Sananda via John Smallman, 14 september

Sananda, 14 september 2015

Via John Smallman

Kärleken är alltid lika närvarande som luften ni andas

 

Vi är alla Ett, det finns ingen separation. Djupt inom er vet ni det, och vi i de andliga världarna har regelbundet påmint er om det under en ganska lång tid. Moderna fysiker vet det men vill inte lägga fram det riktigt så enkelt, eftersom det skulle framstå som att fysikerna har upptäckt Guds existens och därför förväntas bli troende. Det är något de flesta av dem ännu inte är beredda att medge.

Bevisen är tydliga, mycket tydliga, men dessa fysiker fokuserar på ”mycket viktigare frågor”, de söker fortfarande efter den minsta och mest fundamentala partikeln i Universum via Large Hadron Collider (världens största partikelacceleratoranläggning. Ö.a) i Genéve, och ändå är Verkligheten oändligt stor! Under tiden håller de sina andliga tankar för sig själva och blir på så sätt lämnade ifred.

Men det mänskliga kollektivet ligger långt före spelet här, eftersom så många böcker, artiklar och dokument obestridligt har visat att människan är långt, långt mer än kemiska reaktioner och elektromagnetiska impulser i hjärnan. Själens realitet har demonstrerats gång på gång, och bara de som väljer att förneka sanningen om det här, vägrar att erkänna det.

Förnekelse används därför att sanningen är skrämmande för många, och den gör det möjligt för dem att avfärda det andliga som ett önsketänkande av dem som är rädda för döden, medan de själva upprätthåller en attityd av nonchalans om den chockerande knappheten och skenbara bristen på mening med ett individuellt mänskligt liv.

Men naturligtvis upphör aldrig livet, det är evigt som ni så väl vet och det illusoriska tillstånd som ni upplever som människor på Jorden är bara en kort dröm eller mardröm, som ni snart kommer att vakna ur. Tecken på mänsklighetens uppvaknande är tydliga över hela världen när kärlek, tak över huvudet, mat och hjälp till boende erbjuds om och om igen till flyktingar som flyr från förtryckarregimer och krigsområden. Ja, mänskligheten är absolut mycket nära ett uppvaknande och inget och ingen kan förhindra att det händer.

Ni, ljusarbetare och ljushållare som läser det här och andra kanaliserade meddelanden från de andliga världarna, vet absolut detta och gör ett viktigt arbete för att föra ut det. Och det arbetet är helt enkelt er ständiga intention att vara kärleksfulla i varje ögonblick av era liv. Den flod av Kärlek som ni skapar är som Verkligheten, ENORM!

När tvivel uppstår som ett resultat av, till exempel, nyhetsrapporter om oacceptabelt lidande för många på grund av krig och andra grymheter, eller på grund av extremt väder, brand, jordbävning eller vulkanutbrott, påminn då er själva om det arbete ni gör och dess ofrånkomliga framgång. Förstärk er avsikt att skicka kärlek till alla som är i nöd på er vackra planet, därför att det är det mest kraftfulla och effektiva ni kan göra, och det är det mest kraftfulla eftersom det är Guds Vilja som sätts i rörelse av er alla.

Som jag tidigare sa; Alla är Ett. Att hjälpa andra är att hjälpa sig själv. Men illusionen, jaget, hävdar å det bestämdaste att ta hand om sig själv på bekostnad av andra är det enda vettiga sättet att leva och kanske erbjuda en viss medkänsla och barmhärtighet för andra, om det inte inkräktar för mycket på ens egna begränsade resurser. Resonemanget bakom den attityden, frånsett en stark tro på illusionens verklighet, är rädslan för otillräcklighet och den efterföljande bristen på Kärlek som kan upplevas i det tillståndet.

Som ni så ofta har fått höra finns det bara Kärlek, eftersom Gud är Kärlek, och allt som existerar finns i Gud, som är den oändligt enorma Verkligheten, energifältet från vilket allt liv kommer – Källan. Så varje kännande varelse är densamma som Gud, precis som varje individuell vattendroppe, var som helst på planeten, är identisk med alla floder, sjöar och hav tillsammans. Det finns ingen skillnad mellan dem.

Naturligtvis har planetens vatten blivit allvarligt förorenat på många platser, men det är fortfarande vatten, ungefär som mänsklighetens attityder har förorenats av dess uppenbara separation från Källan. Som väktare av Jorden är mänskligheten ansvarig för att städa upp den skada den har orsakat, och återställa planeten till dess naturliga tillstånd. Fler och fler av er börjar bli medvetna om detta seriösa ansvar och vidtar åtgärder för att göra det. Det är Kärlek i handling.

Kärlek, ert naturliga tillstånd, kan inte tyglas men den har dolts eller förnekats och sedan glömts bort, på grund av ert val att uppleva separation från Gud och därmed från varandra. När Kärleken är frånvarande uppstår stor rädsla och fred är omöjlig antingen mellan individer eller mellan nationer.

Psykologin har nyligen gjort framsteg med att börja förstå de fundamentalt viktiga icke-psykologiska behoven hos människan, och lärt sig att självrespekt och självacceptans är viktiga aspekter hos en välbalanserad och frisk individ. Med andra ord, att älska sig själv är viktigt för god hälsa. När en individ verkligen älskar sig själv flödar kärleken utåt och omfamnar allt liv, och det är er väg till uppvaknandet.

Psykologi är egentligen bara att följa med bakom den pågående mänskliga uppvakningsprocessen och observera dess effekt. Ja, det kan vara till stor hjälp för dem som har fastnat i rädsla, motvilja och självförakt att hjälpa dem att förstå att dessa djupt inrotade föreställningar är fullständigt obefogade, och sedan hjälpa dem att förstå att de förtjänar att älskas och har rätt att älska. Men det är på grund av den ständigt ökande intensiteten i Kärlekstsunamin som gör att mänskligheten går fortare framåt mot sitt mest ärorika ögonblick av ett uppvaknande.

Kärleken är alltid lika närvarande som luften ni andas, men ni har alla valet att antingen acceptera eller förkasta Den. Antalet som nu öppet accepterar och faktiskt omfattar Den ökar dagligen, vilket för mänskligheten till den kritiska punkten, den punkt vid vilken kollektivet – som redan har valt att vakna – minns det valet och släpper sitt grepp om illusionen. Det är nästan som någon som håller på att drunkna därför att de håller fast vid någon tung artefakt de innerligt uppskattar och har burit med sig från ett sjunkande skepp, plötsligt släpper taget om den eftersom de inte längre kan andas.

När de är befriade från bördan flyter de snabbt upp till ytan och fyller sina lungor med välbehövlig luft. Då går det äntligen upp för dem att endast livet har ett bestående värde. Gläd er därför i vetskapen om att den livskraft som driver ert mänskliga fordon är Kärlek och att Den är evig och aldrig kan släckas!

Er kärleksfulla broder, Jesus.

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...