Sananda via John Smallman, 21:e maj 2017

Sananda via John Smallman, 21:e maj 2017

Människor lär sig mycket när de känner sig trygga att prata fritt.

21:e maj 2017 av John Smallman

Länk till: Jesus Audio Blog for Sunday May 21st

 

Människan går framåt då uppvakningsprocessen utvecklas exakt som gudomligt planerad. En enorm förberedelse har åstadkommit den här gudomliga planen för att hjälpa er alla att vakna och, eftersom människor förlorades i illusionen utan insikt eller, mer lämpligt, utan medvetenhet om vad som utvecklas i de andliga världarna, har ni verkligen en liten uppfattning om vad som är involverat för att få allt detta, på ett snabbt och effektivt sätt. Oroa er inte, allt är gudomligt omhändertaget, och allt ni behöver göra är att ständigt ha för avsikt att älska i varje stund och i varje situation, utan undantag, och ni måste också intensifiera er egen önskan att vakna.

Det låter enkelt, och det är det! Ni har alla varit mycket engagerade i planeringen av denna underbara händelse, då ni tar era välförtjänta raster från att leva i illusionen som människor, eller under era nätter medan ni sover. Många av er är till viss del medvetna om detta, och andra har ofta undrat när de vaknar på morgonen, varför de fortfarande känner sig utmattade. Det finns inte något Guds barn, som inte på något sätt har varit inblandat i planeringen och genomförandet av ert uppvaknande. Ni har en fri vilja och den har alltid hedrats, så för planen med att gå vidare var det viktigt att ni kollektivt kom överens om tidpunkten för ert uppvaknande.

I slutändan kommer alla att vakna upp till verkligheten, det är oundvikligt, eftersom evig sömn är en omöjlighet! Men vissa har valt att sova under mycket lång tid, och de är nu mycket chockade över sina tidigare val av att uppleva separation, och känner nu ett mycket djup behov av att spendera tid på något ni kan kalla “intensivvård”, innan de vaknar. Men den största majoriteten har valt att vakna eftersom de fått mer än nog av illusionen, och av all smärta och lidande som är en del av den.

Kom ihåg att ni alla har en fri vilja, och er Moder/Fader/Gud som älskar er oändligt, kommer alltid att ära era val. Glöm inte att när ni skapades gav er Fader er allt som Han hade, så när ni valde att uppleva det overkliga läget av separation, så gjorde ni det medan ni hade tillgång till oändlig kärlek, visdom och intellektuella förmågor. . . Ni visste verkligen precis vad ni gjorde. Det var ett övermodigt val, fritt utfört, och nu har de flesta av er fått nog och tänker vakna. De få som väljer att stanna inom illusionen, när den smulas sönder och upplöses, vill stanna kvar till slutet. Då kommer de också att vakna, och blir glädjefullt välkomnade Hem, precis som alla andra. I Verkligheten, i Himlen, i Guds gudomliga Närvaro finns inget fördömande, det finns bara oändlig Kärlek och acceptans.

Om ni har vänner eller andra kära som ni känner inte är intresserad av uppvaknandet, eller som ni känner skadar sig själva genom sitt beteende, bli inte delaktiga, det kommer att ordna sig. Hedra bara deras fria viljas val, som Gud gör. Att ge dem medkänsla är bra, men det innebär inte att man ska försöka manipulera dem “för deras eget bästa”, för att ingen av er kan ha någon riktig uppfattning, om vad som kan vara bra för någon annan. Om ni är oroliga för någon ni älskar eller bryr er djupt om, då är det mest kraftfulla och effektivaste ni kan göra för att hjälpa och hedra dem, är att tyst framföra kärlek till dem, ni har det i överflöd, och gör ni det så ökar den. Att göra det är en kreativ handling av stort värde, och är något ni har inkarnerat för att göra, eftersom det hjälper enormt mycket för mänsklighetens uppvakningsprocess.

Ni är själva och kollektivt mycket engagerade i uppvaknandet, vilket är varför ni har inkarnerat som människor just nu. Ett stort antal hade förlorat insikten angående den här uppgiften, som de frivilligt och mycket entusiastiskt tog på sig, och nu har många av dem, efter årtionden av omedvetenhet om att de hade valt en andlig väg, för att hjälpa till med det stora uppvaknandet, kommer nu med stor överraskning att plötsligt känna sig manade, till ett intensivt spirituellt liv. De märker ofta kallelsen efter att ha gått igenom några enormt svåra livserfarenheter, som slutligen medför att de behöver ändra kursen! Och sedan undrar de ängsligt: “Varför kontaktas jag för att ha ett andligt liv, jag har aldrig varit intresserad av sådant “flum” !” De märker sedan att den andliga kontakten de får, är upplyftande, inspirerande, stärkande och lite skrämmande. Men de känner sig också väldigt dragna till det, och det känns rätt.

När ni träffar andra som nyligen upptäckt att de är intresserade av andliga saker och ting, var mycket välkomnande och låt dem prata. De behöver prata, för de har för det mesta ingen som de kan prata med, eftersom vänner och familj ännu inte har visat något intresse. Att lyssna på någon annan, är en viktig del i er uppgift av att hjälpa till med uppvaknandet, så döm dem inte som mindre kunniga än ni känner att ni är, och kom ihåg att allas vägar är individuella och ingen har kunskap eller insikt nog att bedöma andras utvecklingsstadium. Lyssna med kärlek och medkänsla, som ni har i överflöd, och inse att bara lyssna, är enormt upplyftande och hjälpsamt för den ni lyssnar på.

När uppvakningsprocessen fortsätter att accelerera kommer fler och fler människor att behöva någon de kan prata med, någon de kan lita på som lyssnar utan dömande, och inte erbjuder dem oombedda råd. Människor lär sig mycket när de känner sig trygga att prata fritt, för att prata expanderar medvetenheten om det som har utvecklats inom dem, och detta är alltid väldigt användbart. Så vet att genom att bara lyssna uppmärksamt medan ni är tysta, är en underbar gåva att erbjuda någon annan, det är en viktig del av uppgiften ni åtagit er för att hjälpa till med uppvaknandet. Ni bör känna er hedrade att någon annan vill förlita sig på er, för det visar att ert ljus lyser starkt, och kan ses av de som behöver hjälp.

Ni är, som jag mycket ofta sagt till er, Guds älskade barn, Som är Kärleken. Kärleken är Verklig, allt annat är illusoriskt och kommer att blekna bort, då fler och fler återvänder till Kärleken och till den oändliga glädje som Kärleken har. I det tillståndet vill ni inte ha något, för ni är fullt medvetna om att ni har allt, självklart inte materiellt sett, där behovet verkar vara oändligt och människor verkar omättliga, utan för att friden och nöjet som omsluter er, är totalt fulländat.

När processen av uppvaknande fortsätter med att kalla allt fler av mänskligheten, till att söka och blotta sin andliga väg, kom ihåg att ni som läser eller lyssnar på detta, och andra upplyftande och inspirerande andliga budskap, valde att vara på Jorden för att hjälpa till på bästa möjliga sätt. Ni gör det genom att engagera er med Kärlek och erbjuda Kärlek – inte högt och auktoritärt som experter! – utan genom att lyssna försiktigt och villigt till de som är förvirrade, och desperat behöver någon som lyssnar, så att de kan prata och lyssna på sig själva i en ofarlig miljö, som välkomnar dem och ger dem trygghet. Det är lite som ett diskret föräldraskap, ni ger bara ett tryggt utrymme för dem att kunna utveckla de tankar som leder dem framåt, med upprymd förväntan av att upptäcka, ofta plötsligt och utan förvarning, att de är på en andlig väg som är intensivt upplyftande, som många av er redan vet genom era egna upplevelser.

Er älskande broder, Jesus.

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker www.st-germain.se

You may also like...