Sananda via John Smallman, 17 maj 2017

Sananda via John Smallman, 17 maj 2017

Gläd dig, för det finns bara kärlek.
17 maj 2017 av John Smallman

Jesus Audio Blog för onsdag 17 maj

Människans väckningsprocess går fortare, snabbare och effektivare än vad vi trodde var möjligt. Och det beror på att så många av er varje dag verkligen sätter intentionen att bara älska och sedan fullföljer den avsikten i nästan varje situation som uppstår i det dagliga livet. Ni skall alla gratuleras för er stora insats för få uppvakningsarbetet att fungera. Kaoset och konflikter över hela världen, för att inte tala om den förvirring som uppstår, innebär att de fundament som ligger till grund för illusionen faktiskt kollapsar och att det inte finns något sätt som de kan byggas om eller repareras på.

Illusionsdagarna kommer till ett slut, eftersom allt fler väljer att inte köpa in i systemet med konkurrens och destruktivt spel viket hela tiden har presenterats för mänskligheten som det enda sanna sättet att leva på jorden. Allt fler av er ser och inser hur vansinniga systemen och reglerna är för det fullständigt bedrägliga spel som spelats och uppmuntrats i illusionen över eonerna. Din medvetenhet om detta knuffar dig effektivt mot uppvaknande, för du är extremt trött på att spela dessa spel där det bara finns förlorare.

Ja, det verkar som, om du bara ser på de materiella fördelar som kan uppnås genom att spela dessa spel, att det finns några få rika och kraftfulla enskilda vinnare som driver världen, och lämnar majoriteten av mänskligheten lidande och fattig. Men den konkurrensutsatta materialismens värld är orealistisk och varar bara en kort stund för vinnarna. I den stora planen av händelser levs ett mänskligt liv bara en extremt kort tidsperiod, och sedan läggs kroppen till vila. Det som uppenbarligen uppnåddes materiellt, ofta till stor uppenbar kostnad, förloras omedelbart, och i det ögonblicket av mänsklig död blir det mycket tydligt att faktiskt ingenting uppnåddes och ingenting gick förlorat!

De hedersbetygelser som ofta tilldelas viktiga eller välkända människor efter att de har dött är verkligen meningslösa, emedan det som tilldelas från de himmelska rikena är evigt. Och de allra flesta människor är högst hedrade i de andliga världarna för att de valt att inkarnera på jorden just nu, eftersom alla var fullt medvetna om att det kunde och skulle vara en mycket smärtsam upplevelse under mycket av tiden. Ja, det finns stunder av glädje och lycka, men de är bara korta ögonblick, på grund av livets problem som människa, presenterade av den illusoriska miljö som de flesta människor bor i, och som kräver enorma mängder energi från varje individ för att bara kunna överleva. Djupt inom sig vet varje människa att livet inte bör fyllas av smärta och lidande, och att smärta och lidande, känslan av separation och övergivande snabbt leder till raseri eller ilska på grund av rädslan att detta mänskliga liv är allt som finns, och att det kommer att följas oundvikligen av döden. . . där dom, skuld och straff väl kan utmätas! Inte en väldigt glad framtidsutsikt, så ilska över att detta kan vara sanning är helt förståeligt.

Raseri och ilska är separeringsenheter, enheter som uppmuntrar dig att undvika nära och intima relationer. Men det är bara genom nära och intima relationer som du kommer att vakna och återvända Hem. Hem är Gud, Källan, Kärleken, och i det tillståndet finns inget utrymme ens för den minsta mängd av någonting som inte är i perfekt linje med Kärlek. Allt som inte är Kärlek blockerar Kärlek från hjärtat, håller det borta, vägrar att låta det gå in. Och Kärlek kommer bara genom inbjudan eftersom den alltid hedrar friheten och avsikten hos den som kallar.

Men som livets aspekter eller attityder av ilska, raseri, känslor av separation och en intensiv känsla av rädsla är helt orealistiska, kommer de att lösas upp. Men de som engagerar sig i dem, främst i rädsla, tillsammans med den intensiva känslan att de är osäkra om de inte bygger starka försvar bakom vilka de kan söka skydd, kan hålla fast vid dessa ”skyddsattityder” under en mycket lång tid, även genom många mänskliga livstider.

Så småningom kommer de att öppna upp för Kärlek. Det är omöjligt att inte göra det, för var och en är Ett med den. Du och Gud är Ett, och du kan inte gömma dig hur länge som helst från ditt mest underbara Jag. Och alla är Ett med Gud. Därför kommer även de mest intensivt inbäddade i illusionen och de mest entusiastiskt spelande ”söndra och härska”-spelet att tillåta Kärlek i sina hjärtan när så småningom spelen och illusionen löses upp och inte lämnar dem något annat alternativ. Och vilket härligt alternativ det är!

Livet är verkligen ett tillstånd av evig glädje, och det ”lilla livet” som du upplever som människa är långt ifrån det. Du är Verklig, Verkligheten är där du har din eviga existens, insvept och omsluten inom det gudomliga Kärleksfältet som är allt som finns. Därför uttalandet i många upplysta heliga böcker: ”Gud är.” Inget annat behöver sägas.

Men för människor är detta bara ett ganska förbryllande och kanske meningslöst uttalande, för som människa går du för evigt och oroar dig för och förbereder och planerar, och att ”bara vara” utan någon slags verksamhet, är meningslöst för dig. Det är en paradox som bara kan förstås genom att känna till den. Gud Är och det är du också, och när du återvänder Hem – även om du självklart aldrig har lämnat ditt Hem, eftersom det inte finns någonstans att gå -med fullt vetande och full förståelse, kommer full medvetenhet att vakna inom dig, och låter dig återvända till det oändliga och eviga tillståndet av evig glädje som du tillfälligt gömde för dig själv när du spelade dina spel av separation och rädsla.

Det tillfälliga ögonblicket av galenskap kommer till ett slut som en Kärlekstsunami – den oändliga kallelsen till er alla från Moder/Fader/Gud/Källan/Kärleken – uppväcker dig till slut från dina till synes oändliga drömmar och mardrömmar till att en gång till bli Ett med Allt Som Är. Det är ditt naturliga tillstånd, det enda tillståndet som är möjligt, och allt som har distraherat dig under eoner kommer att falla bort och lösas upp som om det aldrig hade funnits, för det har det naturligtvis inte.

Gud skapade dig perfekt, och det har aldrig förändrats. En orealistisk tanke inträffade för dig och du engagerade dig i den, ganska tanklöst, och så verkade illusionen bli till existens. Du har blivit distraherad från Verkligheten av detta under till synes eoner av tid medan du engagerade dig i den med dina kraftigt begränsade mänskliga förmågor och övertygade dig själv om att den var verklighet. En plats där du var tvungen att kämpa och kämpa för att överleva, samtidigt som du erkände att kampen i slutändan var meningslös, för i dina mänskliga kroppar hade du inplanterat en oföränderlig tidbrytare eller klocka som började gå omedelbart, vilket ledde till oundvikligt förfall och död – Den term du använder ofta idag i din materiella miljö är planerat åldrande! Därför uppstod din rädsla, för självklart är döden slutet, slutpunkten – SEPARATION!

För den som är ett med Gud är det skrämmande att ens drömma om att vara avskild, Men du engagerade dig i denna tanke på det omöjliga så intensivt att det tycktes överväldiga dig och placera dig i en miljö som innehöll allt som inte var Kärlek.

Gläd dig, för det finns bara Kärlek, och det är där du har din oändliga och eviga existens, för alltid i enhet med Gud, och det har aldrig och kommer aldrig att förändras. Du kommer att vakna till Verkligheten och rädslan och alla dess många förklädnader och följeslagare kommer att vara borta som om de aldrig hade existerat, vilket de självklart inte har. Fullständig och uttalad glädje väntar på ditt uppvaknande. Jag vet, för det är där jag är, och snart kommer ni alla att förenas med mig där.

Din älskande broder, Jesus.

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...