Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, April 13th

 

 et-contact

 

Folks förväntningar ökar allt mer och deras tillförsikt förbättras så mycket att de kommer fram och stöder Ljuset. Sanningen har börjat komma fram och lögnerna och förvrängningarna av fakta accepteras inte lika lätt som tidigare. Folks uppfattningar om vad som pågår avslöjar sanningen, och de har förmågan att urskilja då falsk information cirkuleras. Nu är de förutspådda tiderna här då vad som har gömts kommer att avslöjas, och även om nyheterna i stort sett är kontrollerade av de på den mörka sidan så läcker det ut ibland. Många mörka har avgått då de mörka avslöjas, och det kommer att fortsätta tills att det når en punkt då deras positioner tas över av Varelser av Ljuset. Det håller redan på att ske på liten skala och ofta har det en spridande effekt som leder till att andra som har dolt sitt agerande kommer fram.

Dessa frågor tar tid för att komma fram, men de kommer absolut vid rätt tid. En del Varelser av Ljuset är mitt i vad som händer, men deras röster tystas ofta ned av de som fortfarande gömmer sanningen. Saker och ting förändras dock än snabbare än tidigare och trycket ökar på de som stöder Illuminati. De vet att de har begränsad tid och hade hoppats på att undvika ansvar för deras gärningar. Det finns ingen utväg och de kommer att ställas till svar för sina handlingar, oberoende av hur mycket de försöker undvika den oundvikliga tiden för ansvarighet.

Vad som är förväntat av er då ni går in i den nya Åldern är full förväntan av Upplyftning. Vid det här laget, om ni förbereder er själva för det, så bör ni kunna se hela Mänskligheten som Ett och som era Systrar och Bröder. Med detta sagt så förväntas ni att behandla alla som jämställda och med Universal Lag, och det är inte så svårt som det kanske först förefaller. Det betyder dock att ni måste släppa alla fördomar som ni kanske har mot någon person. Det är vad ni bör sikta på om ni vill föra er vidare från de lägre dimensionerna. Det är det största steget uppåt som ni kan ta, och ni kan göra så om ni verkligen vill.

Kom ihåg att ni till slut kommer att lämna de lägre vibrationerna, då förändringar sker med era sätt och förståelsen av vad spirituell förståelse är. I vilket fall som helst så är det er underliggande önskan att återgå till de högre vibrationerna, för ni kan känna att ert hem är där ni kan leva i fred och inte är begränsade av problem som finns i de lägre vibrationerna. De är naturligtvis en del av era erfarenheter som ni måste resa er upp från, om ni vill utvecklas. Som tidigare har sagts så gick ni med på att sjunka ned till de lägre vibrationerna, och ni försäkrades att när helst ni önskade göra framsteg så skulle ni få hjälp. Tid som ni förstår det är på er sida, men om ni önskar att dra nytta av det kommande slutet på cykeln och möjligheten att stiga upp så behöver ni anstränga er att nå vibrationsnivån som krävs för att göra så.

NI kan förefalla att stå stilla då det gäller er utveckling, men ni gör framsteg hela tiden. Det går kanske lite upp och ned, men framsteg är oundvikliga då ju fler erfarenheter ni uppnår desto större är er förmåga att finna vägen hem. I detta fall är det varifrån ni kom från för att försöka förbättra sina färdigheter att övervinna utmaningarna som ni har fått. När ni till slut återgår till de högre dimensionerna kommer allt att avslöjas för er, då ni har varit begränsade av de lägre vibrationerna och till och med tillfälligt förlorat ert minne. En del av er har en känsla av upplevelser på högre nivåer och ibland ett minne av dem. Detta är ibland ett resultat från era utomkroppsliga erfarenheter under er sömn, även om de flesta själar inte kan föra sådana ting tillbaka till deras vakna sinne.

En del ifrågasätter varför ni behöver genomgå så mycket kaos för att etablera den Nya Åldern. Enkelt sagt så är det resultatet av ett enormt utrensande av det gamla som inte längre tjänar era behov eller ändamål. Många själar tvekar dock att frigöra det som är bekant för dem och om det är deras val så kommer det att bli så. Det betyder dock att de inte kan fortsätta att vara kvar på Jorden då vibrationerna lyfts upp. Så de kommer att vid lämplig tid förflytta sig till en annan ”Jord” där de kan fortsätta med deras valda erfarenheter. De skulle i själva verket inte känna sig hemma på nivåer som är för höga för deras bekvämlighet eller önskan att fortsätta uppleva de lägre dimensionerna. Var säkra på att de fortfarande får all hjälp för att assistera dem att utvecklas i den takt som passar dem. Ni är aldrig ensamma i er önskan att utvecklas och hjälp finns bara en bön borta.

Många utvecklade själar på Jorden är redo att tjäna andra och deras planer har gått framåt såsom nödvändigt, så att då det är tryggt att göra så kan de gå till handling med sina planer. Det betyder att på grund av de konstanta förseningarna så kommer det en ström av välkomna förändringar som snabbt läggs på plats, när det väl sätter igång. Fri energi kommer att åstadkomma så många förändringar inom en relativt kort tid att ni kommer att tappa andan. Stämningen hos folk kommer att gå från förtvivlan till hopp då de ser förändringarna som äger rum och kommer att införas med hjälp från de Galaktiska Krafterna med full fart. Distribution är inget problem alls då ni betänker att ni har enorma kapaciteter att kalla på till ert befogenhet. Storleken på utmaningen att distribuera ny utrustning kommer lätt att hanteras av de som väntar på att tjäna er.

Politiska förändringar är nödvändiga så att rätt personer kommer på plats för att säkra att allt går snabbt och effektivt. Det har förekommit allt för mycket ”tjänst till själv”, då privilegiet att tjäna folket har missbrukats. Personer med rätt inställning och goda intentioner väntar bakom kulisserna och är redo att snabbt bli aktiva. Ni alla är väl kända för precis vad ni är och inget påhittat eller falska påståenden kommer att påverka det. Många av er är dock redo att engagera er själva för att arbeta för det bästa för andra. Var säkra på att era talanger kommer att åkallas då och när de behövs. Folk kommer att ha många frågor när sanningen börjar komma ut och det är då som de som är upplysta kan vara till stor hjälp.

Detta år kommer fortfarande bli ett år att komma ihåg och även om saker och ting inte manifesteras så snabbt som var menat så var säkra på att många saker händer bakom scenen. Det minsta man kan säga är att ni inte kommer att bli besvikna när de av Ljuset väl känner sig tillräckligt säkra för att gå vidare med deras projekt.

Detta meddelande kommer från mitt högre Jag. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och väg mot fullbordan.

I Ljus och Kärlek,

Mike Quinsey

 

 

Website: Tree of the Golden Light

 

Översättning: Per Staffan

 

Du gillar kanske också...