Sananda via John Smallman, 14 maj, 2018

Sananda

via John Smallman

14 maj, 2018

”Varenda människa har sin egen direkta förbindelse med Källan genom den Helige Anden”

Mänsklighetens framskridande längs vägen mot uppvaknandet rör sig snabbt framåt och bevis på detta förekommer över hela världen, i och med att alltfler av er dagligen har avsikten att enbart vara kärleksfulla oberoende av vad som än dyker upp. Detta är den mest kraftfulla avsikt som ni kan ha och när ni gör det får ni i enormt hög grad hjälp av de osynliga som kärleksfullt vakar över er och som stöttar er i varje stund av er existens på Jorden. Ni är aldrig ensamma, ni blir ständigt helt och hållet stöttade, i och med att ni följer de vägar till uppvaknandet som ni lade ut för er själva innan ni inkarnerade. Som ett direkt resultat är er framgång gudomligt försäkrad. Brytpunkten för mänsklighetens uppvaknande har i själva verket redan passerats och många av er kan nu känna att detta är ett faktum.

Fortsätt ha er avsikt varje dag. Den bästa tiden för detta är när ni gör ert dagliga besök till er heliga inre helgedom och öppnar era hjärtan för att låta Kärleken omfamna er för att fylla er med frid, barmhärtighet för alla som lider, samt även för att strömma ut i en riklig ström av healing som kommer att påverka och lyfta upp alla som för närvarande har inkarnerat som människor, för att hjälpa till med uppvaknandet. Därtill, vid alla tidpunkter som ni tänker eller observerar att ni har lämnat er avsikt ogjord, eller har glömt bort att uttala den, så återställ den då i det ögonblicket. Ni utför ett underbart arbete, fastän ni är omedvetna om det, för det är er livsväg.

Det förekommer inga misstag eller sammanträffanden, allting som uppstår är en del av uppvaknandeprocessen, till och med de skenbart mest katastrofala händelser vilka utan anledning förefaller drabba människor och det verkar inte vara vettigt för er människor med era mycket begränsade förmågor att förstå den stora bilden. Ni är alla innerligt älskade och hedrade för vad ni utför, för att väcka upp varandra på de mest kärleksfulla och effektiva sätt som är möjliga. Ha tillit till er intuition, ert inre vetande, sålunda tillåtande hela kraften i er obrytbara förbindelse med Källan för att den fritt och översvallande ska få strömma genom er, för detta är vad ni lade upp som er livslånga avsikt inför er inkarnation.

Ni befinner er här – i denna stund på Jorden – för att vakna upp och skapa ett tillstånd av Paradis. Detta har alltid varit er plan, för ni ville få en fysisk omgivning i vilken ni kunde få njuta och frodas i upplevelsen av att vistas i en kropp och att få bruka de sinnen som den mänskliga kroppen tillhandahåller. Den har långt fler sinnen än vad ni för närvarande är medvetna om och ni kommer att upptäcka dem när ni vaknar upp och märker att era mänskliga kroppar inte tillnärmelsevis är så begränsade som de för närvarande verkar vara. Begränsningen ägde rum, för ni valde att göra ett försök med att leva separerade från Källan, vilket naturligtvis är omöjligt, men genom att omfamna avsikten att få uppleva detta overkliga tillstånd planerade ni för er själva att få uppleva extrem begränsning och det är vad som skedde. Att vistas i en mänsklig kropp borde vara glädjefyllt, spännande, intrigerande och inspirerande, men de begränsningar som uppstod som ett resultat av ert försök att vara separata, oberoende, ensamma, har förhindrat detta från att vara fallet.

Era kroppar, obegränsade i bemärkelsen av separation, har förmågan att leva i oändlighet, i perfekt hälsa och när ni vaknar upp så kommer ni att ha förmågan och valet att återställa detta tillstånd och stanna kvar i er kropp för så lång tid som ni väljer, eller så väljer ni att lämna ifrån er den mänskliga kroppen och återgå till en existens som en ren själ utan kropp. Vissa av er kommer med all sannolikhet att ha fått nog av det jordiska livet som människa, medan andra mycket gärna önskar leva långa och fruktsamma liv med att få uppleva människokroppens underbara kreativa möjligheter till fullo. När ni vaknar upp kommer samtliga möjliga valmöjligheter finnas tillgängliga för er, men att göra ett specifikt val utifrån de många underbara val som finns tillgängliga kommer inte att begränsa er på något sätt, för ni kommer att om och om igen kunna välja utifrån obegränsade alternativ och använda er av era Gudagivna kreativa talanger och möjligheter på alla sätt som tilltalar er.

Ni skapades som perfekta och obegränsade varelser i likhet med Källan, er himmelska Moder/Fader/Gud, och den gudomliga avsikten var för er att fortsätta lägga till er egen personliga signatur till Skapelsen så att den oändligt skulle fortgå och erbjuda glädje i ett oändligt och harmoniskt överflöd för samtliga. De kreativa möjligheter som finns tillgängliga för er är helt enkelt gränslösa, vilket även den ständiga och mest kraftfulla gudomliga avsikten innebär, något som även tillhör er.

Alla människor är medvetna om att allting inte står rätt till, att något mycket betydelsefullt saknas i deras liv och inte bara på grund av mänsklig smärta och det lidande som beror på de många orsaker som dyker upp i deras liv. Många har ingen aning om vad det skulle kunna innebära och de spenderar sina liv med att söka efter vad de inte vet på myriader sätt – fysiska, emotionella, psykologiska, intuitiva och intellektuella försök – som aldrig tillfredsställer dem och som aldrig kan tillfredsställa dem. Andra har blivit, eller håller på att bli medvetna om att det med all säkerhet finns något slags andligt syfte med livet och sedan ägnar de mycket tid med att söka efter vägledning och riktning från mentorer, vilka som för dem verkar vara mer andligt avancerade än vad de själva är, eller från religiösa ledare och guruer.

Men varje enskild människa har sin egen direkta förbindelse med Källan genom den Helige Anden och genom sina favorit-helgon, änglar, eller guider i de andliga rikena. För det mesta, när en person är oförmögen att ta kontakt med dem som befinner sig i de andliga rikena på vilka de kallar, så beror det på att de känner sig ovärdiga till att ta kontakt eller bli hörda. Nåväl, denna känsla är egot som försöker upprätthålla sin känsla av individualitet, av separation, för det tror att ifall kontakten upprättas så kommer dess makt över personen att gå förlorad. Egot lever i rädsla och gör sitt bästa för att hålla en person i detta tillstånd för då är man distraherad och rädd, på grund av det oändliga flödet av tankar om vad man borde eller inte borde göra, och man kan därför inte höra den stilla kärleksfulla rösten som bor inombords och som bara önskar hjälpa och stötta en.

I den moderna världen har det blivit välkänt att alltför mycket tänkande i en oändlig och upprepad ögla är stressfyllt och utmattande, samt att meditation, som en gång i tiden enbart sågs som ett andligt utövande, nu är en högt rekommenderad form av stresshantering. I den formen används den i grunden för att stilla sinnet och låta en person slappna av och släppa taget om de bekymmer och orosmoment som överväldigar en under en kort tidsperiod. Det krävs en avsevärd mängd övning innan sinnet snabbt och lätt kan stillas ner, men de positiva effekterna av att göra så är enorma för era mänskliga kroppar.

Något som kan vara ytterst gynnsamt när ni sätter er för att börja ert meditationsutövande, är att uttala avsikten att ta kontakt med och tydligt få höra vägledningen från ert stöttande team i de andliga rikena. Slappna bara sedan av in till det stilla utrymme som dyker upp under er meditation och lyssna. Vissa gynnsamma tankar eller idéer som ni omedelbart uppmärksammar är inte ert eget hjärntjatter som strömmar in. Vi i de andliga rikena finns ständigt med er och vi längtar efter att ni ska lyssna till oss så att ni ska kunna gagnas av vår kärleksfulla vägledning och vårt stöd. Så håll ut i ert meditationsutövande även fast det tidvis eller till en början förefaller vara totalt ineffektivt. Er uthållighet kommer att ge resultat och en känsla av frid och trygghet kommer att omfamna er och när ni känner den kärlek som vi i varje stund erbjuder er, så kommer varje känsla av värdelöshet eller ovärdighet som ni har upplevt, att börja upplösas. Ni kommer att komma fram till ett tillstånd av självacceptans, en acceptans om att ni i sanning är en älskad och väsentlig del av Källan, det oändliga Kärleksfält som är Allt Som Existerar och sålunda upptäcker ni och ärar ni er sanna natur i egenskap av Ett med Källan.

Er Kärleksfulle Broder, Jesus

 
Sananda via John Smallman, May 14th, 2018 – Sananda

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...