Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 14 september

Brendas blogg

Via Brenda Hoffmann

14 september, 2015

Kära Ni!

Energierna som under hela september månad bryter fram på jorden, kommer att hjälpa dig att skapa drömmen som ska tillgodose trygghet inom din nya varelse. Kanske ett förhållande, ett nytt hem eller en inkomstkälla. Det spelar ingen roll. En ”trygghetsfilt” är inte heller bättre än en annan. Det är främst vad ditt inre har fokuserat på under en tid, som för dig visar att du är en ny kreativ varelse i den nya världen.

Kanske du undrar om du bara hittar på denna övergång så att du kan skapa kaos inombords – så att du ska få känna upphetsningen i något nytt och obeprövat – så att du ska ha något att drömma om, något annat än ditt vanliga 3D jordiska liv? Naturligtvis är detta inte sant.

Även om du nu ändå är en ny varelse i en ny värld, så visar sig inte dina yttre världsindikatorer det tydligt för dig. Du funderar ofta på din mentala hälsa, dina övertygelser och också din fysiska, emotionella och andliga tillvaro. Är denna övergång i enlighet med dina 3D-övertygelser om att få vänta på att få dina belöningar OM du har varit en snäll flicka eller pojke?

Det är dags att skapa någonting i din yttre värld som för dig ska bekräfta att du är en ny person i en ny värld. Och när du gör det, kommer detta något nya att diskuteras bland dina vänner och i din familj när de undrar över hur du med så liten ansträngning kunde uppnå något så synbart omöjligt.

Några av er kommer att tro att sådana under beror på enbart tur. Men när fler och fler av er skapar era drömmars trygghetsfiltar, så kommer andra att bli uppmärksamma och följa ert – hittills – ovanliga koncept när de också börjar slå om till glädje.

Ni kan inte längre skjuta upp ert skapande, er yttre glädje, för tiden går.

Ni har länge hört att tiden är irrelevant i den Nya jorden, för era nya jag. Det är i viss mån sant. Men ni är redo – mer än redo – att belönas för era stora ansträngningar, era mästarscout-färdigheter, som gav få belöningar och mycken smärta. Samtidigt sporrar inte er brist på yttre belöningar intresset hos dem som följer er eller som försöker följa er till den Nya Jorden.

Jorden har utvecklats och fler och fler känner sig obekväma i sina 3D-kroppar. Men de som följer har inte riktningen, kartan som ni i eoner har hållit inom ert inre.

Om ni önskar kalla er jordänglar, så går det utmärkt.

De som är helt intrasslade i det jordiska planet utan att ha de starka inre budskap som ni har burit under era eoner på jorden, kan inte höra sirenernas sång av glädje. Det är dags för er att för er själva och andra bevisa att ni verkligen är jordänglar och att alla varelser på jorden är gudar och gudinnor.

Religionsläror har alltid fångat någras hjärtan och sinnen. Men det är inte läge för några att skifta bortom 3D. Detta är tiden då alla ska skifta bortom 3D eller lämna jorden och tillhandahålla stöd från etern. För det är nu som ni kan säga att tiden är inne!

Tillräckligt många har vaknat för att uppvisa de fysiska möjligheterna så att andra kan göra detsamma.

Men vissa kommer inte längre att tro på er än vad de trodde på specifika religionsdogmer, om ni inte kan uppvisa er skapelse – trygghetsfilten. Det är därför som energierna som nu faller på jorden och under de följande veckorna ska ge er stöd och trygghet för att ni ska våga skapa utanför er ruta av 3D -möjligheter.

Vilken är din dröm precis i detta ögonblick? Vilken är större än alla andra drömmar? Fastän de flesta av er har fler än en dröm, så finns det en som fortsätter att peka på dina möjligheter, en som känns så rätt. Denna dröm är inte liten – som en blyertspenna eller en parkeringsplats. Det är något som inte borde vara möjligt. Någonting som du kan betrakta med förundran och sedan kan du fnissa och skratta när den blir din.

Nu är tiden här som du har väntat på under hela denna övergång. Högst troligt är denna dröm om din trygghetsfilt något som du föreställde dig redan innan du transformerades – den finns inom dina 3D- koncept och i din vokabulär.

Efter att du har skapat detta stycke, kommer du att förflytta dig till mer abstrakta skapelser. Inte för att du inte skulle klara det nu, utan för att du behöver din länge efterlängtade trygghetsfilt för att du för dig själv och andra ska kunna bevisa att denna övergång är verklig.

Tror du att andra skulle strömma mot sina nya varelser om du med stor glädje förkunnade att du har rest till andra planeter eller tider? Om de som är i 3D ställdes inför sådana koncept, innan de hade fått bevis på mer uppenbara skapelser, så skulle man verkligen börja i galen ända.

Du har alltid vetat att denna övergång skulle komma att inträffa, för du har varit en del av alla större jordiska övergångar i olika former.

Din roll är nu att skapa din trygghetsfilt så att andra utan tvekan kan veta att någonting håller på att ske och som de kan vara en del av.

För första gången, uppvisas era jordängla-förmågor en masse. Inte bara en eller två entiteter per eon som ni har gjort i eoner.

Den Nya Jorden och ni i era nya jag har anlänt för att locka andra att ta del av denna glädje. Därför kommer ni att skapa era egna stycken av era trygghetsfiltar före slutet av 2015 eller före det. Så är det. Amen.

Copyright © 2009-2015, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link:  http://www.LifeTapestryCreations.com

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...