Sananda via John Smallman, 13 augusti

Jesus Sananda

Sananda, 13 augusti 2016

Via John Smallman

Låt medvetenheten om er Enighet med er Fader och Hans oändliga Kärlek för er överskölja er.

 

Det här är inspirerande tider! Om ni undviker er fascination för de traditionella medierna och deras eviga utbud av katastrofer och elände och istället letar efter de Goda Nyheterna, skulle ni bli förvånade över hur mycket som finns därute och bara väntar på att ni ska upptäcka det. Mänskligheten håller att vakna upp! Oavsett vad andra kanske talar om för er – sina åsikter och farhågor – om världens tillstånd så vet ni, djupt inom er att allt flyter på precis så som det var gudomligt planerat.

Ni är inte ensamma, övergivna, förlorade, små och obetydliga varelser på drift i vad som verkar vara ett enormt och oändligt Universum. Ni är Guds älskade barn som för evigt omfamnas av Hans kärleksfulla famn, en famn som ni aldrig har varit separerade från. Och ni vet det! Gå till ert inre och besök ert heliga altare där Hans Kärlekslåga brinner kontinuerligt för att påminna er om att separationen aldrig har inträffat, och för att försiktigt knuffa er tillbaka till full vakenhet.

Att vara vaken och fullt medveten, och att vara fullständigt levande i er Faders Närvaro är att uppleva GLÄDJE! En upplevelse av oändlig och evig GLÄDJE, men som människor i illusionen, i en dröm, kan ni inte föreställa er det.

Att vara människa är att vara obegripligt begränsad. När ni vaknar kommer ni att förstå hur begränsade ni var och varför livet var så svårt för er. Den förvirring och det kaos er hjärna genomgick under hela tiden ni var i mänsklig skepnad, kommer att göra det helt klart varför ni så ofta uppträdde som om allt var ett allvarligt hot mot er överlevnad. Ni kommer att förstå ert skenbara behov av att vidta förebyggande åtgärder för att undvika katastrofer, katastrofer som medierna ständigt riktade er uppmärksamhet på.

Ni kommer också att förstå hur ingenting av det ni upplevde verkligen hände. Som vi har sagt många gånger – ni bara drömmer. Medan en del av dessa drömmar absolut kan vara skrämmande för er, så är de bara drömmar. När ni vaknar kommer de mycket snart att försvinna och glömmas bort; det finns ingen anledning för er att minnas det overkliga.

Människan har upplevt det overkliga i eoner och det har alltid verkat intensivt verkligt eftersom det var er kollektiva avsikt när ni konstruerade den. Kom ihåg att ni är Ett och när Gud skapade er, skapade Han er med allt – all Makt, hela den Kreativa Potentialen och all Kärlek som Han är. Följaktligen var illusionen som ni byggde för att uppleva separation extremt övertygande, en enorm, magnifik och oändlig plats i Universum som ni sedan sänkte er ner till. Väl där och med en så liten och begränsad fysisk form i motsats till den vidsträckta och ofantliga miljö ni kom ifrån, uppstod rädsla.

Ur den rädslan kom ett behov av att ha en beskyddare så ni uppfann gudar, idoler, till vilka ni erbjöd vördnad och offer i hopp om att de skulle skydda er från alla faror som tycktes hota er från alla håll – våldsamt väder, jordbävningar, vulkanutbrott, farliga djur, ändlösa mänskliga konflikter och sjukdomar. Ni gav praktiskt taget bort er Kraft genom att vägra erkänna Den.

Gud är allsmäktig och det var från Honom ni valde att separera för att bevisa att ni inte behövde Honom, och därför valde ni också att dölja eller förneka er Makt. Men ni och Gud är Ett, oskiljbara, och allt som Han ingjöt i er har aldrig lämnat er, det finns ingenstans för det kan ta vägen.

Ert uppvaknande är den process genom vilken ni återtar allt som ni har övergett. Ingenting har förlorats, ni har bara dolt Sanningen om Vilka Ni Är för er själva. Ni går mot uppvaknandet genom att återta det som ni har övergett, er Makt och er Enhet som finns där för er i varje ögonblick, oförändrat. Ni kan återta dem genom att gå till ert inre och erkänna er Enhet med den gudomliga lågan av Guds eviga Kärlek som alltid är närvarande på ert heliga altare.

Ni bekräftar Dem genom att öppna era hjärtan och låta Kärlek strömma in och fylla dem. Men först måste ni släppa era behov av att döma, fördöma, klandra och även era högt värderade känslor av hat, bitterhet och ilska som tillbakavisar och blockerar Kärleken.

Så när vi i de andliga världarna, era kärleksfulla syskon, fortsätter att påminna er, är det viktigt att ni går till ert inre åtminstone en gång om dagen för att vara Ett med Gud och er själva. Släpp er fascination och ert engagemang för illusionen, lugna ert egoistiska sinne eller ignorera det, och låt medvetenheten om er Enhet med er Fader och Hans eviga Kärlek fylla er.

Det är er Vilja och Hans att ni inte bara blir medvetna om er obrytbara kontakt med varandra, utan att ni också upplever Helheten med att vara Ett – den fullständiga och oerhörda Friden av ert naturliga tillstånd.

När ni upplever det kommer ni aldrig att glömma det, och er önskan om att vara kärleksfulla i varje ögonblick av ert jordiska liv i illusionen blir konstant. Ni kommer att känna igen Kristusmedvetandet hos alla ni kommer i kontakt med, istället för att se brister och eventuellt hota andra, en individ som ni är rädda för att lita på, eftersom det kan leda till svek. Ni kommer att inse att svek är en illusion, så er rädsla kommer försvinna.

Så jag säger det ännu en gång: ”Gå till ert inre minst en gång om dagen och upplev Frid i er Faders kärleksfulla famn.” När ni gör det kommer ni att märka att ert dagliga liv flyter på mycket lättare, oavsett vilka problem som dyker upp, och ni kommer att känna er i ett tillstånd av frid i stället för konflikt.

Andra kommer att känna sig dragna till det lugn ni utstrålar och ni kommer att förenas med dem i en känsla av Kristusmedvetande och total acceptans av varandra. Prova det, det fungerar!

Er kärleksfulla broder, Jesus.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...