Sananda via John Smallman, 14:e mars, 2017

Länk till: God never judges you but only and always loves you infinitely.

Gud dömer er aldrig, utan älskar er alltid och oändligt.

14:e mars, 2017 av John Smallman

 

Länk till:Jesus Audio Blog for Tuesday March 14th

Detta är ett avgörande ögonblick i mänsklighetens historia. Enorma förändringar pågår när era inställningar och övertygelser utsätts för omfattande rensningar, frisättningar, omtolkningar och förnyelser inför ert förestående uppvaknande. Det är nära i tiden, och det kaos och de konflikter som fyller era nyhetskanaler, är mycket tydliga indikationer på detta. Det finns många öppna hjärtan och kärleksfulla människor, som utför stort arbete över hela världen, för att hjälpa till med de problemen som uppstår, till synes utan orsak. Ingenting händer någonsin, utan att ha gått med på det, eller utan tillstånd. På Jorden verkar det ofta inte så, men det är bara för att medvetenheten om er sanna natur är så djupt begravd, att ni inte kan få tillgång till kunskapen, eller minnet av det ni inkarnerade för att göra. Det känns mycket förvirrande för er, när ni går igenom “er själs mörka natt” och ni känner er vilsna, ensamma och övergivna.

Naturligtvis är ni inte vilsna, ensamma eller övergivna, men ni släpper ert skruvstädsliknande grepp om den skenbara verklighetens illusion, och den otillräckliga känslan av samhörighet som den gav er. Ni har valt att väckas upp till Verkligheten, och för att det ska kunna ske, måste ni släppa greppet om illusionens overklighet, och när ni gör det så verkar det som om ni förlorar allt. Men “allt” ni förlorar i den processen är inget. Det är bara en drömliknande känsla av tillståndet, gemenskapen och syftet som ni byggt upp inom i illusionen, för att ge er en känsla av mening eller soliditet. Det ni gör är att släppa greppet om overkligheten, vilket möjliggör att den ska kunna försvinna, eller lösas upp.

Det är lite som att jobba i mörker med en ficklampa för att reparera något, och bara kunna se tillräckligt bra för att göra det som är nödvändigt, när plötsligt ett strålande ljus från solen flödar in till platsen, och bländar er så att ni inte kan se det ni håller på med. Om ni då bara slappnar av i era ögon så kommer de att anpassas, och ni kommer sedan att se mycket bättre och kan slutföra arbetet snabbt och enkelt.

“Själens mörka natt” är lite liknande, bara mörkare, men ni kommer att kunna gå igenom det, om ni istället för att fly till bedövande droger, alkohol eller sömn, förblir medvetna och tillåter mörkret att komma till rummet, för att utvecklas och fylla det, vilket det mycket väl kan göra. Men det rummet, vilket är ni, kommer sedan att expandera enormt, och mörkret blir så utspritt, så svagt, och så ofarligt att det evaporerar, och det strålande Ljuset av Guds Kärlek, som ni alltid finns i av Ett, fyller sedan ert rum, och omger och omfamnar er så kraftfullt, att ni inte kan förbli omedvetna om det, ni ser det, och med den fantastiska glädjen ni inte minns, återvänder den kärleksfulla omfamningen.

Ni är alla gudomliga skapelser av Gud, Som är Kärlek, och Kärleken är oändlig med dess gåvor, som delas ut, och expanderar av sig själv till hela skapelsen. Illusionen har varit ett litet begränsat utrymme, där Guds Son valde att dölja, och tillfälligt kopplade bort sig från Sin Gudomliga Källa – Enigheten som är Gud, Källan, Skapelsen, Allt Som Är, Fadern /Modern /Gud, Universum, Högsta Intelligensen, Oändliga Visdomen, ni kan faktiskt använda vilket ord ni individuellt och personligen känner er mest bekväma med. Gud älskar er ovillkorligt, och kommer att svara på vilket som helst av namnen ni väljer att använda, han kan inte bli förolämpad av er eller av någon annan, eftersom förolämpning tillhör illusionen, och är totalt overkligt.

Ni har allt, men i livet som människor kände ni er ibland förolämpade. Varför? För som människor är ni i ett mycket begränsat medvetandetillstånd, och känner er oälskade, vilsna och övergivna eftersom ni valde att stänga ner er medvetenhet och er oförstörbara anslutning till den gudomliga Källan. När ni var ovetande om vilka ni verkligen är, verkade det som om ni var separerade och vilsna, och utvecklade då en intensiv rädsla i den overkliga miljön, som övertygade er om att Gud var missnöjd med er. Det var Han inte.

Ni var missnöjda med er själva, väldigt missnöjda, eftersom er rädsla var så intensiv, och då den kändes omöjlig att bära, projicerade ni den på andra, men då speglades den tillbaka till er med samma känsla av otillräcklighet, i samma former av dömande och ogillande, som ni hade projicerat på andra. Dömande av andra, är ert sätt att kunna fly undan självfördömande, och ju intensivare er egen känsla av otillräcklighet och värdelöshet verkade bli i ögonen på den imaginära gud, ni uppfann som en auktoritet, desto intensivare och obevekligare blir ert dömande av andra.

Vägen ut ur denna till synes icke-vinnande situationen är att acceptera er själva totalt, medan ni släpper allt negativt självfördömande. Som människor är ni synnerligen begränsade i visdom och intelligens, och därför går det inte att undvika att göra fel. I stället för att fördöma er själva, och kanske till och med förneka att det ni gjort, lär er av det och förlåt er på ett kärleksfullt sätt, eftersom det lärt er något. Desto mer ni accepterar era brister och fel, så kommer ni verkligen att upptäcka att Gud aldrig dömer er utan istället älskar er oändligt, desto lättare kommer ni att kunna acceptera och förlåta er själva som Guds älskade barn. Och när ni accepterar er själva, accepterar ni också andra med alla sina fel och brister, och ni kommer att se dem som reflektioner av er själva, och också som de oändligt älskade Guds barn.

Ni är alla, varje människa, Ett med Gud, trots att ni som människor har mycket svårt att förstå och acceptera det. Men, eftersom Gud är ALLT SOM FINNS, så måste det vara sant. Så tillåt er själva att veta det, eftersom ni helt säkert vet det inom den djupaste nivån av er varelse, och var i frid. När ni är i frid, expanderar era energifält och blomstringen väller in Kärlek i varje människas hjärta, som är öppet för att ta emot den. Ni inkarnerade nu vid denna tid för att utföra detta arbete, och när ni gör det, växer och stärker er tillfredsställelse i livet.

Att gå igenom själens mörka natt, tar er till ett tillstånd där era tvivel försvinner och ni känner Guds kärlek till er dagligen. Inte hela tiden ännu, eftersom illusionen distraherar er, men när ni varje dag besöker ert heliga altare, omfamnar kärleken er och ni känner det. Ni behöver göra det varje dag, så att ni kan utföra det ni kom för att göra, så att ni inte dras ned i tvivel angående ert oändliga värde, som ett Guds barn, för ni är viktiga delar i den gudomliga planen för att uppväcka mänskligheten. Dessa tvivel kan vara mycket störande, och så snart de uppstår, uppmana era anhängare i de andliga världarna, att hjälpa er att frigöra dem. Ni har dem, men de förslavar eller snärjer er inte, de är bara resultat av era egna negativa självfördömanden.

Be om att lära känna er själva som Gud känner er, och gläds åt den upplevelse som kommer för att bekräfta att ni är, och alltid kommer att vara, en oändligt älskad och oskiljaktig del av Källan, Allt Som Finns. Ni är Ett, ni är Kärlek, det kan aldrig förändras, och er ökade medvetenhet om denna gudomliga sanning, löser upp era onödiga tvivel på er själva.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

Översättning: Margareta Jonåker www.st-germain-se

You may also like...