Jesus via John Smallman, 29 augusti 2022

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg

 

Jesus via John Smallman

29 augusti 2022

 

Ni och Moder/Fader/Gud är i Fullkomlig Harmoni i Varje Ögonblick.

Ni är alla mycket älskade – oändligt älskade av er kärleksfulla Fader. Ni har alltid varit det och kommer alltid att vara det, eftersom Guds Kärlek är evig och oföränderlig.

Det finns därför inget ni kan göra för att ändra denna gudomliga sanning. Då ni lever era mänskliga liv upplever ni ofta tvivel angående Guds kärlek till er, eftersom ni alla, från tidig barndom, upplevt en del, eller kanske mycket, skam och bestraffning från dem som ansvarat för ert välmående, och ni förstås antog att dessa var goda människor, och därför drog slutsatsen ( i mycket unga år) att det måste vara något fel på er.

Denna känsla av att inte vara bra nog, av att vara ovärdig, är mycket djupt ingrodd, och jag vill hjälpa er att upplösa varje aspekt av den, så ni kan komma till en djup förståelse av dess fullkomliga ogiltighet då ni vaknar upp till insikten om Guds oändliga och eviga Kärlek till er, Kärlek utan gränser eller några som helst villkor. Det Gud skapar är oföränderligt perfekt. Han skapade er och Han vill att ni ska känna till denna eviga sanning om er själva.

Faktiskt vet ni inom er detta, och ert uppvaknande handlar om komma till full och konstant medvetenhet om denna gudomliga och oföränderliga sanning, sålunda att hela tiden känna, uppleva och förtjusas med högsta glädje över att känna er själva såsom ni i sanning är – eviga, oskiljaktiga  och mycket djupt FÖRÄLSKADE i Gud. Kännande er själva som Gud känner er! Och vetande att detta är Hans Vilja och er. Ni och Moder/Fader/Gud är i fullkomlig harmoni i varje ögonblick, medvetna och fullt engagerade i den ändlösa expansionen av den Enormitet som är Kärlek. Detta tillstånd av varande, ert naturliga och ursprungliga tillstånd, är evigt och oföränderligt, och ni håller på att vakna upp till full medvetenhet om detta.

Att vara fullt medvetna, fullt levande, är Guds vilja för er, och eftersom ni för evigt är Ett med Gud är det också er vilja. Ni kan inte inte vakna, sömnen är en mycket temporär och overklig paus från ert naturliga varandetillstånd, ett tillstånd där ni glömt er sanna natur, det tjänar er inte, så ni kommer att släppa det.

Innan ni inkarnerade i den nuvarande livstiden var ni fullt medvetna om och njöt till fullo av den enhet av Kärlek som ni är inom den Närvaro som är Gud. Ni visste också, då ni mycket modigt och entusiastiskt var frivilliga till att vara fysiskt närvarande som människor i form för att hjälpa till i mänsklighetens storslagna uppvaknande, att den nuvarande mänskliga livsupplevelsen skulle vara mycket utmanande och kanske också innehålla mycket smärta och lidande. Ändå inkarnerade ni – mycket villigt! Här i de andliga eller icke-fysiska sfärerna är ni mycket högt ärade … med all rätt! Vänligen börja hedra er själva, det är Guds vilja att ni gör det, att ni hedrar Hennes gudomliga skapelse.

Kalla på oss – mig, helgon, era kära, som alltid vakar över er – för hjälp och tröst närhelst ni tvivlar på er själva. Som en välkänd ramsa lyder: ”När gången blir tuff, kommer de tuffa igång!” Och ni är mycket tuffare och mäktigare än ni kan föreställa er när ni bara använder ert mänskliga intellekt för att förstå vad livet som människa handlar om. Kom bara ihåg att ni aldrig är ensamma!

När ni tar er dagliga tysta stund för att kommunicera med oss, låt er själva bara slappna av i er heliga inre fristad, utan några förväntningar. Att tillåta är viktigt. Att tillåta är att underkasta sig energifältet av Kärlek inom vilket ni alltid är närvarande, även om ni knappast kan känna dess Närvaro omfamna er.

När ni gör detta kommer ni att se att era bekymmer och er ängslan minskar i intensitet eller till och med försvinner medan ni vilar där. Ni behöver göra detta åtminstone en gång dagligen, oftare om ni har tid, eftersom det återfyller ert mänskliga energifält, och sedan hittar ni inom er den intuitiva känslan, det inre vetandet om att allt är som det ska vara, och att ni är där ni är avsedd att vara, görande och varande det energifält av Kärlek som entusiastiskt uppmuntrar mänsklighetens uppvaknande och får det att bära frukt.

Ja, mänskligheten håller på att vakna upp, och ni gör ett enormt viktigt arbete med att säkra att det bär en underbar frukt. Tvivla INTE på er själva, eller på ert syfte. Ni ger alla – absolut INGA undantag – ett enormt stort bidrag till denna gudomliga plan. Det kunde inte ske utan ens en enda av er. Ni är alla viktiga och obrytbara länkar i den gudomliga kedjan av uppvaknandeprocessen.

Att göra är en mänsklig aktivitet som varit mycket hjälpsam för er då ni levt era liv i det illusoriska tillstånd ni konstruerade för att uppleva separation. Det har enormt mycket påskyndat er andliga utveckling, då ni utvecklats i form och sålunda kommit till en större förståelse för vad ert syfte som människa är – att minnas vem ni verkligen är.

Att vara är ert naturliga tillstånd där era tankar omedelbart implementeras. Tanken är det som skapar, det finns inget görande – inget hårt arbete – inblandat. Tankar är val ni gör för att dela och utsträcka det oändliga energifältet av Kärlek, i vilket ni alla deltar i varje ögonblick av er eviga existens. De är harmoniska samarbetsvilliga händelser som skänker alla inblandade stark glädje då de brister ut i blomning.

De är inte extremt svåra intellektuella övningar, som de som människor arbetar med för att komma på nya konsumentprodukter, eller som hjälper vetenskapsmän, genom resonemang, att bättre förstå er materiella miljö, och kanske försöka styra den. Tankar flödar vackert för Guds större härlighet.

Så jag bekräftar, mänskligheten vaknar nu upp, och alla ni får det att hända. Fortsätt att sätta er fantastiska och mycket kraftfulla avsikt att bringa det uppvaknandet till varande genom att … Vara! Att vara är fullkomligt naturligt, och då ni blir mer vana vid att tillåta er att bara vara, kommer er frid och belåtenhet att bubbla.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...