Söndagsmeditation kl 21.00 via Eva-Lena Johansson, 21 maj, 2017

Låset

 

Vid tidens början sattes ett lås in för att hålla människorna kontrollerade. De låstes in i en förkrympt verklighet. Detta lås har effektivt hållit människorna borta från att se den stora bilden.

Alla blev så småningom lydiga redskap, vilka lydde de allsmäktiga gudarna. Människorna förstod inte, att det inte var Skaparen av allting som dikterade villkoren. Alla fastnade i denna rävsax. Det finns dock och har funnits människor som anat och förstått, att det existerar en annan sanning, att någonting är fel,

Ju närmare tidens slut vi kommer ju fler förstår, att någonting inte stämmer i vår värld. För att distrahera oss har man låtit ett mediebrus komma in i våra liv. Detta starka brus har varit näst intill omöjligt att värja sig mot.

Idag är förvirringen stor. Ingen vet längre vad som är riktigt sant. Människor blir desperata och påtalar sin sanning i så starka ordalag, att de till och med försöker tvinga sin sanning om världen på andra som inte håller med och de försöker hävda att allt är fel i det som dessa säger. Vi vill tro, att det vi hör och ser är rätt och riktigt men allt fler människor börjar tvivla på dessa så kallade sanningar.

Vad är det då som händer? Det urgamla låset, som en gång sattes dit för att hålla människor fast i en övertygelse, börjar ge sig. Det är gammalt och rostigt och kan snart inte hindra människorna från att ta sig ut ur det slutna rummet där de befunnit sig i tusentals år.

Det sipprar in annan kunskap genom den murkna dörren där låset sitter. Ny vetskap, nya sanningar når människor över hela jorden. Människor förstår, att någon eller några försöker dölja något som är allas rätt att få veta.

Det knakar i låset och ljus sipprar in genom den gamla dörren. En allt starkare vind driver på och snart klarar inte låset att hålla dörren kvar på plats. Då bryter en ny tid in, då förstår vi vad som är sant och rätt.

Alla försök att hålla oss kvar i en illusion kommer att misslyckas. Förändringens vindar blåser nu med orkanstyrka och det gnisslar och knakar i den murkna gamla dörren. Krafter, som gör allt för att hålla tillbaka sanningen, kommer att få ge upp. Dörren är redan halvvägs öppen och låset är snart söndersmulat i rostiga småbitar.

 

 

 

 

All lycka till dig!

Jag heter Eva-Lena och har lämnat min arbetskarriär som lärare bakom mig. Kanalerna som en gång stängts har återigen öppnats för mig och jag får skrifter intuitivt. Söndagsmeditationerna på denna sida är budskap jag kontinuerligt får för att förmedla till er.

Om ni är intresserade av vad jag tidigare intuitivt har skrivit har jag givit ut böckerna Den tidlösa tidens tid och Nyckeln till Lyckans Labyrint

 

Önskar du kontakta mig för att fråga något, tala om vad du tycker om meditationstexten eller köpa en bok så kan du kontakta mig på min e-mailadress evalena47@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...