Jesus via John Smallman, 10 juli, 2020

Jag försäkrar er att det inre arbetet ni gör är mycket effektivt.

Jesus via John Smallman, 10 juli 2020

 

I dessa tider med pågående förvirring och osäkerhet, är det absolut nödvändigt att ni varje dag tar er tid för att göra ert inre arbete. Det är ert inre arbete, oavsett hur privat och individuellt det kan tyckas, som leder mänskligheten fram till dess oundvikliga och länge eftertraktade uppvaknande. Ja, ni har alla dagliga göromål där ni måste ta itu med de frågor som ni ständigt presenteras för när ni lever som människor i kroppar, men ert huvudsakliga arbete är det inre arbetet. Ni har alla ett inre arbete som måste utföras, ett arbete som ni valde att inkarnera för att göra, vid denna tidpunkt i mänsklighetens mest underbara andliga utveckling, och det är livsviktigt att ni gör det.

Det kan mycket väl tyckas som om ert inre arbete är något som bara tjänar er själva, men det är definitivt inte så. När ni har för avsikt varje dag att bara vara kärleksfulla, då gör ni något mycket kraftfullt för uppvaknandet, vilket ni kom hit för att hjälpa till med. Oftast får ni inte så mycket positiv feedback, men jag försäkrar er att det inre arbetet ni gör, är mycket effektivt och hjälper till stort med att föra fram medvetenheten hos många människor, som ännu inte minns att deras livs huvudsakliga syfte är andligt, och att det är orsaken till deras närvaro på Jorden just nu.

Ni är alla andliga varelser skapade av Källan, för att njuta av evigt liv och den oändliga mångfalden av kreativa möjligheter som det tillståndet innebär – för evigt Ett med Källan i en oändlig och konstant förening av Kärlek – ger var och en av er den eviga glädjen i varje stund. Ett glädjefyllt Liv, Verklighet, Kärlek, Enighet för alltid. Valet att uppleva livet som en fysisk varelse i kroppar togs kollektivt, och det var en mycket glädjefylld existens ni upplevde under en kort tid, men i motsats till det gränslösa tillståndet med ren energi, fick ni uppleva det begränsade tillståndet i kroppen och dess fysiska sensationer.

Ursprungligen var det ett väldigt njutbart lekfullt tillstånd, och de begränsningar som infördes var inte otrevliga. Men som oändliga andliga varelser som var vana att leva i det ständiga tillståndet av nu, där allt ni önskade direkt fanns närvarande, blev ni allt mer missnöjda med dessa begränsningar, och under tidens gång blev begränsningarna ett allt större hinder för er glädje. Då glömde ni vilka ni verkligen var, eftersom dessa begränsningar – vilka var en del av reglerna i detta tillstånd innan ni anlände till det – intensifierades och fortsatte att minska era livsalternativ som människor i kroppar.

Plötsligt var livet i kroppar inte längre roligt, och det missnöje ni upplevde tycktes ofta orsakas av andra som inte höll med er, vilket ledde till konflikter och lidande. Under eonerna intensifierades dessa olyckliga tillstånd och ni började döma och skylla varandra för de olyckliga tillstånd som så många av er upplevde. Människor bildade grupper, stammar, kulturella tillhörigheter, med till synes mycket olika perspektiv på hur man bör leva och uppföra sig, vilket ledde till ytterligare oenighet och fler konflikter, och där är ni i dag.

Nu har mänskligheten börjat bli medveten om att dessa splittrade levnadssätt, då andras bedömning varit en viktig del, inte betyder något och är i själva verket ganska oacceptabelt. Många talar och skriver om det nyligen erkända begreppet av att allt hänger ihop, att det inte finns något sådant som separation, eftersom alla för evigt är sammankopplade. Denna insikt gör att människor börjar hedra och respektera skillnaderna mellan raser, nationer, kulturer, hudfärg, etc. – skillnader som under så lång tid separerat er och ställt er mot varandra genom konflikter – och många andra splittringar som har delat er, men nu gläds ni istället över denna charmiga mångkulturella mångfald, som bidrar till livets under.

En av orsakerna till att valet att uppleva livet i kroppar var underhållande och engagerande, var för att ni ville separeras och få olika livserfarenheter, och det är vad som har hänt. Men känslan av separation blev alldeles för intensiv, eftersom skillnaderna ni engagerade er i blev många fler, vilket då ledde till förvirring, missförstånd och rädsla. Då uppstod behovet av att kunna försvara er mot varandra, vilket ledde till ännu mer förvirring och mer våldsamma konflikter.

Slutligen, under de senaste decennierna har det blivit uppenbart för allt fler av er, att om mänskligheten fortsätter på vägen mot konfliktupptrappning, så är det säkert att förstörelse är det mest troliga slutlresultatet, ett resultat som absolut ingen vill ha, eftersom man förstår att det kommer att bli deras barn och barnbarn som kommer att behöva genomgå denna vansinniga erfarenhet. Mänskligheten vaknar upp i den stora klyftan mellan sina tekniska förmågor och det sunda tänkandet – er visdom, eller snarare bristen på den. Till följd av det har enormt många av er bildat grupper, för att be för freden och ha för avsikt att inte delta i konflikter på någon nivå, allt från en mot en till nation mot nation. Dessa grupper – var och en individuellt – har en underbar påverkan, eftersom allt oftare förnuft och mognad (visdom), uttrycks i stunder då latent fientlighet uppstår, vilket tidigare kanske kunde ha lett till konflikt.

Tänk därför på att fokusera er uppmärksamhet på det goda som uppstår överallt, och undvik att engagera er i de många drama som era mediekällor ständigt uppmärksammar er på. Att engagera sig i drama av smärta, lidande och konflikt – både sakliga och fiktiva – sänker er energi och minskar kraften i er kärleksfulla avsikt. Detta betyder inte att ignorera eller vara helt omedveten om det lidande som så många upplever, det innebär bara att ni inte ska rikta er uppmärksamhet dit, och döma det som verkar hända, utan istället skicka kärlek och healing till alla inblandade, och sedan bara kärleksfullt gå vidare i era dagliga liv. När ni känner er kärleksfulla och fridfulla inombords så sträcker sig själva effekten av det utåt från er i alla riktningar, vilket hjälper till med mänsklighetens uppvaknande.

Alla som för närvarande inkarnerat som människor, har satt avsikten innan de tar sin kropp, om att bara vara kärleksfulla. Men det tillstånd av minnesförlust som ni alla kommer till i ögonblicket av fysisk födelse, ledde till djup glömska av intentionen, och därför kommer nu ett stort antal människor att börja minnas – människor som hittills inte haft något minne av sitt andliga arv – som helt köpte tilltron om ​​att livets enda mening i huvudsak var materiell. Denna tro förkastas snabbt nu av ett stort antal människor, eftersom de kärleksfulla puffarna de får från vänner, familjer, nära och kära och deras supportteam i de spirituella områdena, fångar deras uppmärksamhet och ger dem hopp, ett hopp de aldrig tidigare har upplevt. Det finns verkligen ett stort hopp över hela världen och det är helt berättigat, trots den rädsla och det lidande så många genomgår.

Var därför hoppfulla, var kärleksfulla, var glada och vet att Guds magnifika plan för sina älskade barn, rör sig perfekt och snabbt mot det mest underbara fullbordande. Det gäller er alla – det finns INGA undantag – ni är oändligt älskade och omhändertagna varje ögonblick i er eviga existens. Fira det under som är Gud för det är Du, och ni vet på den djupaste nivå inom er, att Alla är En.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

Källa: John Smallman

Översättnng:Maggan

Du gillar kanske också...