Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 13 augusti, 2016

Bild t Michaels text

Brendas Blogg

via Brenda Hoffman

13 augusti, 2016

Kära Ni!

Känslor av kärlek börjar stråla ut från dig, så väl som från andra. Även om du har väntat på ett dylikt skifte, så är denna nya sensation annorlunda än vad du har förväntat dig. För du har förväntat dig en kärlek som du har upplevt i 3D, i stället för den mer globala kärlek som du nu börjar känna och ge ut.

Kanhända det får ditt hjärta att smälta en aning, när du fokuserar på bebisar, både människor och djur. Eller så kan du känna något varmt och kärleksfullt för en annan ras, som du inte tidigare har accepterat. Eller din världssyn håller på att skifta; politiskt, ekonomiskt och miljömässigt. Det spelar ingen roll, för de alla indikerar din nya kärlek.

Vissa av er är bekymrade, för att ni inte känner alla dessa bitar som nyss blev beskrivna. Det är av en anledning. Era hjärtan öppnar sig till att börja med för de bitar som hör till er väg. De övriga bitarna kommer att falla på plats till slut.

Just nu fokuserar du på ditt uppdrag, din utveckling. Om du låtsades vara bekymrad över frågor som du inte bryr dig om, skulle det innebära en återgång till att leva i 3D.

Tillåt dig vara i alla facetter av ditt nya jag – inklusive det som ditt hjärta just nu fokuserar på – din fokus kommer att vidga ut sig med tiden – precis som din fokus just nu är lite av en överraskning för dig.

I 3D-kärleken har din uppmärksamhet dragits till de människor, platser och saker som potentiellt har återgäldat din kärlek, inklusive familj, jobb, hem, samhälle, sport, skola, politiska eller nationella sammanhang.

Vissa av er tvivlar på att det sista påståendet stämmer, för hur skulle ett politiskt sammanhang kunna återgälda er kärlek? Lätt, genom att bevisa att era livsteorier är korrekt, de ger er potentiellt något som ni vill ha, eller så förser de er med en grupp av likasinnade människor. Det stämmer överens med all kärlek som ni har fått uppleva i 3D. I ert sinne handlade det om att ge och ta. Och om ni inte fick allt som ni önskade er, eller som ni tänkte att ni skulle bli försedda med, så drog ni vidare.

Vi har tidigare informerat er om att kärlek är en process som handlar om att dela med sig. Det som ni nu upplever är en motsats till detta koncept, för ni kan inte exakt peka ut vad som delas och vad som upplevs.

Kärlek i 5D är en större upplevelse utan omedelbara belöningar, andra än att få känna känslorna.

Hur är detta koncept förbundet med delandet av kärlek, som beskrevs som viktigt för bara några månader sedan? I 3D är det inte det. Men i 5D tillhandahåller det ett globalt/universellt gestaltande av kärlek, som inte kräver ett omedelbart återgäldande, eftersom upplevelsen utgör ett tillräckligt återgäldande för att man ska fortsätta eller fullborda upplevelsen av att dela med sig.

Om du är ett med dig själv, så behöver du inte din grupp i samhället för att ge dig utmärkelser, för du kan ge dessa utmärkelser till dig själv.

När du befann dig i 3D, fick du belöningar av andra utanför dig själv. Olika former av examen, politiska styrkemätningar och liknande samhällsupplevelser erbjöd dig en vetskap om att du hade rätt, och andra hade fel, var inkompetenta eller kunde beskrivas med ord som beskrev att du, inte de andra, är en vinnare.

Du behöver inte några belöningar utifrån, för du vet att du är fullkomlig precis som du är. De som uppskattar din fullkomlighet kommer att dras till dig. De som inte gör det, eller som är rädda för din fullkomlighet, kommer att vika undan.

Att älska dig själv medför ett större skifte inom din varelse, det är du nu i färd med att uppleva. Ett skifte som omfattar ett självständigt element, som inte är så lätt att uppnå i 3D.

Nu när du börjar känna dig fullkomlig inom dig själv, så har du ett mindre behov av att från andra få beundran, acceptans och rättfärdigande. Du kan älska någon eller något utan att förvänta ett återgäldande. Det räcker för dig att älska dem eller det.

Om du längtar efter ett särskilt hus, för att du ska se bättre ut i andras ögon, så handlar det om 3D-kärlek. Om du längtar efter hemmet för att du skulle ha det bekvämare där, så är det frågan om en 5D-önskan/kärlek.

I 5D har du inget behov av att överglänsa andra. Du skapar helt enkelt det liv som är rätt för dig. I 3D har du ett behov av att skapa något, inklusive romantisk kärlek, som inte bara framtonar dig, utan som är i enlighet med din sociala grupp och samhället .

Kanhända ber du om att få avvika från detta koncept. Men skulle du tillåta dig en romantisk kärlek med någon som är 50 år yngre eller äldre än du, eller av en annan ras eller kultur? Även om du kanske kunde försäkra dig om att det vore fullt möjligt, så skulle du i 3D troligen ifrågasätta visheten i ett sådant förhållande. Inte på grund av individen du älskar, utan på grund av din familj, sociala grupp eller samhället.

Nu gäller det att följa hjärtat i alla frågor, inklusive kärleksrelationer och samhällskontakter. Du gör det för dig och inte för din samhällsgrupp.

Kanhända förstår du inte ännu detta koncept – men du kommer att göra det. För när du skiftar, så skiftar även din kärlek. Från det som andra har godkänt, till det som är rätt för dig.

Du håller på utvecklas till den fullkomliga varelse som du länge har längtat efter – förutan godkännande av någon annan utom dig själv.

Så är det. Amen.

 

 

http://www.LifeTapestryCreations.com If you would like to receive Brenda’s blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog and Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright © 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link:  http://www.LifeTapestryCreations.com

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

You may also like...