du gillar kanske också...