Jesus via Ann Dahlberg, 12 augusti 2021

 

Jesus via Ann Dahlberg, 12 augusti 2021

 

Jag är Jesus och det som händer nu på Jorden är en del av den plan som Jorden själv har arbetat för under många århundraden, ja, till och med årtusenden. Jordens utveckling har en vidare rymd än er, kära människor på Jorden. Arter efter arter har kommit och gått. De har lämnat jorden för ett högre syfte eller för en högre utveckling. Det har även ni kära människor på Jorden. Ni har lämnat en lägre utvecklingsnivå för en högre och det är meningen att den snart ska blomma ut i sin fulla kraft. Det är det arbetet som nu pågår utom och inom er. Det är i ert inre som ni kan få kraften att förändra i det yttre. Var ej rädda för er egen kraft, kära barn, var inte rädda för er egen kraft …. i ett gott syfte är kraften som starkast. Det kan vara värt att komma ihåg nu när så många kan känna sig kraftlösa och maktlösa. Det är bara en illusion, ni har alla en stor kraft inom er, en stor skaparkraft där allt är möjligt och där inga hinder finns för dess manifesterande. De enda hindren som finns är de som ni själva sätter upp. Riv era egna hinder och framtiden ligger som en öppen bok framför er, där ni själva fyller i allt som ni vill ska stå där. Det är ni som skriver er framtid, kära människor, med hjälp av ert högre jag dikterar ni er egen framtid. Ni kan måla sida efter sida i er egen bok efter det sinne, de känslor och de tankar som ni just nu behärskar. Hur ser din framtid ut i din vackraste vy? Vilka steg kan du ta för att nå dit? Vilken hjälp vill du ha på det andliga eller mänskliga planet? Vad kan du göra redan idag?

Lyssna inåt är det svar som jag ger alla som frågar mig idag. Det kan vara så att det blir samma svar varje dag ända tills det fungerar av sig självt. Det kan kännas motigt och man kan känna sig misslyckad när man märker att dagen gått och intentionen försvann någonstans på vägen. Men alla försök att vara i hjärtat och lyssna in sig själv är ett stort steg framåt. Ditt tålamod och dina ideliga försök att vara närvarande i dig själv kommer till slut att ge dig stor belöning. En belöning som består av andlig insikt och visdom, en större klarhet och förståelse över vart just du är på väg, ditt mål och din mening med livet. Änglarna kommer då att trampa vägen för dig och oro, rastlöshet och tvivel försvinner långt bort i fjärran.

Det är många som har hörsammat denna kallelse och de bereder nu vägen för en stor skara av människor, som nu har stannat upp lite grann, för att begrunda sig själva och den yttre världen runt omkring dem. Ekorrhjulet har stannat upp ett slag och berett plats för en stunds iakttagande och eftertänksamhet. Det är därför viktigt att ni alla är era autentiska jag så mycket som möjligt. Det är ingen tid för någon kurragömmalek, det är öppenhet och ärlighet som gäller nu. Det är viktigt att stå upp för den sanning som ni själva tror på, och på så sätt visa, att det finns olika vägar att gå. Vägar som leder till ett långt bättre liv än det som ni nu länge har vandrat på. Visioner måste leva i ert inre och där finns också er styrka och er kraft. Det är kraften hos många likasinnade som ger en större manifestation. En manifestation som kan ge en stabil grund för ytterligare manifestationer som stärks och byggs på allt eftersom.

Det är tid nu, kära barn på Jorden, att stärka sina intentioner och visioner, och hämta styrkan inom er så att ni står på en säker grund. Ni kan då med en lugn och klar blick titta ut på en värld som verkar vara i kaos, men som i själva verket reser sig ur ruinerna av en svunnen tid, en tid från ett lägre medvetande till ett högre. Det är dags att börja använda era gåvor nu kära barn. En ny epok har börjat se sitt ljus.

Det var allt jag ville säga er idag.

Mitt hjärta klappar med ert.

Jesus

Du gillar kanske också...