Sananda via Ann Dahlberg, April 2019

                                  

Sananda

April 2019

Kanal Ann Dahlberg

Jag är Jesus och jag går med Er nu kära människor på Jorden. Det är en viktig tid nu för Jorden och för er. Nya konstellationer vittnar om en ny vakenhet och en större förmåga att se. Se vad som är viktigt för Jorden och er själva. Se med nya ögon på er broder eller syster. Ögon som ser er broder eller er syster för första gången trots att du kanske känt dem hela ditt liv. En ny vaksamhet och en ny förståelse har växt fram inom er själva. Nyfikenheten på vad detta kan betyda stimulerar er att se lite extra på saker och ting runt omkring er.

Har något förändrats eller är det bara jag som ser annorlunda på allt just nu?

Är det så att du ser annolunda på tillvaron runt omkring dig, så ändras tillvaron efter din syn. Allting blir annorlunda när man skiftar sin varseblivning. Hur den skiftar beror på vilket sinne ni använder. Använder ni er av hjärtsinnet så får allt en ljusare ton, men om det är egosinnet så blir det genast lite gråare. Du förstår vilket sinne du använder beroende på om det känns lätt och ljust eller grått och tungt. Även egosinnet kan vara lite ljust ibland, men då finns det alltid något villkor med som det är bäst att du gör. Hjärtsinnet är lättare och friare och du känner inte dig bunden av någonting. De här två sinnena växlar hos många på Jorden idag, men det kan inte bli fullkomligt förrän du befinner dig helt och hållet i hjärtsinnet. Det är då du kan känna din styrka och din stora potential till att förändra allt som du vill förändra med hjälp av den ledning som du bär inom dig.

Alla människor på Jorden bör idag söka sin inre ledning, ty kallelsen från Er Fader har nått Jorden och tiden är inne för att åter vandra hem till det rike som ni tillhör. Jorden har påbörjat sin Soning och många människor följer i hennes spår. Tiden är inne för att släppa allt det gamla och befria sig från tankar av skuld. Ett sätt att göra det på är att leva i nuet och verka i stunden. I nuet finns ingen skuld, där finns bara ett nu. Se på de små barnen, de leker i nuet och ingen skuld finns om inte någon placerar den där. För det mesta tar ni upp barnet och hjälper det vidare på sin färd om något oförskyllt inträffar. Det här synsättet gäller dock inte längre den vuxna brodern eller systern. Tänk om ni skulle ha samma synsätt till alla ni möter stora eller små. En hjälp på vägen och en klapp på axeln för ni ser till det ljusa sinne som brinner i var och en av oss. Vi är bortom skuldtyngdheten och väcker upp kärleken i stället. Den ljusa kärlekslåga som lyser i alla med lite olika varierande ljus. Tror ni då att världen skulle förändras om ni mötte alla med samma kärlek i era hjärtan? Jag är helt säker på att mycket skulle ändra riktning och att en helt ny värld skulle öppna sig för alla som vandrade på den vägen.

Det är just den vägen som jag försöker få er att vandra. Den ljusa kärleksfulla vägen där ljus och frid omfamnar alla som ni möter.

Gå med mig i kärlek, så går jag med er i kärlek. Vi är alla bröder och systrar och tillsammans blir vi ”ett” med allt som är ..

Kärleksfullt

Jesus

Du gillar kanske också...