Sananda via John Smallman, 28 november 2017

Sananda via John Smallman, 28 november 2017

Som skapare är era förmågor obegränsade.

28 november 2017 av John Smallman

 

När mänsklighetens uppvaknande fortsätter att accelerera, så vet att det inte går att hejda. Kollektivet har valt och beslutat att väckas, och den avsikten fortsätter att intensifieras. Det finns tecken på det överallt, men samtidigt uppstår mycket som inte är i total anpassning till Kärlek, och det kommer fram bara för att uppmärksammas, erkännas och släppas. Era egna individuella dagliga besök i er inre heliga helgedom, för att öppna era hjärtan helt och hållet till Kärleken som finns där, hjälper stort i intensifieringen, och är en viktig del av den.

När ni går inom er för att kommunicera med kärlek, genom att öppna era hjärtan till den, hjälper ni till på det mest effektiva sättet i processen för uppvaknande, och det är därför ni inkarnerade som människor vid denna tid i den evolutionära cykeln. Processen för uppvaknandet startade i samma ögonblick som ni valde att uppleva separationen, och fullbordades i ett nu-ögonblick på samma sätt, eftersom Gud, Källan, Kärleken, inte ville att ni skulle lida ett enda ögonblick till. Ändå valde ni att spela era spel i illusionen, där tiden har stor betydelse, och det verkar som om det pågått under eoner. – Det ”eviga nu-ögonblicket” och ”tid”, vilken paradox det blir för er!

Att vakna är att frigöra er själva från illusionen, genom att släppa allt som inte är perfekt anpassat till kärlek – och lägga tillbaka alla bitar och redskap som ni spelat med i lådan, och göra er av med dem, eftersom de inte längre tjänar er. Spelet av separation handlar om att förneka Kärleken och bevisa för er själva genom tillintetgörelse, att ni inte behöver den, men ni kan förstås inte förstöra det oförstörbara. Så det pågår fortfarande ett spel, med ett smärtsamt och orealistiskt tillstånd, där ni använder fördömande, skuld, bitterhet, hat, konflikt och, naturligtvis, rädsla, den bakomliggande aspekten av alla tillstånd som motverkar Kärlek.

Eftersom Kärleken är mild och oändligt kraftfull, den bara är, och allt som inte är i anpassning till den, kommer bara att lösas upp i dess varma omfamning och bli Ett med den. Det finns BARA KÄRLEK! Det finns inget bortom, utanför eller någon annanstans. Därför kommer separationsspelet att upphöra, liksom tiden, och då kommer friden, glädjen och den fullständiga tillfredsställelsen som är ert naturliga tillstånd, att fylla er medvetenhet och er kreativa potential kommer att blomstra, på sätt så som ni inte ens kan föreställa er.

Gud är Kärlek och Kärlek är ALLT. Som Guds barn är ni oändligt kreativa, eftersom Han gav er alla Sina färdigheter och förmågor då ni skapades, och följaktligen är ni också skapare. Som skapare är era förmågor obegränsade, men som människor spelar ni spelet av separation, där ni finner er allvarligt begränsade, eftersom det är separationens natur.

Men separationen är overklig, ett spel där ni har förkastat de färdigheter och förmågor ni begåvades med i skapelsens ögonblick, som Ett med Gud. Konsekvensen blir att när ni försöker klara er själva, avskilda från Källan, så upplever ni er som små och obetydliga varelser, i en hotfull och osäker omgivning. Där ni måste arbeta hårt för att kunna överleva, och hur mycket ni än kämpar, verkar ni aldrig få de saker ni anser nödvändiga, och livet blir en konstant kamp.

Det behöver inte vara så, för inom er bor Kärleken. Ni är dess eviga Hem och det är Ert. När ni öppnar era hjärtan för den, och låter den flöda fritt och kontinuerligt, kommer ert lidande att minskas. Det kan fortfarande kännas smärtsamt, men det varma flödet av Kärlek som ni tillåter komma, får er att acceptera allt som uppstår och bli medvetna om att ni är där ni valde att vara, och upplever det ni valde att uppleva, och av den medvetenheten blir lidandet mindre intensivt.

Lidandet uppstår när ni fokuserar på att döma och lägga skulden på de ni tycker har skadat eller förolämpat er. När ni förstår att de som har gjort fel själva lider intensivt, då kan ni tillåta er att känna medkänsla för dem, och det kommer då att minska ert eget lidande.

Att göra så visar Kärlek i handling, även om ni gör det i tysthet. Kärlek genom handling healar, tröstar och lyfter, och den finns alltid inom er och väntar på att ni ska acceptera och bekräftar den. Det är ert Hem, er viloplats, ett ställe inombords där ni kan dra er tillbaka och få den styrka och det mod ni söker, för att fortsätta följa er mänskliga livsväg, och veta att den kommer att leda er till ögonblicket av uppvaknande, samtidigt som ni hjälper andra att förflytta sig mot sina.

Det finns bara Kärlek, och hela mänskligheten rör sig positivt och kraftfullt mot att komma ihåg det, och veta att det i sanning är deras natur. Ni blockerar den från er medvetenhet genom att hålla fast vid att vara missunnsamma, arga, fördömande, självrättfärdigande och bittra mot andra, och tycka livet är orättvist. När ni väljer att släppa det och förkastar dessa känslor, kan Kärleken fylla era hjärtan och ger er lugn och tillfredsställelse, även i situationer som tidigare var skrämmande eller gjorde er rasande. Kärlek är alltid svaret på alla problem och smärtsamma situationer. Kärleken attackerar eller försvarar sig inte, eftersom det inte finns något som hotar den, för det finns inget annat. Den är Modern/Fadern/Gud, Källan, Allt Som Är och Ni, även om ni som små människor, inte upplever det så.

Gå inom er varje dag, öppna era hjärtan till Kärleken som bor där, känn det varma mottagandet av er, precis som ni är med alla era fel och brister, och vet att ni är evigt trygga i Hemmet med Närvaron av den Ende. Ni har bara tillfälligt glömt den gudomliga och oföränderliga sanningen.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...