Sananda via John Smallman, 15:e september 2017

Sananda via John Smallman, 15:e september 2017

 

Ni är på jorden för att göra utrymmet tryggt för andra.

 

 

Jesus audio-blogg för fredag den 15:e september.

Länk till: Jesus audio Blog for Friday September 15th.

 

Det finns bara kärlek. Ni vet alla det, ni vet också att allt annat är en illusion, men fortfarande är många kärlekslösa och fördömer andra nästan varje dag – ofta är ni så omedvetna om era egna inrotade övertygelser och beteenden, att ni inte ens inser att ni gör så. Ta er tid varje dag för att gå inom er, till ert heliga altare och koppla av i den gudomliga Närvaron, som alltid finns där hos er, den oändliga och ovillkorliga kärlekens område, som är er sanna natur och som hjälper er, om ni väljer det, att bli alltmer medvetna om hur ert ego ständigt försöker distrahera er, från att uppfatta er själva som andra ser er. Att vara medvetna om hur andra ser er, hjälper er att bli medvetna om hur ert ego fungerar, något som ni antagligen inte har uppmärksammat särskilt mycket, eftersom ni för det mesta tänker på ert egos själv som ”Jag”. Det stämmer inte, ett egos ”Jag” styrs mestadels av känslor och emotioner, och reagerar hellre direkt, än med eftertanke, och så är inte ni.

Många människor verkar leva i centrum av sitt eget personliga universum – egots universum – avskilda från alla andra genom sina egon – och självcentrerade personligheter. De är så insnörda i sina egna problem med att försvara sig själva, om hur de bäst ska kunna säkerställa sin personliga trygghet, att de inte kan uppfatta några bra omdömen utöver sina egna. Och ändå söker de ständigt erkännande och godkännande från andra. De måste få rätt och peka på andras fel, förutom, naturligtvis, när andra tycker lika, och det är en av de största orsakerna till konflikter världen över, från de egna till de internationella relationerna.

När ni väljer att leva kärleksfullt, att leva och verka från er sanna natur, kommer ni att upptäcka att ert behov av att döma blir mindre, och försvinner sedan för att ersättas med medkänsla för smärtan och lidandet, som ni ser hos andra. När ni lever så, kommer ni knappt att hamna i konfliktsituationer, och de med vilka ni samarbetar, kommer att uppskatta och hedra er närvaro, istället för att konkurrera med er om acceptans och godkännande.

Er sanna natur är Kärlek, och ni blir ständigt påminda i myriaderna av kanaliserade meddelanden, men ändå så fort, eller väldigt kort därefter, när ni läst dem och känt igen sanningen, så glömmer ni, och glider än en gång tillbaka till omedvetenheten, och ger över kontrollen över era liv till ert ego, till autopiloten. Ni glider tillbaka och gör motstånd till livet, istället för att svara på det med fokuserad avsikt, när dagen utvecklas.

Ofta verkar det som om när ni är ute i världen eller på arbetsplatsen, till och med i hemmet ibland , att ni känner er hotade av fördömelse och missnöje, och många av de andra som finns inom samma områden, upplever detsamma. Bristen på tillit i dessa miljöer är ganska uppenbar för alla närvarande, och varje person utfodrar den med sin egen känsla av otillräcklighet – rädslan – som utfodrar sig själv. Men om ni medvetet kan behålla intentionen att bara vara kärleksfulla, så kommer ni att upptäcka, att stressen och spänningen i dessa miljöer avtar, när ni är närvarande.

Avsikten med att vara bara kärleksfull och verka för det, kommer att göra er uppmärksamma på att ert personliga världsutrymme – oavsett var – verkligen är mestadels fredligt, och det beror på att ni är Kärleken inkarnerad, och Kärleken är alltid varsam och fredlig.

Alla som läser detta meddelande och andra av liknande karaktär, valde att vara på Jorden som människor just nu, för att hjälpa till i den mänskliga processen av uppvaknande, genom att leva och verka från sin sanna natur – Kärlek – och därigenom få energi av Kärleken vid det dagliga samarbetet med andra. De andra kommer att känna energin, men det är inte säkert att de vet vad det är de känner, men kommer att upptäcka att de är avkopplande i närvaron, och förstå att de är i ett tryggt utrymme – ert världsutrymme – och kommer därför att kommunicera mycket friare och lättare.

Att erbjuda ett tryggt utrymme för andra som inte känns hotfullt, utan faktiskt välkomnande, är anledningen till att ni är på Jorden, för när människor känner sig trygga kan de bli öppna för Kärlek, och naturligtvis öppnas det gudomliga kärlekens område för er hela tiden, tålmodigt väntandes på er acceptans. Att öppnas helt till det, är att vakna, men på grund av era inrotade övertygelser och rädslor, tar det tid. Många tror att om de verkar från Kärlek, uppför sig kärleksfullt och är kärleksfulla, så kommer de att utnyttjas av andra som är ”street-smarta”, så att de blir svikna eller lurade.

Om något sådant faktiskt händer, kommer det att ta betydligt längre tid att börja vara kärleksfull igen. Och under den tiden är det ganska normalt, att tillfälligt falla tillbaka i tryggheten av det invanda och bygga upp försvaret igen, genom att välja att inte lita på eller handla kärleksfullt.

Självklart har ni alla guider och mentorer i de andliga världarna, som vakar över er hela tiden, och förväntansfullt väntar på att ni ska kalla på dem för att få hjälp, och de är mycket villiga att omedelbart svara. När ni hamnar i tvivel, kalla på dem. När ni gör det, kan ni med deras hjälp intuitivt känna när någon inte är helt ärlig mot er, och ni kommer då att kunna undvika ett otillfredsställande samarbete. Det är en stor skillnad mellan att älska och att vara älskvärd, och er intuition fungerar mycket bra, för att förstå det och se skillnaden.

Så det jag säger här i dag, är att ni är varelser av Ljus, Guds älskade barn, och att er sanna natur därför är kärlek. Ni är på Jorden för att minnas och verka från det tillståndet, genom att vara kärleksfulla hela tiden och genom att vara det – och det finns otaliga av er på Jorden nu – som kraftigt förstärker och påskyndar mänsklighetens process för uppvaknande.

Mänskligheten måste väckas, den har sovit djupt alldeles för länge, och ni har valt att vara här, för att visa Kärlek genom handling, för att säkerställa att uppvaknandet sker smidigt och snabbt. För detta kan vi inte hedra er nog, men vi kan erbjuda er vårt ständigt kärleksfulla stöd, och när ni väljer att be om det och acceptera det, så är det mycket kraftfullare än ni kan tänka er.

Var er själva, var Kärlek, och vet att ni hjälper mänskligheten enormt, i sitt uppvaknande.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...