“Tack” – Det-STORA-Samtalet-Familjen – 23 juli

Reval-22

“Tack” – Det-STORA-Samtalet-Familjen – 23 juli 2016

“TACK”
Till Alla Dolda RV-Pärlor:
Nyligen blev det-STORA-Samtalet-familjen ombedd att föra fram avgiftsfria nummer till on-line-valuta-gemenskapen. Ni ska veta att alla associerade med det-STORA-Samtalet är djupt hedrade och oerhört tacksamma att komma ifråga för denna möjlighet.

Tillsammans har vi alltid försökt att tjäna dem som är hängivna med att göra en skillnad i tjänandet för andra; därför känner vi oss hedrade att nu hjälpa vår osynliga, men växande publik av välgörare. Tack igen för att anse oss värdiga denna möjlighet. Vi kommer taktfullt vidarebefordra all viktig information via en finalfest-inspelningslänk och ett sista uppdaterings-e-mejl med titeln “TETELESTAI” (grek. betalt).

Men innan RV-fyrverkerierna sätter fart (när de slutligen sätter fart:), skulle vi vilja ägna en stund till att bekräfta en annan osynlig grupp som sällan eller aldrig blir bekräftade, för att inte tala om tackade. Vi talar om de många “Dolda Pärlor” i RV-världen som hjälper till på något sätt, skepnad eller form i osjälviskt tjänande av mänsklighetens högsta goda.

Vi känner att deras ansträngningar bör bli lika hedrade vid denna tidpunkt, eftersom vi vet att även de har arbetat outtröttligt bakom kulisserna (vissa under många decennier) för att göra denna historiska händelse möjlig för alla.

Förhoppningsvis finner detta enkla men uppriktiga bekräftande vägen till allas hjärtan hos dem som vågade spela en roll i denna episka och ännu hemliga operation. För i slutändan är vi alla bara en mänsklig familj som försöker lista ut ett pussel som ingen annan än Gud Fadern verkligen förstår.
___

Till alla SUVERÄNA SÄKERHETSKONTO-FAMILJER som har varit anförtrodda (belastade) under många århundraden för att både skydda och nu på ett säkert sätt frigöra mänsklighetens rikedom, oavsett personliga eller familjers konsekvenser, säger vi ödmjukt tack.

Till alla de MILITÄRA GENERALER OCH SÄKERHETSSTYRKOR som, medan de aldrig får bli kända till namnet, troget har bevakat så många under denna känsliga övergång, tagit 100% ansvar för vår fortsatta säkerhet och skydd, säger vi ödmjukt tack.

Till alla DIPLOMATISKA OCH MYNDIGHETSPERSONER som har rest världen runt via flygplan, tåg och bilar; förmedlat en till synes oändlig rad suveräna fördrag, säkerhetsallianser, handelsavtal, eld-upphör och nya protokollavtal, säger vi ödmjukt tack.

Till alla ADVOKATER OCH DOMARE som har avverkat en stor del av sitt yrkesliv med att förhandla och förmedla framgångsrika uppgörelser som nu binder Himmel och Jord, medan de samtidigt varsamt minskar spänningarna mellan de mest konfliktinriktade klienterna i rättshistorian, säger vi ödmjukt tack.

Till alla REGERINGS-ASSISTENTER OCH -MEDHJÄLPARE som distanserat sig från sina familjer under alla dessa år, gått miste om mindre stressande möjligheter, för att befrämja ett gemensamt syfte, mycket större än deras personliga intressen, säger vi ödmjukt tack.

Till alla MILJÖAKTIVISTER OCH AKADEMIKER som offrade sina karriärers bästa, för att lobba på uppdrag av förbättringen av människans villkor, talar för de misshandlade och belägrade medan de alltid upprätthåller planetens hälsa, säger vi ödmjukt tack.

Till all BANK- OCH VÄXLINGSPERSONAL som har kämpat i dunklet, borta från sina familjer och vänner utan förklaring, för att ständigt förbereda sig på en händelse som de inte visste mycket om, men ändå tålmodigt väntande på deras tillfälle att ledsaga oss alla med framgång, genom ett aldrig tidigare skådat gatlopp av rikedom, säger vi ödmjukt tack.

Till alla INTEL & NYHETSLEVERANTÖRER som dagligen skulle dela relevanta nyheter och information som de svurit att hålla privat, men ändå vågade ge vidare, så att de saktmodiga på jorden kunde få en glimt av vad som sker i realtid, säger vi ödmjukt tack.

Till all SERVICE & GRATIS-PERSONAL som sett till att alla detaljer var perfekta för varje event, varje konferens, varje presspaket, varje mediaintervju, varje privat möte, varje resa, varje buss, varje res-schema, varje taxiresa, varje blomsterarrangemang, varje veganmåltid och varje kamera-redo-kostym som behövde strykas helt rätt, säger vi ödmjukt tack.

Till alla FAMILJER, VÄNNER & KOLLEGOR som har gjort dagliga uppoffringar så att vi nu kan uppleva denna välsignelse här och nu, av vilka många fortfarande offrar i detta ögonblick, så att våra liv kan förbättras avsevärt medan deras glädje och komfort fortsätter att läggas på is, säger vi ödmjukt tack.

Till alla de FALLNA HJÄLTAR som gav av sina fysiska liv så att mänskligheten kan skonas, och så att våra familjer och samhällen nu kan blomstra i deras frånvaro; ni bröder och systrar har gett överlägset mest, och vi lovar att hedra era liv genom att tjäna andra med samma ära ni gav till oss alla. Vet att alla välsignelser vi någonsin ger bort kommer bära med sig era offer, så till er säger vi ödmjukt tack och Gud välsigne.

Det finns bara så många berömvärdiga människor att erkänna på denna GCR / RV-resa, så om vi missat någon som tjänade som en “DOLD PÄRLA“, var vänlig och inkludera dig själv nu, anse ditt arbete erkännt, dina ansträngningar uppskattade och ditt livsyfte beundrat från toppen av våra lungor till djupet av våra hjärtan – vi säger ödmjukt TACK en sista gång till alla som gjorde en skillnad i våra liv och placerade oss på en sådan rättfärdig och smal väg av nåd.

Erbjudet med oändlig kärlek och tacksamhet,

Det-STORA-Samtalet-Familjen
Bruce, Kent, Sue, Bob, Paster Stephen, Robert, Yosef

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

You may also like...