Mästare Yeshua via Natalie Glasson 2 april 2021

 

Mästare Yeshua via Natalie Glasson 2 april 2021

Gudomligheten Inombords av Mästare Yeshua

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Hälsningar gudomliga varelser på Jorden, jag är Mästare Yeshua, jag hälsar er med kärlek och frid. Jag för in vibrationen av Skaparens harmoni i er energivarelse. Må detta inspirera alla aspekter av er, för att få allt ni är och skapar, i harmoni och balans.

Jag kommer för att tala om gudomligheten inom er, och jag frågar mig själv vad ni behöver veta om den? Ni har alla den heliga vibrationen från Skaparen inom er. Föreställ er dagligen att ni har denna kunskap, även om det bara är för ett ögonblick, och vilken medvetenhet och kunskap som då skulle kunna väckas inom er. Detta är till viss del vad Lord Buddha precis som Jag, Mästare Yeshua, upplevde som barn på Jorden. Vi begrundade och förstod att det finns en väsentlig del av det gudomliga inom oss. Detta är något vi alla känner till och känner igen, men vi måste till fullo känna igen det inom varje aspekt, för varje cell och varje tanke vi formar skapar en sådan magisk transformation. Det är som om en ny aspekt av er själva gryr.

Saint Germain var känd för sin magi. Han kände igen det gudomliga, gudomligheten inom sig och använde detta fullt ut i varje tanke, i varje handling. Därför var han i enighet, i sanning, i fullständig harmoni och det gudomliga flödet från Skaparen, så allt var möjligt. Mästare Lanto kände också till det. Han var tacksam för ljuset i varje tanke, känsla, i sin uppmärksamhet och i hela varelsen. Han utforskade gudomligheten inom sig på djupet, Skaparens aspekt inom sig vilken han flödade in i och njöt av energin. Så mycket att när människor tittade på mästare Lanto så var det som om han glödde av ljus genom sin hud. Han var så ansluten till gudomligheten inom sig, så kopplad till och ett uttryck för gudomligheten i sin varelse, att allt var möjligt. Han kände igen ljuset som glödde i andra; och därför glödde de tillbaka.

Alla de Uppstigna Mästarna har gått igenom denna Uppstigningsprocess. Ja, ni vet det i ert sinne, ni vet i sinnet att det gudomliga och Skaparen finns inom er. Ni behöver emellertid känna igen det till fullo inom alla aspekter av er varelse, och ju mer ni uppmärksammar det, ju mer ni tror och litar på gudomligheten inom er, gör att ni blir den. Ni är redan den gudomligheten. Varje cell i er varelse, varje energimolekyl utstrålar denna kunskap och sanning. Det är något som varje Uppstigen Mästare har gått igenom, och det är en resa som Jag, Mästare Yeshua inbjuder er att få uppleva och acceptera nu i denna tid.

Det är er tid att skina, och då menar jag att det är er tid att känna igen gudomligheten inom er. När ni känner igen gudomligheten inom er, med hela er varelse, då känner ni att ni är hela och kompletta. Detta är en enorm och dramatisk healingprocess. Om ni är hela och kompletta så kommer ni att tänka, känna, agera, reagera och skapa från ett utrymme av att vara det, vilket helt omvandlar er själva och er verklighet. Om detta känns igen så börjar något annat gry, och det blir en upplevelse snarare än en vetskap. Denna upplevelse gör att ni känner att gudomligheten inom er också är hel och komplett, för när ni känner igen det gudomliga är det inte bara en aspekt av det gudomliga, ni känner igen hela källan till det gudomliga. Ni känner igen allt från Skaparen, varje form, allt som är formlöst, varje etikett och allt som inte har någon etikett. Ni minns det gudomliga inom er och ni skapar från detta utrymme. Då förstår ni också att allt utanför er också finns inom er. Detta är en särskilt viktig övergång, men återigen det jag talar om, är inte nytt för er. Ni förstår att ni skapar allt i er verklighet. Ni förstår att Skaparen finns inom er, ni förstår att allt utanför er också finns inom er men ni behöver verkligen förstå det, verkligen uppmärksamma det, känna igen det i era tankar, i era känslor, i era kroppar, i era energikroppar, i era handlingar, i era reaktioner, i era skapelser. Då har ni har en nyfunnen anslutning till allt utanför er själva och till allt inom er.

När ni inser att ett träd eller en regnbåge är en produkt av gudomligheten inom er, då inser ni att personen ni talar med är en återspegling av gudomligheten i er varelse, då försvinner allt som är kopplat till ensamhet, separation, ångest och rädsla. Rädsla kommer alltid att finnas till viss utsträckning för att det är ett skydd, men den kommer också att försvinna, och då den gör det förvandlar ni er verklighet och blir en Uppstigen Mästare. Ni omvandlar allt, inte bara för er själva och er verklighet, ni påverkar också vibrationerna för allt, allas upplevelser, skapandet av alla varelser och hela Skaparens Universum. Ni blir allt och därigenom går ni djupare och djupare in i vetskapen och igenkännandet av allt. En ny omvandling kommer inifrån er, så att ni kan bli både form- och etikettfria. Ni är Skaparens allt och intet.

Det är oerhört utmanande att beskriva Skaparens intet när ni lever i en värld där allt har form och etiketter. Ju mer ni kan ansluta er till intet, vilket är en resa som jag har beskrivit, kommer ni att finna frihet, sanning och förståelse för allt som delar er värld och verklighet nu. Ni kommer att lita på er själva och lära er lita på andra. Således börjar och inleds en resa genom medskapande. Vi, de Uppstigna Mästarna uppnår nu en resa av medskapande, vi skapar tillsammans med er nu, det är vårt uppdrag och vårt syfte.

Hur känner ni igen gudomligheten inombords? Hur börjar ni resan jag har beskrivit?

Det är verkligen en unik process för er. Jag kan berätta för er hur jag uppnådde det; dock är ni unika, och ni kanske vill hitta ert eget sätt. När jag började den här resan så mediterade jag och föreställde mig ofta att jag hade ryggen mot ett träd, eller så hittade jag ett träd som kändes bra att sitta med ryggen mot. Jag kände grundningen till Jorden eller att mina energier jordades som förverkligade min anslutning till det gudomliga. Trädet skulle erbjuda stabilitet, stillhet, en grund och en koppling till Skaparen. I detta utrymme kunde jag säga till mig själv:

”Jag söker gudomligheten inombords.”

Jag upprepade detta för mig själv om och om igen. Sedan tog jag mig tid att fokusera på min andning, för att ge utrymme för ett svar att kunna formas. Jag övade på detta ofta, så att nya svar kunde dyka upp som tillät mig att känna och ansluta till gudomligheten inombords, kanske genom en känsla av lycka eller salighet som kom fram ur min varelse. Ibland skakade min kropp, andra gånger kunde jag komma in i ett utrymme av intet, det kunde vara annorlunda varje gång.

Jag inbjuder er att börja denna process, det finns så mycket att upptäcka, och vi de Uppstigna Mästarna finns närvarande för att stödja er. Det är dags för ett nytt uppvaknande, en ny gryning inom er.

Jag, Mästare Yeshua, finns närvarande för att älska och stödja er.

Jag tackar er,

Jag är Mästare Yeshua

Du gillar kanske också...