Änglaguider via Taryn Crimi, 7 april

 

TarynCrimi

 

Universum Sätter Er Aldrig På Prov.

Idag vill vi att ni fokuserar er uppmärksamhet på de önskningar ni alla har. Det finns inte en enda själ i er värld som inte har önskningar som de vill manifestera för sig själva.

Det är så ofta vi med bestörtning ser när ni blockerar dessa önskningar genom att skapa motstånd med era tankar av tvivel, oro och rädsla. Det finns en mycket vanlig missuppfattning hos många i er värld, det är tron att ni måste bevisa er värdighet, ni måste visa att ni kan övervinna hinder för att förtjäna allt det ni vill skapa.

Vi är här för att tala om för er att ni inte kom hit för att kämpa, ni kom inte hit för att se hur svårt ni kunde göra ert liv, universum sätter er aldrig på prov och det är vad vi skulle vilja utveckla vidare här.

Om det är någonting vi allra helst skulle vilja framföra till er så är det er värdighet. Det finns inget någon av er skulle kunna göra för att förtjäna mindre än den perfektion av allt som ni är. Det spelar ingen roll var ni är, inte heller vilka upplevelser ni manifesterat, eller vilka val ni gjort så här långt i tiden för det är aldrig för sent att göra ett nytt val. Ni har alltid förmåga att byta ert fokus till något som behagar er, till något som erbjuder er känslan av frid, glädje och salighet.

Många av er tror att universum på något sätt undanhåller er era önskningar tills ni bevisat er värdighet, tills ni visat att ni har rätt tåga, tills ni visar att ni verkligen förtjänar allt det goda ni längtat efter. Som om det skulle finnas någonting utanför er själva som är ansvarigt att uppfylla era drömmar och önskningar.

Till detta säger vi att inget ligger längre från sanningen. De enda som kan hindra något att manifesteras är ni själva. De tankar ni tänker, riktningen på ert fokus, de känslor ni väljer att känna är direkt relaterade till de upplevelser ni manifesterar.

Vi säger er detta, Universum ger er alltid allt ni ber om, det finns inga undantag. Så varför har ni då inte allt ni vill ha i er fysiska verklighet? På detta svarar vi, för att ni inte tillåter era önskningar att manifestera. Många av er säkert helt omedvetna om att ni blockerar allt det ni vill ta emot.

Universum svarar på varje önskan, varje behov, varje begär efter något bättre men ni ser inte tecknen för ni är så fokuserade på bristen av det ni vill ha. Det skulle vara samma sak som att säga: Jag tittar på kanal 5 på min TV men det jag egentligen vill är att titta på kanal 10. Om ni inte byter kanal kan ni inte se vad som går på kanal 10. Den finns där, lika verklig som kanal 5 men ni ser den inte för ni är inte inställda på den kanal ni föredrar. Ni bara fortsätter fokusera på det faktum att ni inte kan se kanal 10.

Och så är det med de saker ni vill ha. När ni tillåter era tankar att börja fokusera på det ni vill ha, istället för att upprepat och oupphörligen fokusera på det ni inte vill ha, skulle ni få se allt det ni önskar vecklas ut i en sådan perfektion att ni skulle bli chockerade över hur lätt allt börjat flyta in i ert liv. Förstår ni liknelsen? Ni måste vara intonade på vibrationen av skapande för att se tecknen och impulserna Universum alltid ger er. Universum undanhåller aldrig det ni vill ha ifrån er.

Vi ser hur många av er håller er fokuserade på sådan förtvivlan, sådan frustration, för ni känner er som om ni inte har någon kontroll över era liv, att ni inte har styrkan att skapa era drömmar, när ett enkelt skifte av ert fokus är allt som behövs för att era drömmar ska uppfyllas på det mest fantastiska sätt.

Många av er tror att ni måste härda ut, att ni måste tvinga era drömmar att manifestera, att drömmar förtjänas men inte blir givna. Om vi kunde övertala er att fokusera mer av er uppmärksamhet på det ni vill istället för att fokusera på bristen av det skulle ni se hur enkelt allt skulle börja falla på plats. Vi säger ofta att man inte kan fokusera på rädsla och tro samtidigt. Man jan inte fokusera på resursbrist samtidigt som man drar åt sig överflöd.

När ni väl börjar att medvetet välja era tankar, för ni vet att ni skapar er egen verklighet, kommer ni verkligen att börja förundras över hur mycket lättare livet känns. Ni kan inte fokusera på hur tufft allt är och förvänta er att saker blir lättare för att det är vad ni föredrar. Universum levererar alltid mer av det ni fokuserar på, till er. Sträck er efter de tankar som känns bra. Så enkelt är det.

Ni behöver aldrig känna något ni inte vill känna. Ni säger; ”Men, men alla dessa upprörande upplevelser omkring mig då?”. I detta påminner vi er: ert fokus, era tankar är alltid under er kontroll och ingen annan kan välja dem åt er. Det finns alltid något ni kan fokusera på som behagar er. Alltid.

Ni kom inte nit för att kämpa, ni kom inte hit för att bevisa er värdighet, inte heller för att se hur många svårigheter ni tål. Ni kom helt enkelt hit för att uppleva glädjen av att skapa allt ni vill ha till en fysisk verklighet. Men ni har tillfälligt glömt bort er gudomlighet, ni har glömt hur man leker, ni har glömt att ni kom för tillfredsställelsen att manifestera era önskningar.

Livet är inte avsett att vara så svårt; ni kom hit för att ha roligt. Oroa er inte så mycket för att göra misstag, det finns egentligen inga sådana, ni kommer alltid att ha nya önskningar, och det kommer alltid att vara oerhört tillfredsställande varje gång ni låter universum leverera dem. Så ta ett djupt andetag och koppla av i vetskap om att ni är oändligt stöttade i allt ni önskar er. Ni har alltid kontrollen, ni kan skapa precis vad ni vill, ingen dröm är för stor.

Ni har nyckeln till alla era drömmar. Börja fokusera på vad ni vill ha istället för att fokusera på vad ni inte har. Känn efter hur det känns att ha dessa drömmar nu. Hur känns det att få det ni vill ha precis nu? Lek med det konceptet och ni börjar se nya möjligheter flöda in i era liv.

Vi hoppas att detta har hjälpt er på något sätt.

I kärlek och ljus är vi era Änglaguider

Om ni har frågor till Änglarna, inbjuder jag er till att boka er privata sittning(http://www.angelicguides.com/private-sessions) idag!

Mycket Kärlek

Taryn

Copyright © 2012-2016 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://www.Angelic-Guides.com

Översättning: Markku Pärssinen

Du gillar kanske också...