Moder Gaia via Suzanne Lie, 22 augusti

 

Moder Gaia, 22 augusti 2015

Via Suzanne Lie

 

 

Det är jag, Gaia, som har kommit för att hjälpa er att öppna ert tredje öga. Det gläder mig att veta att ni är öppna för överföring från mitt medvetande. Jag vill åter påminna er om att jag välkomnar kommunikation med ALLA människor som bor på/i min kropp – planeten Jorden.

När vi går in i de högre dimensionerna TILLSAMMANS, skall var och en förstå och omfamna den planet som ÄR VÅR. Jag är tacksam för den hjälp jag har fått i mitt arbete med att rena och hela VÅR planet.

Jag inser att i dessa tider av extrem polaritet, vilket vanligtvis sker innan föreningen till Ett, kan de ”nedbrytande krafterna” framstå som starkare än de ”uppbyggande krafterna.”

Jag ber er att minnas era andra inkarnationer under tider av stor övergång, så att ni kan komma ihåg att de mörka framstod som starkare, eftersom rädslan är starkare. Mänsklighetens största rädsla har alltid varit för det ”OKÄNDA”, vilket vi går in i mer och mer för varje dag.

Det är på grund av denna utvidgning av det okända som det är viktigt att ni har ert tredje öga öppet. När ert tredje öga är stängt uppfattar ni er verklighet bara genom era mänskliga ögon.

Å andra sidan, när ert tredje öga är öppet uppfattar ni er verklighet genom Själens Ögon. Då kommer ni att känna mindre rädsla för det okända, eftersom ni kommer att veta mycket mer. Bäst av allt, ni kommer att veta att ni är ETT med allt liv.

Låt mig nu ledsaga er i hur ni ska öppna ert tredje öga med Theta Vågens meditation. Ni kan komma att behöva läsa det här meddelandet några gånger, så att ni får tid att behärska och integrera meditationen. Upprepa den så många gånger som ni känner att ni behöver.

Att öppna det tredje ögat markerar början på en mycket större process, som inleds med nedladdningen av Högre Dimensionellt Ljus in i era fysiska kroppar. När Ljuset är nedladdat kommer ert chakrasystem att behöva omjusteras för att acceptera och integrera detta högfrekventa Ljus i era jordiska kroppar.

Så småningom kommer det integrerade Högre Ljuset att höja resonansfrekvensen i chakra efter chakra, med början i ert första chakra, och arbeta sig uppåt mot öppnandet av ert tredje öga. I själva verket har några av er redan slutfört den här processen hela vägen fram till öppnandet av det tredje ögat.

 

THETA HJÄRNVÅGOR

Theta Hjärnvågor (4-7 cps) uppstår under sömnen, och är dominerande i meditationens djupaste tillstånd. Normalt upplever ni bara theta vågor om ni sover, i vissa drömmar och när ni återvänder från en djup Delta sömn.

De bilder som ni får när ni slumrar till och vaknar upp med ett ryck, kommer från theta medvetandet och är meddelanden från de högre frekvenserna. Under Theta Vågens meditationer är ni i en vaken dröm, där ett livligt bildspråk blixtrar förbi er inre syn. I det tillståndet är ni extremt mottagliga för den information som sänds från högre dimensioner.

Theta Vågen, ”Shamanistiskt Medvetandetillstånd”, ger er möjlighet att resa till de högre planen. De rytmiska trumslagen, som slår fyra och en halv gång per sekund, är nyckeln till att förflytta en Shaman till den djupaste delen av Shamanistisk trans.

Det ständiga och rytmiska mässandet i en tibetansk buddists ramsor, som förflyttar munkar och andra lyssnare till sfärer av lycksalig meditation, följer också denna rytm. Genom Theta Vågens meditation kan ni öppna ert tredje öga och få tillgång till Delta Vågor, som förenar oss alla med Universell Energi och Galaktiskt medvetande. Theta vågor har också identifierats som inkörsporten till inlärning och minne.

Theta meditation ökar kreativiteten, förbättrar inlärningen, minskar stress och väcker upp intuitionen. Theta-medvetandet ger er kontakt med er kreativa inspiration, andliga vägledning och andra utomsinnliga upplevelser.

Det öppnar också portalen till ”icke-tiden” i fjärde/femte dimensionen och där bortom. När ni är i Theta-medvetandet kan ni ta emot, och även förstå, stimulanser från högre dimensioner och samtidigt vara medvetna om den fysiska världen.

Denna mottagning av multidimensionella stimulanser är naturligt för Theta-medvetandet, men det är omöjligt för era dagliga Beta vågor i hjärnan och svårt för era Alfa vågors tänkande.

Ni kan lära er att föra över den multidimensionella information ni får i Theta-meditationen till hjärnvågorna i ert Alfa-medvetande, så att ni kan översätta informationen i tredimensionell tid. Om ni ritar en bild, skriver ner det, sjunger eller dansar, kan ni sedan träna er hjärna i att ”dechiffrera” meddelandena.

Innan ni börjar meditera så skapa en bild som fyller er med Kärlek och placera den på insidan av ert tredje öga – som finns i mitten av pannan.

 

THETA VÅGENS MEDITATION

Andas in och ut genom er näsa. När ni andas in, sniffa som om ni skulle lukta på en blomma, men förläng inandningen. Andas ut genom näsan medan ni känner era andetag rör sig längs gommen. Koncentrera er på ljudet när ni andas ut.

Föreställ er nu att er utandning går genom bilden i centrum av ert tredje öga. Föreställ er sedan att ni andas in genom ert hjärtchakra och ut genom ert tredje öga tills ni känner er fullkomligt jordade.

När ni är klara med det, börja då föreställa er att ni andas in genom ert kronchakra och ut genom ert tredje öga. Fokusera ENDAST på ljudet av er in- och utandning och på eventuella inre visioner.

Observera passivt era tankar när de kommer upp, och SLÄPP dem med er nästa utandning. Tillåt alla känslor att komma in i ert medvetande, och SLÄPP dem med er nästa utanding. Fokusera BARA på ljudet av era andetag och era inre syner.

Låt er inre vision gradvis utvecklas och/eller förändras. Om ni har ovidkommande tankar, placera dem i bakgrunden, medan ni placerar er inre vision. Upprepa den här övningen i fem eller tio minuter.

Grattis! Oavsett vad ni upplevde så ge er själva beröm för att ni tog er tid för er själva. Det är det ständiga engagemanget att väcka er själva som är det viktiga. Olika människor har olika sätt att meditera, beroende på deras personlighet. Vissa kanske behöver en mer aktiv meditation – som löpning, dans eller att spela ett instrument.

Men de flesta av dessa aktiviteter kan inte göras med stängda ögon, och ni behöver blunda och stänga ute de yttre ljuden för att nå Theta Vågen. Därför kan ni försöka träna, utöva yoga, sjunga, dansa, spela på ett instrument, etc. innan ni sätter er ner för en kort meditation. Det kommer att ge er kropp en chans att arbeta bort spänningar och att lättare sitta still.

Det viktigaste är att ni väljer att delta i processen med att vakna upp och förstå ert sanna, Multidimensionella JAG. Jag, Gaia, uppskattar era ansträngningar och VET att ni kommer att hitta det som ni söker.

Kom ihåg att det är på resan som ni finner fullbordan. Frigör er tredimensionella programmering om att ”sträva efter målet”. Ni är alla perfekta i detta ögonblick. Ni behöver inte försöka – kom istället ihåg vilka ni redan är.

Tack, Gaia

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Mode

Du gillar kanske också...