Sananda via Adele Arini, 7 november, 2018

Sananda

via Adele Arini

7 november, 2018

del 4 – SANNINGEN KOMMER ATT BEFRIA ER

 

Älskade vänner!

Det är dags för er alla att minnas vilka ni är. Att minnas varifrån ni kom. Att minnas anledningen till varför ni är här, i en tid då Jorden och de mesta av hennes invånare ska uppstiga. Processen av att minnas allt detta kommer att tjäna till att hjälpa er att staka ut en kurs till er destination. Inte bara det, det kommer också att hjälpa er att bli det som ni så djupt har önskat – att uppnå ett tillstånd av fullständig enhet med ert Gudomliga Kristus-Själv; enhet med Gud. Era hågkomster kommer att leda er till en plats av inre visshet och förståelse.

Men de av er som regelbundet har följt våra meddelanden här, hör till en grupp själar som alltsedan länge har kommit förbi de tre första stegen av uppvaknandet.

I själva verket så vet redan de flesta av er här att ni för länge sen kom fram till fasen av att ’Bli’ och att ni sedan fortsatte till den sista raksträckan på denna uppstigningsresa, i riktning mot ert yttersta mål. Mot mållinjen där ni dygnet runt kan vara ert Högre Själv, oberoende av vad som sker runtomkring er.

Idag är jag här för att tillkännage för samtliga att det är hög tid för er alla att slutligen ta examen med bästa betyg! Kära vänner, lägg märke till att ni alla faktiskt inte längre är studenter – sysselsatta med att studera flitigt, lära er och absorbera alla sakkunskaper under ledningen och förmyndarskapet av dem som ni kollektivt har benämnt de Uppstigna Mästarna, likt mig själv.

Det är dags för er alla att blicka neråt, bakom och runtomkring er. Att i sanning spärra upp ögonen och möta sanningen. Genom lagen om synkronicitet, så har de flesta av er här – som energimässigt står i linje med vibrationerna i detta specifika kanaliserade meddelande och sålunda precis nu läser/lyssnar till det – i själva verket korsat Mållinjen, utan att ens medvetet känna till att det nyligen har inträffat!

Gratulerar, älskade Mästare! Ni har slutligen nått Bergstoppen, den Höjd där er dröm om den fullbordade förenandet och integrationen med Gud/det Högre Självet alltid har befunnit sig.

Jag vet att det är några av er här som skakar på era huvuden, och inte helt tror på detta. Ni tycker att det är mycket utmanande att tro att ni faktiskt har fullbordat denna integrationsprocess med det Högre Självet. Om ni märker att ni hör till denna grupp, så är detta meddelande för er:

”Er övertygelse kommer att fungera som den port, den nyckel som öppnar dörren i ert liv, för att sedan verkligen ta ett språng framåt, från och med denna punkt. Er misstro å andra sidan kommer att: fördröja manifesterandet av era mål, få era vibrationer att förbli lättpåverkade av människorna/världen runtomkring er och hindra er från att få tillgång till de ofantliga krafter er Själ har. När ni känner till detta, vad väljer ni nu att göra, kära vänner?”

Under de senaste två månaderna, alltsedan sitt senast kanaliserade meddelande den 7 september, har Adele stadigt blivit vägledd att uppnå denna djupa insikt, av alla oss här i de högre dimensionerna som innerligt älskar henne. Det genombrott som hon upplevde och delade med sig till er alla i sitt senaste meddelande från Fader Gud, handlade i själva verket om att hon nådde Toppen, Bergets topp, dvs det mål hon har längtat efter att få nå fram till, i många av sina tidigare liv. Hon och många av er som nu läser detta har lyckats!

Till sin häpnad har hon nyligen insett att under de senaste två månaderna efter att ha nått fram till sin destination, så var allt hon gjorde att beundra utsikten. Att få njuta av den genomträngande salighet, kärlek, glädje och frid som endast kan återfinnas uppe på Toppen. Och tro mig när jag säger att det faktiskt är en väsentlig del av er Uppstigningsresa. Det är viktigt att ni alla uppmärksammar och lägger märke till att det djupt inom er finns oändliga mängder av mod, styrka, uthållighet, seghet och oändlig tapperhet som framgångsrikt har tagit er fram hit!

Vi känner stor beundran och respekt för er, gamla själar. Ni har gjort vad ni ursprungligen hade för avsikt att göra, genom att aldrig ge upp.

Ert ’Här’ är där de flesta av er idag står robusta. På den Bergstopp där ni nu har er frihet: att vara tillsammans med Gud; att få förkunna er storhet och agera som en kraftfull Ljus-Varelse som ständigt är ’Ett med Gud’ och ni behöver inte känna er rädda för att ni ska bli anklagade av världen för det – vilket förut har varit ett pågående tema för många av era tidigare-livs-upplevelser.

Under de livstiderna ansågs det ofta hädiskt och farligt för er fysiska säkerhet att tro på, eller ens agera som om det Gudomliga fanns inom er. Om ni hade vikit undan en aning, eller mycket, från den utstakade väg som era religioner eller den styrande klassen ville att ni skulle hålla er till, så skulle ni bli bestraffade för det. Nästan varje gång som ni lät ert Gudomliga Ljus skina, så stoppade många er på er väg.

Men i stället för att ge upp, så fortsatte ni alla att inkarnera här på Jorden, om och om igen; enbart utrustade med blotta viljan och den kraftfulla övertygelsen om att allting en vacker dag skulle komma att förändras. En vacker dag ska Jorden återigen bli det paradis som hon från början var skapad för att vara. En vacker dag kan ni visa upp er Gudomlighet, ert Mästerskap, och lysa klart med vår Skapares ljus och inte råka i knipa för det!

Nåväl, mina vänner, denna dag har nu anlänt. Ni är äntligen här för att få se och glädjas åt den.

Så vänligen känn er inte skyldiga till att ta denna så behövliga tid ledigt – allt är väl. Det finns inget rätt eller fel här. Vila, och ta så lite eller så mycket tid som ni behöver, till att bearbeta, integrera och till och med beundra bilden på det färdiga pussel, eller den Mästar-Plan som ert Högre Själv har skapat för er alla, när ni från början startade era fysiska äventyr här på Planeten Jorden.

Vägen för att komma fram till var Adele idag befinner sig, har varit en lång, slingrande väg som ofta har varit svår, uttröttande och tidvis även omöjligt utmanande på alla sätt. Vi talar inte om bara hennes nuvarande livstid, utan också alla hennes tidigare livstider sammanfattade. För att kunna spela den roll som hon för närvarande spelar, behövde hon först spela tusentals olika roller och samla ihop många lärdomar av själstillväxt som härstammar från dessa livstider. Och detta gäller även för er alla, gamla själar, som idag läser detta.

De som ni är idag, är enbart möjligt på grund av SUMMAN AV ALLA som ni har varit i det förflutna.

När ni väl är klara och kan beundra utsikten; när ni är redo att framskrida på er uppstigningsresa, blir ert nästa steg att ta er tid för att se er omkring där ni befinner er. Inte så långt bakom er, ligger en majestätisk port som kommer att ta er till det ’Förlovade Landet’.

Se alla era nära och kära: medlemmarna i ert andliga team, ert Högre Själv, till och med Fader/Moder Gud står nu runtom framsidan på berättelsens Himmelska Pärleport. Dessa Ljusvarelser är en del av er välkomstkommitté! De är här för att välkomna er HEM. Hem till den plats där ni är ett med ert Magnifika Själv. Hemma där ni är ett med Gud och med Allt Som Var/Är/Ska Bli. Bakom denna port existerar inte längre dualitet och tidens linjära koncept så som ni känner till det. Bra vs dåligt, ljus vs mörker existerar inte längre. Allting hör till Ljuset. Det förflutna och framtiden kommer att sammansmälta till det eviga ögonblick som är NUET.

Inom kort stiger ert Högre Själv framåt och ställer två mycket viktiga frågor till er, vilka återfinns nedan. Denna Högre aspekt av ert Själv får förklara det innan ni kan träda in genom denna port; ni behöver en gång för alla först ta ett slutgiltigt beslut, att på en permanent basis lämna bakom er hela ert 3D-bagage. Genom porten kan ni inte ta med er någonting som till sin natur är av 3D. Ni måste släppa taget om allt som inte längre tjänar er. För denna port fungerar som en portal till de högre dimensionerna och enbart själar med nivåer av högsta andliga mognad och beredskap kan träda in. Enbart själar som är redo att konstant vara Ljus och Kärlek som är deras Sanna Natur, kan framskrida och ta detta slutliga steg.

Kära ni, inget bluffande förekommer. Ert Högre Själv kommer ögonblickligen veta om ni är genuin i er avsikt, när ni deklarerar er beredskap till att permanent kasta ut allt er 3D-bagage och inte längre ta det med er. Be ert Högre Själv transmutera alla dessa saker till Gudomligt Ljus och uttryck ert tack för alla lärdomar; de värdefulla upplevelser som de har gett er – med att hjälpa er att komma dit där ni idag befinner er.

När ni fortfarande befann er i andlig sömn – innan ni påbörjade er uppstigningsresa, dvs innan ni började klättra – så blev ni alla fullständigt fördjupade i den 3D-Matris som var Planeten Jorden. Medvetandets tredje dimension och femte dimension är två fullständigt polära motsatser; energimässigt är de två magneter som repellerar varandra i stället för att attrahera varandra. Och det är anledningen till varför den fjärde dimensionen existerar.

4D är buffertzonen för alla uppstigande själar att stanna kvar i, medan de lär sig, övar, släpper all sin 3D-betingning; sina ’skugg-själv’ – och gör sig redo för sin fullständiga och permanenta förvandling till 5D. Med andra ord så representerar resan upp till Bergstoppen ert uppvaknade Själv som lever i det fjärde-dimensionella medvetandetillståndet. När ni vistas i 4D, kan ni på bra dagar flyga högt i 5D och på era dåliga dagar kan ni återgå till era 3D-reaktioner/-vanor för att ta itu med era utmaningar.

Under tusentals år har mänskligheten varit beroende av alldeles för mycket drama. Olika 3D-teman såsom: rädsla, lidande, ilska, våld, krig, sjukdomar, brist/underskott/fattigdom, rasdiskriminering, girighet, olika klassystem, makt över andra – ni har spelat dessa ’sorgesånger’ om och om igen.

Fråga nr 1: Är du i sanning redo att släppa taget om allt detta?

Många människor som läser detta säger ögonblickligen: ”Naturligtvis, Sananda! JA! Utan tvivel! Jag är inte säker på varför du måste ställa oss denna fråga, på nytt och på nytt, i flera olika kanaliserade meddelanden. Jag har redan varit redo under en rätt lång tid. Har du inte fått budskapet?”

Kära vänner, idag är jag här för att tala om för er att det finns en stor glipa mellan att ’säga att ni är redo’ och att ’i sanning vara redo’. Att släppa taget om ert ego- och rädslo-orienterade själv, kan vara det svåraste ni har blivit ombedda att göra. Men att släppa taget är det ENDA sätt på vilket ni framgångsrikt kan uppstiga till 5D.

Den berömda sången nedan är i hög grad Gudomligt inspirerad; sångtexten beskriver på ett perfekt sätt Uppstigningsresan för en själ som är redo att vandra igenom Himlens portar, och slutligen omfamna Mästerskapet över Livet.

https://youtu.be/L0MK7qz13bU

Ni behöver bara iaktta era gärningar, dagliga vanor, beteendemönster, era övervägande tankar/ord/vibrationer, för att gå till botten med er sanning. Jag känner varenda en av er som här lyssnar på/läser detta kanaliserade meddelande. Jag känner till er Nivå för Sann Beredskap. Mänsklighetens beroende av dramer är väldigt framträdande i era dagliga nyheter. Kanhända ni inte ens behöver slå på er TV för att få se bevis på detta överallt. Titta noggrant på tillståndet i ert liv/arbete. Det kanske finns människor runtomkring er som inte står ut med att leva i frid. De gillade ofta att skapa drama och spänningar för att ‘krydda’ sina liv, eller för att dra större uppmärksamhet till sig själva. Ett fridfullt liv är kanhända lika med ett långtråkigt liv för dem.

Är du en av dessa, du älskade? Brukar du fortfarande engagera dig i beteenden som: skvaller om andra, klagan över allt – till exempel bristen på pengar, ditt hälsotillstånd – och glömmer hur mäktig du är. Du konsumerar mat och dryck av låg vibraton som inte står i linje med den du i sanning är och ger dig hän åt beroenden av alla slag – vilka distraherar dig från att gå framåt, osv.

Det här handlar definitivt inte om att vi är dömande, mina vänner. Om ni önskar fortsätta göra allt eller en del av det som nämnts ovan, för all del, gör så och låt oss inte hindra er. Er fria vilja respekteras alltid här. Vi ifrågasätter helt enkelt er hängivelse och era målnivåer för er Uppstigning. Om ni har sagt att ni är redo, så visa det då för oss!

Vi påminner er bara på nytt om att ni måste göra ert bästa för att förbli i konstant och fullständig harmoni med frekvenserna i ert Högre Själv. Förbli helt enkelt vaksamma på era tankar, ord, känslor och gärningar – med andra ord era vibrationer.

Ert Högre Själv ser alltid på denna värld och mänskligheten med kärleksfulla ögon fyllda av medkänsla; de utstrålar ständigt Kärlek, Frid och Harmoni, Glädje och Överflöd. Så om era tankar/ord/känslor/gärningar någon gång inte representerar en av dessa 5 Frekvenser för Gud, så vet ni att ni måste befinna er utom harmoni. Så snart ni inser att detta sker, ta er tiden att omedelbart rätta till det.

Denna plats av ständig Urskiljning: att avgöra vad som är Sanning eller Illusion; att avgöra att reagera eller inte reagera; att ta beslutet om att ändra kurs eller inte att ändra kurs – är exakt den väg där en Mästare vandrar. En Mästare är aldrig reaktiv gällande människor eller världsliga händelser – han/hon är alltid i kontroll. En Mästare förmår alltid se den större bilden i allt och låter inte något påverka sin jämvikt/sina vibrationer. En Mästare vet också hur man ska använda sina kraftfulla verktyg för Skapande på ett klokt sätt och slösar aldrig bort sin tid på en tanke, ett ord, en känsla eller en gärning som inte återspeglar vem han/hon i sanning är. En Mästare anpassar sig aldrig till åsikter/beslut i världen eller hos människor runtomkring, om han/hon inte har gjort en urskiljning om att det är för allas Högsta Goda att göra så.

En Mästare har tillgång till Högre, multi-dimensionell information som härstammar från det Gudomliga – med en syn i fågelperspektiv gällande alla saker som sker runtomkring och använder sig av sådan Visdom för allas Högsta Goda. En Mästare vet, bortom alla tvivel, att man är fullt ansvarig för allt som sker i ens liv. En Mästare vandrar med tillförsikt på obanad terräng – som från och med nu representerar hans/hennes 5D-liv – en väg längs vilken han/hon aldrig tidigare har vandrat på Jorden – och misstar sig aldrig och känner ej heller någon fruktan. Mästaren öppnar helt enkelt upp en karta; aktiverar sin inneboende ’GPS’ som ligger i hjärtat, för att pricka ut en kurs vartåt han/hon vill gå!

Fråga nr 2: Är du redo, du älskade, att nå upp till denna nivå av Mästerskap?

Detta är faktiskt den sista fråga som ditt Högre Själv kommer att ställa till dig innan du kan gå igenom porten. När du medvetet väljer att gå igenom porten och träda in i de högre dimensionerna, är det liktydigt med att du ger följande deklaration till Universum och till oss alla här i de högre rikena som är redo att ständigt lyssna/observera.

’JAG ÄR DEFINITIVT REDO att på nytt bli den mäktiga Skapare som jag vet att jag är. Låt det ske!’

Efter att du har avgett en sådan kraftfull deklaration, så kommer Universum från och med nu att svara på dina tankar, ord, känslor och gärningar i en mycket snabbare takt. Du kommer snart att märka att dina tankar och ord – både positiva och negativa – snabbare blir manifesterade i din fysiska verklighet; ofta skenbart i ljusets hastighet, genom kraften av synkronicitet.

Och vad tror du att sedan sker – i denna meditationsövning som vi varmt rekommenderar att du gör – bara ifall du känner det som att du har nått Bergstoppen/Höjden – så snart du går igenom pärleportarna?

Olika människor kommer att ha olika reaktioner. De av er som är känsliga för energi, förmår kanske känna en plötslig, explosiv energiutsöndring inifrån er själva. Ni kommer att ’flyga högt’. Vissa av er kan uppleva det ofta omtalade andliga fenomenet av att er kundalini spontant vaknar upp. Andra kanske rapporterar om att de känner intensiv glädje, kärlek, salighet och fullständig frihet för att slutligen bli de ni är. Vissa av er kan till och med gråta en hel flod; genom att ni släpper taget om all uppdämd spänning som härstammar från tyngden av upplevelser, vilket ni gamla själar bär på, efter att i eoner ha levt på 3D-Jorden.

Ni kanske undrar: ’Vad är det som händer sen, Sananda? Vart ska jag ta vägen efter det här?’ Det är upp till er, kära vänner. Jag skulle varmt rekommendera för er att vandra i den riktning som ger er den största mängden GLÄDJE. Om tanken på att göra något, eller inte göra något skänker er glädje, följ då denna vägledning som kommer från ert Högre Själv.

Efter att ha gått igenom porten, lita på mig när jag säger att ni kommer att märka att det blir lättare att höra rösten från ert Högre Själv. Era andliga förmågor återkommer i snabbare takt och er intuition blir ännu kraftfullare. Det är en tid med massiva förändringar inom er själva och det kan ta en tid för er att vänja er vid att helt och hållet omfamna ert Mästerskap. Det är dags att acklimatisera er och flexa era högre-dimensionella muskler; att på underbara sätt få testa era förmågor!

Blev Harry Potter och hans kamratgäng kraftfulla trollkarlar/häxor så snart de trädde in i Hogwarts? Nej, det tog dem åtskilliga år av studier innan de förmådde hantera kraftigare magi likt det som utfördes vid seriens slut. Det finns emellertid en stor, betydande skillnad mellan er och Harry Potter.

Era magiska krafter, dvs era förmågor att skapa och manifestera, har nu helt och hållet aktiverats! Ni behöver inte ta del i kurser, under flera år, för att lära er hur ni ska hantera era Högre-Dimensionella Krafter! ER Själ, även kallad ert Högre Själv, har tillgång till all den information som ni någonsin behöver. Sluta upp med att leva inom de kraftfulla illusionerna av linjär tid och använd i stället er makt till att ’ta kontakt/koppla upp’ er framtid med ert NU, så att era mål snabbare kan manifesteras.

Allt ni behöver göra är att ha en mycket kraftfull avsikt att ständigt förbli djupt förenade med ert Högre Själv OCH att tro på att ni redan är ert Högre Själv, precis här, precis nu. Och inte i någon avlägsen framtid.

Med andra ord, VAR omedelbart ert Högre Själv och agera enligt det!

Be ert Högre Själv att ge er påminnelser, eller knuffar, närhelst er vibration sjunker, så att situationen genast kan rättas till. Allt som behövs är övning. Efter att ni har gjort detta åtminstone i 30 dagar, kommer ni att märka att det har blivit superenkelt att förbli förenade/i linje med ert Högre Själv! Det sker naturligt. Ni blir helatiden uppmärksammade på allt som är på gång inombords och utanpå, så ni kan anpassa era frekvenser i enlighet med det, beroende på vad ni får möta i livet.

När du ställs inför livsutmaningar som fortfarande kan trigga dig, kanhända härstammande från kvarvarande, gamla 3D-energier inombords eller från människor i din omgivning/världen, så är det viktigt att det första du gör är att omedelbart ta kontakt med den Gudomliga Gnista som ligger inom det högre hjärtchakrat – porten till ditt Högre Själv.

Efter att på nytt ha fått kontakt med ditt Högre Själv, och framgångsrikt ha tagit dig ut ur rädslan, läget för grundläggande överlevnad, så måste du sedan ställa denna mycket viktiga fråga till dig själv: ’När jag ska agera som det mäktiga Högre Själv som jag vet att JAG ÄR, vad borde jag göra i denna situation som jag just nu står inför?’

I samma ögonblick som du ställer denna fråga till dig själv, så är det som om du ’kopplade bort dig’ från den 3D-Matris inom vilken du har tillbringat flera livstider och sedan ’kopplar du på nytt’ in dig till den högre-dimensionella, ultimata verklighet där ditt Gudomliga Högre Själv vistas. Du har befriat dig själv från den täta Matrisen av Rädsla och har trätt in i arenan – dvs tar tag i problemet – med en helt ny inställning; med en ny uppsättning ögon/nya perspektiv.

Du förmår nu se på utmaningen och kan se den för vad den är; minimal och lätt att lösa, inför ditt Magnifika Guds-Själv!

Snart kommer du att komma fram till den ultimata insikten om att du inte bara har blivit en Mästare för Matrisen – precis som Neo – utan du var/är även Arkitekten för denna Matris. Du har ständig tillgång till den högre-dimensionella bruksanvisningen, som heter ’Matris-Arkitektur’ och i och med det känner du till alla ’in och ut’ gällande hur man ska övervinna systemet. Alla nycklar, knep/tekniker, kunnandet om hur man ska manipulera och hantera matris-systemet för att förverkliga dina önskade resultat finns genast tillgängliga för omedelbar nerladdning, för din bekvämlighet! Och detta är när det roliga i sanning börjar, kära vänner!

Jag hoppas verkligen att ni ska bli lika förväntansfulla över detta som jag är!

Ni har vaknat upp tidigare än största delen av mänskligheten, för att ni sedan ska kunna agera som strålar av ljus, vägvisare eller fyrbåkar på en uppvaknande planet som fortfarande är fylld av så många dramer. Det är synnerligen viktigt för er att ni gör ert yttersta under de kommande två månaderna och att ni helt och hållet fokuserar på era uppstigningsmål; på att uppnå ert Mästerskap, så att ni kan göra er redo för ett mycket betydelsefullt år som kommer år 2019.

Ljusarbetarna och alla medlemmar av vår Mark-Besättning; tiden har kommit för er alla att stiga framåt, skina klart med ert Ljus samt att ta ledningen! Mänskligheten kommer att behöva er. Och i händelse av att ni fortfarande inte vet på vilket sätt ni på bästa sätt kan vara den femte-dimensionella ledare som världen så desperat behöver, så är svaret mycket enkelt. Ni leder genom att vara en förebild! Ni leder genom att uppvisa ert Mästerskap över livet.

En Mästare behöver inte yttra ett ord; han/hon kan helt enkelt komma in i ett rum, utstråla villkorslös kärlek, glädje och frid och varenda person i det rummet kommer ögonblickligen börja må bättre efter att ha delat samma tid/utrymme med Mästaren, fastän det bara är för en kort stund. Detta är hur kraftfulla ni är, kära vänner. Den Regnbågsfärgade Ljuskropp som tillhör en Mästare kan stråla ut flera kilometer åt alla håll – och påverkar, har inflytande över, väcker upp och höjer vibrationerna hos många själar som vistas i hans/hennes energifält för påverkan. Snart kommer ni att ha denna förmåga att väcka upp och påminna ALLA om vilka de är och vad de är kapabla till, varthelst ni går.

En uppstigen planet Jorden, som helt och hållet är fylld med Uppstigna Mästare som sina invånare, kommer att vara en planet för Enhet, Frid och Harmoni, Glädje och Överflöd för alla. Denna garanterade framtid ligger inte alltför långt bort, mina älskade. Den är så nära att ni nästan kan se, vidröra, känna eller lukta den. Era idoga ansträngningar har verkligen gett resultat och Jorden och Mänskligheten kommer framgångsrikt att uppstiga – eller, har redan framgångsrikt uppstigit, ur vårt Högre perspektiv. Och allt det börjar med er, våra Ambassadörer av Ljus!

Deklarera och gör anspråk på ert Mästerskap, precis här och nu. Och ställ er sedan i linje med ert naturligt kärleksfulla, kraftfulla och allvetande, visa Själv som ständigt står att finna inombords.

Som ett avslut, önskar jag ta upp en ökande oro bland mina omtänksamma och kärleksfulla Ljusarbetare som idag närvarar här. Det finns några av er som håller på att bli rätt oroade över att er ökande ’fjärmande’ gällande skenbart tragiska händelser såsom: naturkatastrofer, eller skjutningar som rapporteras i nyheterna och som ägde rum i USA, dödsfall bland människor ni känner, eller till och med bland nära och kära genom dessa katastrofer, inte är hur en Mästare borde känna/förhålla sig. Låt mig försäkra er, mina älskade, om att när ni känner på detta sätt – fjärmade från alla dramer – så betyder det inte att ni håller på att bli varelser som saknar medkänsla.

Tvärtom, hela den Mänskliga rasen håller på att bli en högst empatisk och telepatisk ras. Ni kommer att förmå känna, förnimma och se mycket mer än vad ni hittills har kunnat göra. Och i och med det kommer ni i en nära framtid omedelbart att förmå känna vad en annan person känner. När ni på djupet förmår ha empati med en annan person på detta kraftfulla sätt, så blir ni då berörda och gör ert yttersta för att hjälpa denna person, på ett sätt som tjänar det högsta goda för alla som är involverade i denna situation.

Dessa starka känslor av fjärmande representerar i själva verket ert uppvaknade 5D-Själv, som inifrån er observerar allt som pågår i världen. På grund av det så har ni börjat förmå se allt som sker utifrån den ’Ultimata Sanningen’, ett Högre-dimensionellt perspektiv och INTE utifrån det ’illusoriska, 3D-Matris-perspektivet’.

Detta är en kraftfull gåva som borde ha gett er mängder av anledningar till att fira! Denna objektivitet kommer att ge er ett andrum och ett tidsglapp för att förmå VÄLJA hur ni ska reagera, eller OM ni borde reagera på vad som för närvarande sker. Och det är självaste definitionen på ett Mästerskap.

En Mästare reagerar inte på samma sätt som hela världen fortfarande starkt är betingad att reagera. En Mästare kan enkelt och på ett mästerligt sätt välja att reagera med kärlek i stället för rädsla, med medkänsla i stället för ilska, med förståelse i stället för att ge efter för tankar om hämnd; alltid välja sinnesfrid, samt frid i kropp och själ.

En Mästare är fullt medveten om att vad som har skett har skett, för att samtliga inblandade själar i denna situation hade valt att arbeta tillsammans och fick det att ske, av anledningar som endast Mästaren känner till samt de som vistas i de högre sfärerna. En av anledningarna kan kanske vara: att trigga igång massiva andliga uppvaknanden inom de människor som på nära håll har påverkats av sådana tragedier. En Mästare har framgångsrikt släppt taget om alla fasthållanden vid 3D-dramer, dvs har helt och hållet fjärmat sig från alla 3D-illusioner, i synnerhet de illusioner som kommer från det största drama som mänskligheten gillar att engagera sig i: alla dramer som förknippas med den fysiska kroppens död.

Döden är den ultimata illusionen av alla. I samma ögonblick som någon avlider, går hans/hennes själ vidare och påbörjar sin resa tillbaka Hemåt, till Moder/Fader Guds väntande famn. Detta ögonblick av återvändo till Enhetsmedvetandet; till den Villkorslösa kärlekens omfamning, är i själva verket en mycket glädjefylld händelse för den återvändande, ofta trötta själen.

Men när ni ställs inför sörjande familjemedlemmar, som på djupet känner förlusten av sina älskade, håll då helt enkelt ett utrymme för dem för att ge healing, kära ni. Detta är varför ni finns här. För att ge tröst när och var tröst behövs. Sänd ert helande ljus och er kärlek ofta, så att sorgeperioden inte blir förlängd eller försvagande. Vägled dem – bara när det efterfrågas – så att de snart ska kunna se bortom sin sorg och inse att deras nära och kära aldrig helt och hållet har lämnat dem. En del av deras Själ blir alltid kvar hos Gaia; tillsammans med sina nära och kära och till och med efter att deras fysiska farkoster har dött.

Ni förmår vara denna stråle av ljus, tröst, kärlek och styrka, genom att förbli objektiva och inte överväldigade av samma sorg. Med andra ord, så fungerar ert fjärmande som en sköld, som en barriär. Den skyddar er från att sjunka ner under djupen av de många kraftfulla 3D-illusionerna därute – och ger er möjligheten att i stället vara en kraftfull agent för Kärlek och Ljus.

Älskade Mästare, frukta aldrig andras åsikter! Det är nu dags för er alla att stå starka i ert Mästerskap; att helt och hållet omfamna era mäktiga, multi-dimensionella Själv och att lysa starkt med ert Ljus. Precis som de kraftfulla fyrbåkar som visar vägen för fartygen på haven – de fortfarande sovande/nyligen uppvaknade själarna – tillbaka till land – dvs hem till Gud och sina Högre Själv – längs de klippiga stränderna – de många utmaningar som uppstigningen för in till denna planet.

Ha tillit till kraften i ert Ljus och frukta aldrig mer mörkret. Mörkret måste dra sig tillbaka varhelst ni så klart lyser med ert Ljus. Och detta är den ultimata sanning som många av er, ni gamla själar, har glömt. Frukta inte! Guds Rike är NU här på Jorden och välsignade vare alla som befinner sig i det.

Jag sänder er alla Stor Kärlek och Glädje!

Er broder i Ljuset, Sananda.

 

Channeled by Adele Arini. Copyright 2018. If you re-post, please retain article in its entirety, and provide the link below. Much love & gratitude. 

https://www.raphaelshealingspace.com.au

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...