Sananda via John Smallman, 24 juli

Jesus Sananda

Sananda, 24 juli 2016
via John Smallman

Lidande och uppoffrande är inte till någon nytta.

Som man kan se tydligt nu, eftersom även de traditionella medierna rapporterar om dem, pågår enorma förändringar över hela världen. Bli inte upprörd och fall i rädsla och ångest över det ni hör eller läser om omvälvningarna och destabiliseringarna i samhällen överallt, då politiker fortsätta att spela rädslans och terrorns kort.

Det finns bara KÄRLEK! Allt annat är en illusion. Ja, människor lider, men ni måste komma ihåg att ingen är felplacerad! Alla valde att vara på Jorden vid denna punkt i sin andliga utveckling och på de platser där de nu befinner sig. Tänk att ni skickar Kärlek till dem som har smärta, de som lider, ni har absolut ingen aning om hur effektivt det är att bara göra det, och det är vad ni är här för att göra.

Alla på Jorden i denna stund valde att vara här nu, för att visa, dela och utvidga Kärleken som är er gudomliga natur. Kärlek är lösningen på alla era problem och därför har ett stort antal inkarnerat för att vara Kärlek i handling, för att få mänskligheten till vakenhet och de lyckas. Vad ni ser som fysiskt händer på många områden är en oerhört effektiv uppvaknandesignal, och den är hörd.

Mänsklighetens uppvaknande är oundviklig, punkt. Detta betyder inte att varje människa kommer att vakna i det här nuvarande uppvaknandet, eftersom det finns några som har valt att inte göra det. Men oroa er inte för nära och kära som inte verkar ha några andliga tendenser, eftersom mänsklighetens sömn är d j u p, och många som inte verkar ha någon andlig lust eller intresse är bara djupt sovande och kommer att vakna. De allra flesta av de som för närvarande är inkarnerade som människor, gjorde valet innan de tillträdde mänsklig form, att hjälpa till med uppvaknandeprocessen, de insåg bara inte hur djup deras sömn kunde bli.

Det låga antalet som har valt att inte vakna upp är fortfarande en del av uppvaknandeprocessen och har mycket modigt tagit mänsklig form för att spela galna spel för att chocka resten, till att släppa sitt snäva och ofta rädda grepp om illusionen. Senare kommer de att flytta till en annan omgivning där allt de behöver för att föra dem till vakenhet kommer att finnas rikligt och kärleksfullt tillhandahållet.

Guds Kärlek för mänskligheten är evigt allomfattande. Ingen kan någonsin förloras eller överges, alla kommer att vakna.

Er pågående uppgift, medan det verkar som om vansinnet flammar runt omkring er, är att fortsätta hålla ert Ljus högt, detta lysande Ljus som, liksom Guds gudomliga barn, är evigt, livligt, levande och välmående inom er, bemyndigar och uppmuntrar er när ni kämpar – och det är verkligen en kamp för många av er – att släppa taget om alla era tvivel och oro och göra om er avsikt dagligen för att vara kärleksfull, oberoende av situationerna där ni är inblandade eller där det verkar som om ni har kommit in av en slump. Som ni vet finns det ingen slump. En slump är ett koncept för en illusion, en händelse som det inte verkar finnas någon rim och reson för. Det finns alltid en anledning till händelser, de visar er – individuellt och kollektivt – lektioner som ni har valt att lära er för att hjälpa till med ert uppvaknande.

Guds Son valde att utforma och bygga en illusion för att uppleva separation, eftersom Han ville bevisa för Sig själv att Han inte hade något behov av Fadern – det är lite som en tonårigs uppror som så många människor genomgår – och Gud i Sin oändliga visdom förstod det, eftersom Han hade gett Sin älskade Son oändlig makt, skulle illusionen som han konstruerat visa sig otroligt verklig, så verklig i själva verket att Han skulle bli förlorad i den. Och det blev Han. Gud förutsåg detta och gav Honom omedelbart förutsättningar att hitta Sin väg Hem.

Kom ihåg att känslan av separation, som egentligen aldrig hänt, varade bara ett ögonblick. Men inom detta ögonblick infann sig illusionen och har till synes varit bevarad under många miljarder år. Och dessa miljarder år har inneburit mycket lidande för er, lidande som ni äntligen är redo att befria er ifrån. Sannerligen, trots besatthet med uppoffrande som så många av er har hållit fast vid så länge, lidande och uppoffrande är inte till någon nytta, annat än för att visa er att de inte tjänar någonting till.

Gud, er himmelske Fader, Skapare av allt som existerar, älskar er oändligt och önskar bara er evig lycka.

Lidande och uppoffrande är begrepp som ni infogade i illusionen för att göra det intressant, spännande och ständigt överraskande. Ni lyckades bortom era vildaste drömmar, och gjorde dem sedan till mardrömmar! Nu är det dags att befria er. Det har varit ert kollektiva val att vara ofria, instängda och förslavade! Men det är ett overkligt, ett illusoriskt existenstillstånd och nu är det dags att lösa upp det och återupptäcka Kärleken som är er eviga natur, levande och välmående inom var och en av er.

De flesta av er har haft erfarenhet av små barn som har mardrömmar, och ni har omsorgsfullt och försiktigt väckt dem och tröstat dem, förklarat att det som de upplevde var helt overkligt. Nu är det dags för er att vakna och trösta er själva på samma sätt. När ni gör det kommer er glädje att vara extatisk när ni inser att ni också bara har sovit och haft mardrömmar.

Ofta är det djupt rotad rädsla som håller er sovande. Rädsla – en aspekt av illusionen – att ni inte är tillräckligt bra, att ni är ovärdiga syndare, att ni är oacceptabla för Gud. Men ingenting kunde vara längre från sanningen! Ni har alltid varit i Guds Närvaro, där ni är Hemma, där ni hör hemma, eftersom det finns absolut ingen annanstans ni skulle kunna vara. Så håll intentionen så kraftfullt som möjligt, för att vakna upp, och be era bröder och systrar i de andliga sfärerna – som ständigt vakar över er och hejar på er – att hjälpa er genom att buffa er mot vakenhet. Det kommer de göra. De är alltid där och väntar tålmodigt på att ni ska be om hjälp, så att de kan svara, som de älskar att göra.

Ni kan inte undgå att väckas om det är er vilja och er avsikt – och det är det sannerligen!

Er kärleksfulle bror, Jesus.

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

You may also like...