Sananda via John Smallman – 14:e oktober

Jesus Sananda

Sananda via John Smallman – 14:e oktober

All er rädsla och oro är obefogad.

14:e oktober, 2016 av John Smallman

 

Enighet är Allt som existerar, och kommer nu fram i medvetandet hos miljontals människor, eftersom processen av uppvaknande intensifieras och accelererar. För många är det både upplyftande och oroande, eftersom det är en helt ny och oväntad upplevelse, och de förstår inte i vilket sammanhang det passar in. Och naturligtvis, många har inte någon de kan prata om det med. Åtminstone tror de, att de inte har någon som de kan prata med. Men, eftersom det faktiskt händer så många nu, och om de valde att prata om det, så skulle de hitta många andra som också skulle vilja ha någon de kunde dela dessa nya erfarenheter med.

Välj att prata med någon främmande, så kommer ni att bli glatt överraskade, över de uppmuntrande svar ni får.

HELA mänskligheten är inblandad och därför är, naturligtvis, varje människa en väsentlig del av uppvaknandeprocessen! Prata om det, och få nya vänner som ni kan dela era kollektiva erfarenheter med, och förstärka processen ytterligare. Det var därför ni inkarnerade vid denna tidpunkt i mänsklighetens underbara andliga utveckling. Den gudomliga planen är schemalagd, naturligtvis, och varje enskild människa är en del av den, eftersom det är den gudomliga planen för mänskligheten. Ingen lämnas utanför eller utesluts. Eftersom uppförandet av illusionen var så skickligt utförd, är er egen känsla av separation djupt rotad, och får er att tänka och tro, att ni är helt annorlunda än alla andra människor.

På ett sätt, naturligtvis, är ni det, eftersom ni alla har en egen perfekt anpassad väg att följa, och att utveckla er egen kreativa potential. Fast, ni är också Ett med varandra, och känslan av att vara annorlunda, föder bara er rädsla för att inte ”höra till”, för om ni tror att ni är annorlunda, separerade, då bli det omöjligt att höra till. Ni ansluter er till grupper med likasinnade människor, för att få en meningsfull känsla av identitet, men det fungerar inte eftersom den underliggande känslan av att vara annorlunda, finns kvar. Och ni ser mycket tydligt att kropparna är separerade från varandra. Men på kvantnivå, varifrån alla delar av illusionen har producerats, har era vetenskapsmän insett, att det verkligen inte finns någon separation, absolut allt är sammankopplat på djupaste nivå.

Så ni är aldrig ensamma. Att vara ensam är omöjligt, eftersom ni alltid är Ett med Gud, och genom Honom, med hela skapelsen. När ni känner er ensamma, övergivna, rädda, gå inom er till ert individuella altare, som ni alla har, där Flamman av Guds gudomliga Kärlek till er brinner i evighet, och öppna upp er själva, så att ni känner kärleken omfamna er. Den finns alltid där, eftersom ni för evigt är Ett med Gud, helt oskiljbara från honom, och Gud väntar på er inbjudan med ett oändligt tålamod, eftersom han älskar er som bara han kan, oändligt och evigt.

Kärlek är er natur, det är vad ni är, det finns bara kärlek, som är gränslös, utan kanter eller gränser av något slag, och ni är för evigt kärleksfullt hållna, med den gudomliga omfamningen. Den fria viljan tillåter er att neka eller ignorera Verkligheten, så länge ni väljer att göra det, eftersom Kärlek aldrig tvingar eller tränger sig på, den väntar alltid på er inbjudan och svarar sedan på den omedelbart, och med största glädje.

En del av anledningen till att ni inte verkar känna Guds kärlek till er, är på grund av era invanda mänskliga föreställningar – jag är ovärdig, jag är en fruktansvärd syndare, jag är så obetydlig att Gud inte ens är medveten om mig, jag är bara en fysisk kropp i en fysisk verklighet, utöver det finns inget annat än mörker och död. Men inget av detta är sant. Ni, var och en av er (även era värsta fiender), är gudomliga skapelser, oändligt älskade av Gud. Fiender är ett koncept som utvecklats inom illusionen, och är meningslöst. Eftersom det bara finns Enighet, och att ha fiender betyder bara att ni är fiender till er själva, och detta begrepp är utan tvekan helt galet.

Men, dessa invanda föreställningar får er att upprätta känslomässiga och psykologiska hinder, som försvar mot smärtan genom att avvisas, som ni tror att ni kan komma att uppleva, och därför blockerar ni eller spärrar den oändliga kärleken, som omger och omsluter er i varje ögonblick av er eviga existens. Kärleken är livet! Och ni försöker stänga ute den, genom rädsla för avvisning. När ni funnit modet att öppna upp för kärleken, och tillåter den att komma in, så kommer ni att känna den. Sannerligen, det finns inget att frukta, öppna er för mig, för Moder Maria, för ert favorithelgon eller ängel, eller för Gud själv, källan till all existens, och gläds av den intensiva glädjen som fyller er när ni gör det.

Jag upprepar, det finns bara Kärlek, det finns inget annat, och all rädsla och oro är obefogad. Självklart lider era kroppar av smärtan från sjukdom eller olyckor, men ni är inte era kroppar, de är fordon med begränsningar, som det mänskliga kollektivet uppfann för att ni skulle kunna inta dem, och uppleva extrem begränsning. Välj att ta bort dessa begränsningar, och sväva i det oändliga fältet av kärlek, som är er sanna och eviga natur. När ni förstår att betydelsen av era kroppar kommer att minska, då kommer ni att uppleva en utsökt glädje, som är bortom allt kroppsligt. Och den kommer att få er att känna en enorm känsla av frihet, då ni slutligen kommer att veta att det är Guds sätt att uttrycka sig, genom er unika och kreativa form, tills ni väljer att avsluta och återgå till Enigheten.

Det finns inte någon ibland er, som inte valt tidpunkt för övergången, det sker i samma ögonblick som ni lägger er ner, för att återvända till de andliga världarna. Och när ni gör det kommer ni att förstå att ni bara varit förkroppsligade en liten stund, och att upplevelsen av ett långt och möjligen smärtsamt människoliv, bara var en del av illusionen, en del av spelet ni valt att spela, och som ni nu har valt att avsluta.

Ert himmelska hem väntar tålmodigt på ert beslut, med att återvända till tillståndet av glädje, som ni har skapat. Och vid lämplig tidpunkt, den tidpunkt ni valde innan ni inkarnerade, så kommer ni att göra det valet och beslutet, och ni kommer återigen att befinna er i en lugnare och gladare Förening med Källan.

Er kärleksfulla broder, Jesus.

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...