Sananda via Ann Dahlberg, 7 april, 2017

Sananda

Fredag 7 april 2017

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Sananda och jag gläds över allting som händer på Jorden idag. Det är vackert, allt det som sker på Jorden nu. Det finns många vackra visioner om hur vår Jord ska se ut. Den vackraste är när ni fyller era hjärtan med kärlek. Kärleken som strömmar ut från era hjärtan fyller världen med kärlek för var och en att ta del av. Det strömmar in i deras hjärtan och ger det gensvar av kärlek tillbaka som strömmar ut och fyller någon annans hjärta. Ni är hjärtevänner kära barn på Jorden. Ni har kärlek och medkänsla i era hjärtan. Var inte rädda för att öppna dörren på vid gavel för det kan bara komma gott därur. Det är era stängda hjärtan som ställer till problem, inte era öppna hjärtan. Det kan vara svårt att öppna sitt stängda hjärta då det kan kännas sårbart och känsligt. Det finns säkert många anledningar till att ni stängde det. Ni glömde bort att kärleken som strålar långt därinne kan hantera alla situationer med kärlek och känna sig lika trygg och kärleksfull hela tiden. Det är när ni är i hjärtat som ni möter världen med lugn och tillförsikt och bibehåller er kärlek till er själva och till allt runt omkring er. Ni har tillit till det högre varandet och välsignar allt som sker och går vidare mot det mål som ni har i livet.

Ni har alla ett mål kära barn, det må vara stort eller litet. Det må vara för denna yttre värld ni bor i eller den inre värld som finns inom dig själv men som också påverkar det ”kollektiva fältet” och därmed också många fler människor som arbetar med samma saker som ni själva. Ni hjälper hela tiden varandra både i det yttre som i det inre. Allt är gudomligt utformat och vi berörs alla av varandra på ett eller annat sätt. Är det inte fantastiskt så säg? Jo, det är en fantastisk värld vi lever i om det så är i fysisk eller i eterisk form. Vi är alla en del av allt och var och en har sin påverkan på allt som sker. Vi är alla gudomliga i den meningen att vi alla är Guds barn och att vi alla är en del av honom/henne. Det finns många namn på detta vårt ursprung men inget namn kan ge rättvisa åt den stora kärlek som han/hon är och ger ut till oss hela tiden. Den strömmar likt en flod mot oss hela tiden och den befinner sig i allt vi går på och andas in. Vi är omringade av Guds kärlek så öppna ditt hjärta och släpp in lite av Guds kärlek idag. Det kommer att bli en vederkvickelse för dig och det vill ge dig din kärlek tillbaka, först till dig själv och sedan till andra. Det beror på att kärleken inom dig växer och blir så stor, så du känner att du behöver dela med dig av den, den får inte plats i ditt hjärta. Ni förstår att söka kärleken i ert inre, det ursprung som ni är, kommer att ge er allt ni behöver och lite till.

Förstår ni nu kära barn på Jorden varför vi upprepar att ni ska söka kärleken i ert inre, det är nyckeln till allting som händer i ditt liv av allt det som du önskar och vill genomföra. Dina drömmar finns där och väntar på att bli manifesterade. Det kan inte komma annat än gott ur att öppna sitt hjärta. Ur alla öppna hjärtan på Jorden idag strömmar det ut visdom, kärlek och drömmar av alla de slag. Tänk, vad mycket som skulle hända om alla hjärtan öppnades på en enda dag. Världen skulle denna dag förändras på ett sagolikt och fantastiskt vis. Ni skulle inte känna igen er och knappt förstå vad ni kommer ifrån, ty allt ni såg var kärlek och allt ni gjorde var kärlek. Förstå vilken underbar värld detta skulle vara och förstå vilken underbar värld ni just nu är på väg till. En värld med öppna hjärtan där endast kärlek råder och alla har allt de behöver. Det är denna värld som ni nu bygger med dessa kärleksfulla hjärtan och vi är så glada och tacksamma för detta.

All kärlek sänder vi Er med stor förhoppning om ett möte i en inte alltför avlägsen tid.

Stor kärlek

Er Sananda

Du gillar kanske också...